Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
211 postów 3247 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Zapal z nami, bo poskarżysz.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dzisiejsza polityka ucieka od rozróżniania dobra i zła. Trwa nawet zacieranie różnic między nimi. Celują w tym moderniści i postmoderniści, oraz ideolodzy lewactwa - jako antyprawości. Sugerują iż „jest tak, że dobro złem, a zło dobrem się staje".

To się domaga wyjaśnień, bo i tak, i nie. Łatwo więc dać się zwieść – wszak diabeł siedzi w szczegółach.

Nawet koniecznie trzeba tu zgłębić temat, bo wrodzy ludziom dobrym manipulatorzy społeczni jednocześnie propagują tu niechęć do dokonywania rozróżnień. – Łatwo ulec sugestii, że nie ma  po co rozróżniać, jakby to i tak samo miało zamieniać się w swoje przeciwieństwa. Tak samo, że nie ma jednoznacznie czarnych i białych charakterów.

I to ostatnie to perfidna narracja rzeczywistości. Narracja przez fakt a nie przez prawdę. Fakt tu jest przedstawiony jako prawda, a tymczasem jest tylko stanem wyrwany z kontekstu podobnie jak cytat wyrwany z całości wypowiedzi

 Prawda bowiem głosi, że każdy z ludzi zaczyna z jakimiś złymi skłonnościami, czy nawet ma na koncie jakieś złe uczynki, ale aby był człowiekiem, wciąż musi zmierzać ku byciu dobrym człowiekiem, czyli tym „białym charakterem”.

 

Przede wszystkim, to trzeba tu zauważyć, że dobro i zło same z siebie się nie zamieniają, ani nawet i nie są skazane na walkę.

Każde z nich pozostaje sobą, bo wcale nie muszą walczyć, gdyż nie mają punktu styku, punktu neutralnego. Dotyczy to i faktycznego braku granic dla dobra i zła na płaszczyźnie, a nawet braku takich granic w przestrzeniach  wielowymiarowych. W każdym z tych przypadków brak dobra już jest złem. Nadmiar dobra też.

Dobro jest więc centrum, a po bokach ma zło. Nadto ten ich obraz dotyczy wszystkich ich wymiarów z osobna i razem. Dobro jest kropelką w bezmiarze możliwości czynienia źle.

Przeciwieństwem dla dobra jest zło, ale w drugą stronę to nie działa. Tu już zło ma nieskończoną liczbę przeciwieństw - można więc powiedzieć, że przeciwieństwem dla zła jest zło.

W sytuacji, kiedy nie dokonujemy prostych i jednoznacznych rozróżnień dobra i zła, one już muszą się mieszać. A kiedy na to przyzwalamy, to jesteśmy ugotowani, bo diabłu najlepiej sztuczki wychodzą, kiedy go nie zauważamy, bo w ramach tolerancji źle pojętej tolerujemy zło (nawet bez czekania  kiedy damy się ogłupić i zidiocić, i równouprawnimy dobro i zło).

Tu zaś mamy w praktyce „polityki” satanistyczną ideologię tolerancjonizmu wykraczającą poza granice polityki, aż po skretynienie uznania tolerancji za jedną z wartości (w UE jako „wartość europejska”!).

Ponieważ polityka ma z definicji służyć wartościom społeczności której dotyczy, to oznacza tyle, że jak wartością zostanie uznane tolerowanie jakiegokolwiek zła, to już taka polityka musi służyć złu. Taka „polityka” staje się antypolityką i satanizmem (z samej istoty służby – służy się temu co się uważa za dobre).

 

Tak więc dobro staje się złem, kiedy dopuszcza do zagnieżdżenia się w jego dotychczas niepodzielnym obszarze jego wrogów wewnętrznych, bo nastąpi wtedy dezintegracja dobra i "Nie ostoi się dom skłócony". Zło, aby zwyciężyło nie potrzebuje nic więcej, jak bierności ludzi dobrych.

Nie musi się zaraz nic wielkiego dziać – złem będzie już nie czynienie dobra tam, gdzie ma się po temu siły, środki i możliwości działania. To dopiero z czasem przyniesie już trwałą niezdolność do czynienia dobra, jak należy określać satanizm (dotychczas uważało się za niego dopiero pochwałę zła – ona wcale nie musi być formalnie ogłaszana, czy wyrażana podpisaniem cyrografu krwią).

Kiedy nieopatrznie dopuszcza do zagnieżdżenia się w swoim dobrym, duchowym wnętrzu jakichś elementów duchowego zła, stwarza się od razu punkt zaczepienia dla szatana – zła wcielonego, a więc takiego, które dobrem stać się nie może nigdy. To bardzo ważne, aby ludzie do tego nie dopuszczali, bo wtedy szatan mając w nich coś swojego, może już robić z nich swoich niewolników. Tu od razu należy wspomnieć Jezusa w scenie, kiedy już szli po Niego Jego oprawcy, a Ten się tym nie przejął, mówiąc „... nadchodzi bowiem władca tego świata9. Nie ma on jednak nic swego we Mnie”.

To znany z dzieciństwa przypadek, kiedy to ci źli, bo palacze postanawiają zapalić paierosy w obecności tego dobrego, bo niepalącego. Wtedy żądają: „Zapal z nami, bo poskarżysz”.

 

Między takimi im jest który gorszy (duchowo), tym większą ma „sławę mołojecką” i jest tym lepszym kolegą – bo inni mają na niego „haki”.

  

Na tym do niedawna była oparta „rzeczpospolita kolesiów”, a i wciąż dobija się o powrót, jako KOD.

Cały dzisiejszy świat polityki przeżarty jest tym duchowym złem wewnętrznym, a jedni drugich szantażują ujawnieniem prawdy o nim.

Tu nie tylko, że gromadzą na siebie nawzajem kompromitujące „haki”, ale i razem uczestniczą w różnych satanistycznych obrzędach: zbrodniach rytualnych, zbiorowych gwałtach, zwłaszcza pedofilskich, czy w orgiach homoseksualnych.

Później mają już bandycką solidarność „ręki, co rękę myje” i działają wzajemnie na rzecz bezkarności, cokolwiek by nie zrobili.

Tu już działa zasada dodatniego sprzężenia zwrotnego. – Im bardziej zrobią coś złego, tym gorszego się po nich można spodziewać w następnym kroku. Np. jak zgwałcą, to i prawdopodobnie poderżną ofierze gardło, aby tajemnicę o nich zabrała do grobu. – Z każdym krokiem stają się coraz większymi bestiami.

Ciekawe czy Trump da radę ujawnić tu już znane sobie i tajnym służby akty zbiorowej pedofilii najwyższych władz USA z czasów ostatniego i wcześniejszych rządów.

 

Druga możliwość, kiedy to dobro staje się złem,  to przez postęp.

Tu są dwie możliwości:

1.      Postęp urojony, fałszywy, mający głosić propagandę sukcesu, kiedy faktycznie dokonuje się degradacja, dezintegracja i zdrada na rzecz wrogów ideologicznych i wewnętrznych, a sprzedawane jest to opinii publicznej jako „dobra zmiana”.

Tym dobrem, które staje się złem jest dobro oficjalnie zamierzane, obiecywane, ślubowane i sprzedawane propagandowo.

Ten czynnik propagandowy dotyczy i dobrych chęci – tu zło staje się w przypadku ich faktycznego niedostatku jako motywu niedziałania, jak i ich nadmiaru, a więc i chęci robienia wszystkiego naraz, a więc niczego dobrze i niczego do końca.

2.      Postęp rzeczywisty - w człowieczeństwie, w dojrzałości duchowej, w poznawaniu i przyswajania z jednej strony prawdy, a z drugiej strony wyższych form dobra i moralności.

Inaczej mówiąc, to to, co było dobre wczoraj, jutro może już być biernością wobec zadań jakie staną przed jutrem, nie dość aktywne, i już z tego tytułu złe.

To przypadek, kiedy lepsze jest wrogiem dobrego.

 

Z kolei zło staje się dobrem:

1.       Przez wyhamowanie i powolną integrację ku dobru, kiedy dotyczy kwestii duchowych i cielesnych, a ktoś uwikłał się w zmagania między różnymi rodzajami zła ("usprawiedliwiając się", że jedno jest mniejsze, a drugie większe);

2.      Przez gwałtowne odbicie się od przeszkody i nawrócenie zachowując impet (zjawisko "gorliwości neofity"), by już wracać i działać ku dobru. - Tu już trzeba aby jeszcze pamiętał, czym jest dobro, albo ktoś mu w tym dopomógł, w szczgólności głosząc mu "Dobrą Nowinę", czyli aktywnie działając na rzecz jego nawrócenia.

 

 

Tak w ogóle, to ludzkim powołaniem jest życie, obrona i promocja życia, „Nie dawanie się zwyciężyć złu”, a więc najpierw dawanie wszystkim dobrego przykładu, a nie walka ze złem. „Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru” (Mahatma Ghandi) ... oczywiście wyboru dobra.


 

KOMENTARZE

 • ABYSCIE MIELI SUMIENIE WYĆWICZONE W ROZRUZNIANIU DOBRA I ZLA.. ap Pawel
  ODBUDOWA PIEKŁA- LEW TOLSTOJ

  I.

  Działo się to w czasach, gdy Chrystus głosił ludziom swą naukę, nauka ta była tak zrozumiała i stosowanie jej w życiu tak łatwe, tak widocznie uwalniała ludzi od zła, że nie sposób było się jej oprzeć. Nic nie mogło położyć tamy jej rozpowszechnianiu.
  Belzebub - ojciec i władca wszystkich diabłów - przestraszył się.
  Wiedział dobrze, że Jego władza nad ludźmi skończy się na zawsze, jeśli Chrystus nie wyrzeknie się głoszenia swojej nauki. Był w strachu, lecz nie tracił nadziei i podburzał posłusznych mu faryzeuszy i uczonych w piśmie, aby możliwie najdotkliwiej obrażali i dręczyli Chrystusa, uczniom zaś jego radził uciec i zostawić go samego. Ufał, że skazanie na śmierć haniebną, naigrywanie się, opuszczenie przez wszystkich uczniów, wreszcie same męki i kara śmierci sprawią, że Chrystus w ostatniej chwili wyrzeknie się swojej nauki, a wyrzeczenie zburzy całą jej potęgę.

  Sprawa rozstrzygała się na krzyżu. Gdy Chrystus zawołał: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił!". Belzebub wydał okrzyk triumfu; schwycił przygotowane kajdany i włożył je sobie na nogi, dopasował je tak, żeby nie mogły być zerwane, gdy zostaną założone Jezusowi.
  Wtem z krzyża dały się słyszeć słowa: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". Zaraz potem Chrystus zawołał: "Spełniło się" i wyzionął ducha.
  Belzebub zrozumiał, że wszystko stracone. Chciał zdjąć kajdany i uciekać, lecz nie mógł ruszyć z miejsca. Kajdany przywarły do jego nóg. Chciał wznieść się na skrzydłach, lecz nie mógł ich rozpostrzeć. I widział Belzebub jak Chrystus w wielkiej światłości zatrzymał się w bramie piekieł, widział jak wyszli z piekła grzesznicy od Adama do Judasza, widział jak rozbiegły się wszystkie diabły, nawet jak same ściany piekieł rozpadły się bez hałasu na cztery strony świata. Nie mógł znieść tego widoku, więc zaryczał przeraźliwie i wpadł w bezdenną przepaść przez pękniętą posadzkę piekieł.

  II.

  Upłynęło sto, dwieście, trzysta lat. Czasu Belzebub nie liczył. Naokoło była zupełna ciemność i cisza. Leżał bez ruchu i starał się nie myśleć, o tym co zaszło, a jednak myślał i pałał bezsilną nienawiścią do sprawcy swej zguby.

  Nie pamiętał już i nie wiedział, ile setek lat upłynęło od tamtego czasu, gdy raptem usłyszał nad sobą szmery podobne do tupotu nóg, stękania, krzyki i zgrzytanie zębów. Belzebub podniósł głowę i zaczął nasłuchiwać. W to, że po zwycięstwie Chrystusa piekło mogłoby być odbudowane, nie mógł uwierzyć, tymczasem zaś tupot, jęki, krzyki i zgrzytanie zębów stawały się coraz wyraźniejsze. Belzebub podniósł tułów, podciągnął pod siebie kosmate nogi z odrośniętymi kopytami (kajdany ku jego zdziwieniu same z nich opadły) i zatrzepotawszy swobodnie rozpostartymi skrzydłami, wydał zwykły sygnałowy świst, którym dawniej wzywał swe sługi i pomocników. Nie zdążył jeszcze nabrać tchu, gdy nad jego głową zrobił się otwór, błysnął czerwony ogień i tłum diabłów w wielkim ścisku wysypał się z otworu w przepaść i na podobieństwo kruków obsiadających padlinę, rozsiadł się naokoło Belzebuba.

  Diabły były wielkie i małe, grube i chude, z długimi i krótkimi ogonami, z prostymi i krzywymi rogami.

  Jeden z diabłów, odziany w pelerynkę narzuconą na ramiona, cały nagi, czarny i błyszczący, z twarzą ogoloną i ogromnym, obwisłym brzuchem, siedział w kucki przed samym obliczem Belzebuba i przewracając swymi ognistymi ślepiami, uśmiechał się bezustannie, machając z boku na bok swym długim, cienkim ogonem.

  III.

  - Co znaczy ten hałas? - zapytał Belzebub wskazując do góry

  - Cóż tam się dzieje?

  - To, co zawsze - odpowiedział błyszczący diabeł w pelerynce.

  - A czy są jeszcze grzesznicy? - spytał Belzebub.

  - O tak, wielu - odparł błyszczący.

  - Jak tam z nauką tego, którego imienia nie chcę wymieniać? - zapytał Belzebub. Diabeł w pelerynce wyszczerzył zęby tak, że pokazały się wszystkie jego ostre kły, a przez całą zgraję przeszedł tłumiony śmiech.

  - Nauka ta już nam nie przeszkadza. Oni przestali w nią wierzyć - powiedział diabeł w pelerynce.

  - Jak to? Przecież nauka ta, poświadczona jego własną śmiercią, w sposób oczywisty ratuje ich od nas - rzekł Belzebub.

  - Tak było, dopóki jej nie przerobiłem -- odparł z dumą diabeł w pelerynce, uderzając ogonem o podłogę.

  - Jak ci się to udało?

  - Właściwie nie musiałem nic robić. Trochę tylko pomagałem.

  - Opowiedz w skrócie - rozkazał Belzebub.

  Diabeł w pelerynce, spuściwszy głowę, pomilczał chwilę, jakby dla namysłu, następnie nie spiesząc się zaczął opowiadać:

  - Gdy nadszedł ten straszny czas, że piekło zostało zburzone, a ojca naszego i władcy zabrakło między nami, udałem się w miejsca gdzie właśnie głoszona była ta nauka, która o mały włos nie doprowadziła nas do całkowitej zguby. Przyszła mi chęć zobaczyć, jak żyją ludzie stosujący się do niej. I ujrzałem, że ludzie stosujący tę naukę w życiu, byli zupełnie szczęśliwi i dla nas niedostępni. Nie gniewali się na siebie, nie ulegali urokowi kobiet i albo nie żenili się, albo mieli tylko jedną żonę, majątku zaś nie posiadali wcale, wszystko było uważane za wspólną własność, nie bronili się przed tymi, którzy na nich napadali, a za złe płacili dobrem. I życie ich było tak dobre, że wciąż więcej i więcej ludzi do nich przystawało. Widząc to pomyślałem sobie, że wszystko stracone i chciałem już odejść. Oto jednak w tym czasie zaszedł incydent sam w sobie błahy, lecz mnie wydał się interesujący i pozostałem. Zdarzyło się bowiem, że wśród tych ludzi jedni byli zdania, iż wszyscy powinni ulegać obrzezaniu i nie powinni jeść tego co zostało złożone w ofierze bogom pogańskim, inni zaś uważali, że takie rozgraniczenie jest zbyteczne, i że można nie stosować obrzezania i jeść wszystko. Zacząłem więc podpowiadać jednej i drugiej stronie, że ta różnica zdań jest różnicą o pierwszorzędnym znaczeniu, i że nie można ustąpić, ponieważ chodzi tu o rzecz ważną - o służenie Bogu. Ludzie uwierzyli mi, a ich kłótnie przybrały ostry charakter. Więc i ci i tamci zaczęli gniewać się na siebie wzajemnie, a wtedy ja zacząłem im podsuwać myśl, że cudami mogą dowieść prawdziwości swojej nauki. Jakkolwiek było rzeczą oczywistą, że cuda prawdziwości nauki dowieść nie mogą, ludzie zapałali taką żądzą, aby mieć rację, że uwierzyli mi, ja zaś urządziłem im cuda.

  Z urządzeniem cudów trudności nie miałem. Ludzie wierzyli we wszystko, co potwierdzało ich chęć posiadania prawdy przez nich jedynie. Jedni utrzymywali, że zstąpiły na nich ogniste języki, inni zapewniali, że widzieli samego zmarłego nauczyciela i wiele innych rzeczy; imaginowali to, czego nie było i niepostrzeżenie kłamali nie gorzej od nas, w imię tego, który nas kłamcami nazywał. Jedni o drugich mówili:

  "Wasze cuda nie są prawdziwe", a tamci odpowiadali: "Nie, to wasze cuda są nieprawdziwe, a nasze prawdziwe". Wszystko szło dobrze, ale obawiałem się, że ludzie mogą rozpoznać zbyt ewidentne oszustwo i wtedy wymyśliłem kościół. Kiedy uwierzyli w kościół, byłem już spokojny, zrozumiałem, żeśmy uratowani, a piekło odbudowane.

  IV.

  - Cóż to takiego "kościół"? - zapytał surowo Belzebub, nie chcąc uwierzyć, że jego słudzy okazali się mądrzejsi od niego.

  - Kościół to jest coś takiego, że gdy ludzie kłamią i czują, że im się nie wierzy, wtedy, powołując się na Boga, mówią: "Jak Boga kocham, prawdą jest to, co ja mówię"; to właśnie jest kościół, z tą tylko osobliwością, że ludzie, którzy uznali się za kościół, nabierają przekonania, że są nieomylni, i dlatego nie mogą się już później wyrzec żadnego, choćby raz tylko wypowiedzianego głupstwa. Tworzy się zaś kościół w taki sposób: ludzie wmawiają w siebie i w innych, że nauczyciel ich, Bóg, po to, by objawione przez niego ludziom prawo nie zostało fałszywie wytłumaczone, wybrał szczególnych ludzi, i oni to jedynie, lub ci, na których przeleją tą władzę, mogą dokładnie tłumaczyć jego naukę. Ludzie więc, którzy nazywają siebie kościołem, twierdzą, że są w posiadaniu prawdy nie dlatego, że to, co głoszą jest prawdą, a dlatego, iż uważają siebie za jedynych prawowitych spadkobierców uczniów samego nauczyciela - Boga.

  W manipulacji tej, podobnie jak w cudach, była pewna niedogodność, taka mianowicie, że ludzie jednocześnie mogli utrzymywać każdy o sobie, że są członkami jedynego prawdziwego kościoła (działo się to zawsze). Nasza wygrana polegała jednak na tym, że skoro raz tylko ludzie powiedzieli: "My stanowimy kościół" i na tym zapewnieniu zbudowali naukę, wtedy nie mogli już zrzec się wypowiedzianych przez siebie słów, niezależnie od tego, jak wielkim były głupstwem i cokolwiek mówiliby inni ludzie.

  - Dlaczego jednak kościół przekręcił naukę na naszą korzyść? - zapytał Belzebub.

  - Powód jest prosty - ciągnął dalej diabeł w pelerynce - ludzie ci uznawszy się za jedynych tłumaczy prawa boskiego i przekonawszy o tym innych ludzi, stali się tym samym panami ich losu i posiedli nad nimi władzę zwierzchnią. Posiadłszy zaś tę władzę, naturalnie urośli w pychę i w większości przypadków ulegli zepsuciu, wskutek czego wzniecili przeciwko sobie oburzenie i gniew ludzki. W celu pokonania swych wrogów, nie dysponując innym orężem niż przemocą, zaczęli prześladować, skazywać na śmierć i palić na stosie wszystkich, którzy ich władzy nie uznawali. W ten oto sposób samo przyjęte stanowisko zmuszało ich do przekręcania nauki tak, aby usprawiedliwiała ich złe życie i okrucieństwa, które stosowali wobec swych wrogów.

  V.

  - Nauka jednak była tak prosta i zrozumiała, że nie można było jej przekręcić - upierał się Belzebub, nadal nie mogący uwierzyć, że jego słudzy byli sprytniejsi od niego. - "Postępuj wobec innych tak, jak byś chciał, aby postępowano wobec ciebie". W jaki sposób można to przekręcić?

  - Stosując się do mych rad, posługiwano się w tym celu różnymi sposobami - kontynuował diabeł w pelerynce. - Ludzie opowiadają bajkę o tym jak dobry czarodziej, ratując człowieka od złego czarodzieja, zamienił go w ziarnko kaszy jaglanej i jak zły czarodziej, przedzierzgnąwszy się w koguta, gotów był już zadziobać owo ziarnko, lecz dobry czarodziej wysypał na ziarnko całą ćwierć tychże ziaren. I zły czarodziej nie mógł już ani zjeść wszystkich ziaren, ani znaleźć tego, które zjeść zamierzał. To samo, idąc za mą radą, uczynili ci ludzie z nauką tego, który nauczał, że całe prawo polega na tym, aby drugiemu czynić to, co chciałbyś, aby i tobie czyniono: ogłosili, że świętym wykładem prawa boskiego jest 49 ksiąg i uznali każde słowo w nich zawarte za dzieło Boga - Ducha Świętego. Tak więc wysypali na prostą, zrozumiałą prawdę taką kupę rzekomo świętych prawd, że stało się niemożliwością przyjąć je wszystkie i znaleźć pośród nich tę, która ludziom jest potrzebna. Na tym polega pierwszy sposób.

  Drugi sposób, którego oni używali z dobrym skutkiem przez więcej niż tysiąc lat, polega na zabijaniu i paleniu wszystkich tych, którzy chcą głosić prawdę. Obecnie sposób ten wychodzi z użycia, lecz nie porzucają go całkowicie, bo chociaż już nie palą ludzi próbujących ujawnić prawdę, to jednak tak ich szkalują, tak zatruwają im życie, że tylko niewielu odważa się ich demaskować. Na tym polega drugi sposób.

  Trzeci zaś sposób polega na tym, że uznając się za kościół, a więc za nieomylnych, uczą, gdy im jest to potrzebne, rzeczy wprost sprzecznych z tym, co jest powiedziane w Piśmie: "Ale wy nie nazywajcie siebie rabbi, albowiem jeden jest nauczyciel wasz, a wy wszyscy jesteście bracia. I ojcem nie nazywajcie nikogo na ziemi; albowiem jeden jest ojciec wasz w niebiosach". Oni zaś mówią: "Myśmy ojcami, myśmy nauczycielami waszymi".
  Albowiem powiedziane jest: "Ale ty, gdy się będziesz modlić, wejdź do komórki swojej i zamknąwszy ją, módl się do ojca twego w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".
  Oni zaś nauczają, że trzeba się modlić gromadnie, w świątyniach, przy dźwiękach muzyki i pieśni.
  - Albo powiedziane jest w Piśmie: "A ja powiadam wam, abyście zgoła nie przysięgali", oni zaś nauczają, że trzeba przysięgać na bezwzględne posłuszeństwo władzom, nie bacząc na to, jakie mogłyby być żądania tych władz.
  - Albo powiedziane jest: "nie zabijaj", oni zaś nauczają, że zabijać można i trzeba na wojnie i z wyroku sądowego - zakończył diabeł w pelerynce, wywrócił ślepia i roześmiał się, rozwarłszy paszczę po same uszy.

  - To bardzo dobrze - rzekł Belzebub i uśmiechnął się, a wszystkie diabły zawtórowały mu głośnym śmiechem.

  - Czyż tak jak dawniej są jeszcze rozpustnicy, złodzieje, zabójcy? - zapytał już wesoło Belzebub. Diabły, również rozweselone, zaczęły mówić wszystkie razem, chcąc wykazać się przed Belzebubem swoją sprawnością.

  - Nie tak jak dawniej, lecz więcej niż dawniej - wrzeszczał jeden z nich.

  - Rozpustnicy nie mieszczą się w dawnych oddziałach - piszczał drugi.

  - Złodzieje dzisiejsi gorsi są od dawniejszych - huknął trzeci.

  - Brak nam opału dla zabójców! - ryczał czwarty.

  - Nie mówcie wszyscy razem, niech odpowiadają tylko ci, których zapytam - rzekł Belzebub.

  - Niech wystąpi ten, pod którego opieką jest nierząd i niech opowie, w jaki sposób radzi sobie z uczniami tego, który zabraniał zmieniać żony i mówił, iż nie należy patrzeć na kobietę z pożądliwością. Kto opiekuje się rozpustą?

  - Ja - odpowiedział bury, przypominający kobietę diabeł z nalaną, oślinioną twarzą, z bezustannie żującym pyskiem i na pośladkach przyczołgał się do Belzebuba.

  Diabeł ten wysunął się spośród innych, usiadł w kucki, przechylił głowę na bok, i machnąwszy ogonem zakończonym miotełką, głosem śpiewnym zaczął mówić:

  - Robimy to według starego sposobu, przez ciebie, ojca naszego i władcę użytego jeszcze w raju, który to sposób oddał w naszą władzę cały rodzaj ludzki i według nowego sposobu kościelnego. Tak więc przekonujemy ludzi, że prawdziwe małżeństwo polega nie na tym, na czym zasadza się ono w swej istocie - na wspólnym życiu mężczyzny z kobietą - lecz na tym, żeby odziać się w najszykowniejszą nową odzież, pójść do wielkiego, przeznaczonego na ten cel gmachu, oświetlonego świecami, przystrojonego dywanami i kwiatami, następnie wobec ciekawej gawiedzi dokonać przysięgi w imię tego, który nauczał: "A ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali".
  Wmawiamy w ludzi, że tylko ta ceremonia jest właśnie małżeństwem prawdziwym, że po niej ludzie otrzymują specjalną łaskę Boga, dzięki której bez specjalnego ze swej strony wysiłku nabywają zalety potrzebne do zgodnego pożycia i należytego wychowania dzieci - i, że każdy stosunek kobiety z mężczyzną, pomimo tych warunków, jest zwykłą, do niczego nie zobowiązującą przyjemnostką lub zadośćuczynieniem potrzebie biologicznej, przeto ludzie nie krępując się, oddają się tej przyjemności, krzywoprzysięzców zaś manipulacja ta stwarza tylu, iż o ściganiu ich nikt nie myśli, gdyż zabrakłoby więzień dla skazanych za krzywoprzysięstwo.

  Podobny do kobiety diabeł o nalanej twarzy, skłonił na bok głowę i zamilknął, jak gdyby w oczekiwaniu działania swych słów na Belzebuba. Belzebub kiwnął głową na znak aprobaty, a podobny do kobiety diabeł ciągnął dalej:

  - Tymże sposobem, nie porzucając dawniejszego, użytego w raju sposobu "zakazanego dla ciekawości owocu" - wspomniał diabeł, niedwuznacznie próbując przypodobać się Belzebubowi - osiągamy najlepsze rezultaty. Wyobrażając sobie, że mogą zawrzeć uczciwy małżeński związek kościelny po wielu kontaktach miłosnych, mężczyźni zmieniają setki kobiet i tak przyzwyczajają się do rozpusty, że czynią to samo i po zawarciu małżeństwa. Jeśli zaś niektóre żądania związane z małżeństwem kościelnym wydadzą się im zbyt krępujące, to urządzają ceremonię po raz drugi, a pierwsza ceremonia zostaje uznana za nieważną. Podobny do kobiety diabeł zamilkł, utarłszy końcem ogona ślinę wypełniającą usta, przechylił głowę na drugą stronę i wlepił milczący wzrok w twarz Belzebuba.

  VI.

  - Krótko i zwięźle: aprobuję - rzekł Belzebub. - Kto opiekuje się grabieżcami?

  - We własnej osobie! - odpowiedział, wypełzłszy z tłumu, okazały diabeł z długimi, krzywymi nogami, z wąsami podkręconymi do góry i ogromnymi łapami, krzywo przystawionymi do tułowia. Diabeł ten wysunąwszy się jak jego poprzednicy do przodu, wzorem ludzi wojskowych oburącz podkręcał wąsy i czekał na pytania.

  - Ten, który zburzył piekło - rzekł Belzebub - uczył ludzi żyć jak ptaki niebieskie i rozkazywał dawać temu, który prosi, a temu, kto chce zabrać suknię, oddawać i płaszcz - i powiedział, że aby być zbawionym, trzeba rozdać majątek. W jaki sposób nakłaniacie do grabieży ludzi, którzy o tym słyszeli?

  - Postępujemy tak samo, jak nasz ojciec i władca przy obieraniu Saula na króla - odparł wąsaty diabeł, w uroczystym geście zarzucając łeb do tyłu.

  - Dokładnie tak, jak wtedy wmawiamy w ludzi, że zamiast przestać się wzajemnie okradać, powinni pozwolić się okradać jednemu człowiekowi, oddawszy mu całkowitą władzę nad sobą. I człowiek ów i jego pomocnicy tych pomocników - wszyscy oni grabią naród nieustannie, spokojnie i bezpiecznie. Zazwyczaj zaprowadzają przy tym takie prawa i porządki, przy których mniejszość próżniacza może bezkarnie łupić pracującą większość. Jak więc widzisz, ojcze nasz i władco, sposób przez nas stosowany jest w gruncie rzeczy sposobem starym. Nowe w nim jest tylko to, że uczyniliśmy go bardziej ogólnym, zamaskowanym, rozpowszechnionym w czasie i przestrzeni i trwalszym. Bardziej ogólny jest przez to, że dawniej ludzie z własnej woli ulegali tym, których wybierali, teraz zaś niezależnie od swej woli ulegają nie tym, których wybierają, lecz komu popadnie. Bardziej tajnym sposób ten uczyniliśmy przez to, że teraz, dzięki wprowadzeniu podatków, zwłaszcza pośrednich, okradani swych grabieżców nie widzą, a często nawet nie domyślają się samego faktu grabieży. Bardziej rozpowszechnionym w przestrzeni sposób ten stał się przez to, że narody tak zwane chrześcijańskie, nie zadawalając się okradaniem swoich, grabią pod rozmaitymi dziwnymi pozorami, najczęściej zaś pod pozorem krzewienia chrześcijaństwa, te wszystkie obce narody, u których jest coś do zagrabienia. W czasie zaś sposób ten jest bardziej rozpowszechniony niż dawniej, dzięki wprowadzeniu pożyczek zaciąganych przez organa samorządu lokalnego i państwa, co powoduje, że nie tylko żyjące pokolenia, ale i te które po nich nastąpią mogą być okradane już teraz. Sposób ten bardziej trwałym uczyniliśmy poprzez to, że główni grabieżcy uważani są za osoby nietykalne, więc ludzie, lękając się surowych kar, nie odważą się na opór.

  Pewnego razu w celach doświadczalnych sadzałem jedną za drugą najpodlejsze baby, głupie i nieoświecone i nie mające żadnych praw według panujących u nich przepisów, ostatnią zaś posadziłem nie tylko rozpustnicę, lecz i zbrodniarkę, która zamordowała swego męża i prawego następcę tronu. I ludzie nie wyrwali jej nozdrzy i nie siekli jej batem, jak to zazwyczaj robili z zabójczyniami, lecz przez wiele lat, niewolniczo ulegali jej samej i jej kochankom, których miała bez liku, pozwalając im pozbawiać ludzi nie tylko majątku, lecz i wolności osobistej. Tak więc w obecnych czasach jawne złodziejstwa, takie jak odebranie przemocą wózka z pieniędzmi, konia, odzieży, stanowią zaledwie jedną milionową wszystkich tych grabieży prawnych, popełnianych na co dzień przez ludzi mających odpowiednie możliwości. Obecnie, utajona, bezkarna grabież i w ogóle pogotowie złodziejskie zorganizowane jest wśród ludzi do tego stopnia, że stało się to głównym celem i przedmiotem gorących pożądań prawie wszystkich i maskowane jest tylko przez walkę złodziei między sobą.

  VII.

  - No cóż, bardzo dobrze - rzekł Belzebub. - A zabójstwa? Kto opiekuje się zabójstwami?

  - Ja! - odpowiedział, występując z tłumu czerwony jak krew diabeł z kłami sterczącymi z pyska, ostrymi rogami i zadartym do góry nieruchomym ogonem.

  - W jaki sposób zmuszasz do zabójstw uczniów tego, który nauczał: "Nie odpowiadaj złem na zło, kochaj nieprzyjaciół swoich"? W jaki sposób robisz zabójców z tych ludzi?

  - Robimy to według starego sposobu - odparł czerwony diabeł ogłuszającym, bełkotliwym głosem - wzniecając w ludziach chęć zysku, warcholstwo, nienawiść, mściwość, pychę; stosujemy również starą metodę, gdy wmawiamy w nauczycieli, że najlepszy sposób oduczenia ludzi od zabójstw polega na tym, żeby sami nauczyciele zabijali tych, którzy popełnili zabójstwo. Sposób ten nie tyle daje gotowych już zabójców, ile przygotowuje ich dla nas. Większą zaś ich liczbę dają nam nowe nauki: o nieomylności kościoła, o małżeństwie chrześcijańskim i o równości chrześcijańskiej. Nauka o nieomylności kościoła dawała nam dawnymi czasy największą liczbę zabójców. Ludzie, którzy uznali się za członków nieomylnego kościoła, nabrali przekonania, że zbrodnią byłoby pozwolić fałszywym wykładcom nauki gorszyć ludzi, więc ich zabijanie jest sprawą miłą Bogu. W taki sposób zabijano całe wioski i skazywano na śmierć setki tysięcy ludzi. Śmieszne wydaje się to, że ci, którzy skazywali na śmierć i palili ludzi zaczynających rozumieć prawdziwą naukę, uważali tych najniebezpieczniejszych dla nas ludzi za nasze sługi, tzn. sługi diabłów. Ci zaś, którzy zabijali i palili na stosach i rzeczywiście byli naszymi sługami, uważali się za świętych wykonawców woli Boga. Tak było w dawnych czasach; w naszych czasach wielką liczbę zabójców stwarza nauka o małżeństwie chrześcijańskim i o równości. Nauka o małżeństwie daje nam przede wszystkim zabójstwa wzajemne małżonków, następnie dzieciobójstwa popełniane przez matki. Mężowie i żony zabijają się wzajemnie, gdy niektóre żądania prawa i zwyczaju małżeństwa kościelnego wydają im się zbyt krępujące. Matki zaś zabijają dzieci wtedy, gdy związki, z których dzieci powstały, nie są uważane za małżeństwa. Takie zabójstwa popełniane są stale. Zabójstwa wywołane przez chrześcijańską naukę o równości dokonywane są periodycznie, ale za to masowo. Według nauki tej wmawia się w ludzi, że są równi wobec prawa. Ludzie ograbieni czują jednak, że to nieprawda. Widzą, że nie ma równości, gdyż grabieżcy mogą grabić bez przeszkód, a im nie wolno, więc buntują się i napadają na swych grabieżców. Wtedy to zaczynają się morderstwa wzajemne, które dostarczają nam niekiedy dziesiątek tysięcy morderców jednocześnie.

  VIII.

  - A zabójstwa na wojnie? W jaki sposób doprowadzacie do nich uczniów tego, który uznał ludzi za synów jednego Ojca i kazał kochać nieprzyjaciół? - zapytał Belzebub.

  Czerwony diabeł wyszczerzył zęby, wypuścił z pyska strumień ognia i dymu, i uderzył się radośnie po plecach grubym ogonem.

  - Wmawiamy w każdy naród, że jest narodem najlepszym na świecie: "Deutschland über alles", Francja, Anglia, Rosja "über alles", i że naród ten powinien panować nad wszystkimi innymi narodami, ponieważ zaś we wszystkie narody wmawiamy to samo, więc węsząc ciągłe niebezpieczeństwo ze strony sąsiadów, narody szykują się stale do obrony i pałają do siebie nienawiścią. Im bardziej zaś szykuje się do obrony jedna strona i z tego powodu pała nienawiścią do sąsiadów, tym bardziej szykują się do obrony wszystkie pozostałe narody, pałając do siebie wzajemną nienawiścią. Tak oto wszyscy ludzie, którzy po przyjęciu nauki tego, który nazywał nas zbójcami, stale zajęci są przygotowywaniem się do zabijania i zabijaniem.

  IX.

  - Tak, to bardzo dowcipne - rzekł Belzebub po długim milczeniu - Ale dlaczego ludzie uczeni, zabezpieczeni przed oszustwem, nie spostrzegli tego, że kościół sfałszował naukę i nie przywrócili jej pierwotnego znaczenia?

  - Uczeni nie mogą tego uczynić - odpowiedział pewnym tonem, przesuwając się do przodu, matowo-czarny diabeł w doktorskiej todze, z płaskim, spadzistym czołem, z kończynami o zanikłych mięśniach i odstającymi, długimi uszami.

  - Dlaczego?! - zapytał surowo Belzebub niezadowolony z pewnego siebie tonu wypowiedzi diabła w todze.

  Nie pesząc się wykrzyknikiem Belzebuba, diabeł w todze siadł z wolna, spokojnie i nie w kucki jak inni, lecz na wzór wschodni - skrzyżowawszy nogi o mięśniach w zaniku. Potem zaczął mówić bez zająknięcia się, cichym, miarowym głosem:

  - Nie mogą tego zrobić dlatego, że ja stale odwracam ich uwagę od tego, co mogą i powinni wiedzieć i kieruję ją na to, co nie jest im potrzebne i czego nigdy tak naprawdę nie zdołają poznać.

  - W jaki sposób to robisz?

  - Sposoby są różne, odpowiednio do czasu - odparł diabeł w todze. - Dawniej wmawiałem w ludzi, że najważniejszą dla nich rzeczą jest znać szczegóły stosunku wzajemnego pomiędzy osobami Trójcy, szczegóły na temat pochodzenia Chrystusa, jego pierwiastka boskiego i ludzkiego, właściwości Boga itp. Ludzie uczeni wiele i rozwlekle dyskutowali o tym, kłócili się i gniewali na siebie. A te dysputy tak ich absorbowały, że wcale nie myśleli o tym, jak mają żyć, więc nie odczuwali też potrzeby wiedzieć, co ich nauczyciel mówił o życiu.

  Potem, gdy już tak zaplątali się w roztrząsaniach, że sami przestali rozumieć, co mówią, ja wmówiłem w jednych, że najważniejszą dla nich sprawą jest zbadać i wyjaśnić wszystko, co napisał człowiek imieniem Arystoteles, który żył tysiąc lat temu w Grecji, w innych zaś wmawiałem, że najważniejsze to znaleźć kamień, za pomocą którego można wytworzyć złoto i taki eliksir, który leczyłby wszystkie choroby, a ludzi czynił nieśmiertelnymi. I najmędrsi i najbardziej uczeni pośród ludzi skierowali na te sprawy wszystkie swoje siły umysłowe. Tym zaś, których to nie interesowało, wmówiłem, że najważniejszą sprawą jest wiedzieć, czy Ziemia obraca się wokół Słońca, czy też Słońce dookoła Ziemi, a gdy przekonali się, że obraca się Ziemia, a nie Słońce i obliczyli, ile milionów mil jest od Słońca do Ziemi, ucieszyli się wielce i od tamtego czasu z jeszcze większą gorliwością badają odległość od gwiazd i nie mogą się nadziwić, że liczba gwiazd jest nieskończona, choć wiadomość ta jest im zgoła zbyteczna. Oprócz tego, wmówiłem im jeszcze i to, że koniecznie powinni wiedzieć, w jaki sposób powstały wszystkie zwierzęta, wszystkie robaczki, wszystkie rośliny i wszystkie nieskończenie drobne żyjątka. Chociaż i te wiadomości nie są im wcale potrzebne i choć jest zupełnie jasne, że nie będą w stanie poznać tych wszystkich szczegółów, gdyż różnorodność życia jest nieskończona, to jednak na te i podobne badania zjawisk świata materii ludzie kierują wszystkie swe zasoby umysłowe i bardzo się dziwią, że im więcej poznają rzeczy, których znajomość nie jest im pilnie potrzebna, tym więcej wyłania się rzeczy jeszcze nie poznanych. I chociaż jest oczywiste, że w miarę rozwoju tych badań, obszar tego, co pozostaje do zbadania, rozszerza się, a przedmioty badania stają się coraz bardziej zawiłe i same zdobywane wiadomości znajdują coraz mniej zastosowania w życiu, to jednak okoliczność ta wcale nie zbija ich z tropu i ludzie ci, przekonani w zupełności o wadze swych badań badają, głoszą, piszą i drukują, tłumaczą z jednego języka na drugi wyniki swych w większości do niczego niezdatnych badań i roztrząsań, a jeżeli i czasami zdatnych, to tylko na pociechę bogatej mniejszości lub na pogorszenie położenia większości niezamożnej.

  Po to zaś, aby już nigdy nie domyślili się, że jedyną ich rzeczywistą potrzebą jest ugruntowanie praw życiowych, wskazanych w nauce Jezusa, wmawiam w nich, że nie mogą znać praw życia duchowego i że każda nauka religijna, nie wyłączając nauki Jezusa, jest to stek błędów i zabobonów, i że wiedzę o tym, jak trzeba żyć zdobyć mogą dzięki nauce zwanej socjologią, polegającej na badaniu tego, w jak zły sposób ludzie żyli dawniej. Tak więc zamiast starać się żyć lepiej według nauki Chrystusa, myślą, że wystarczy zbadać życie dawnych ludzi, wyprowadzić z tych badań ogólne prawa życiowe i by żyć lepiej, stosować się tylko do tych wymyślonych praw. Po to zaś, aby jeszcze bardziej utwierdzić ich w błędzie, wmawiam w nich, że istnieje pewien system wiedzy zwanej nauką, i że założenia tej nauki są niepodważalne. Skoro zaś ci, którzy uważani są za działaczy nauki, nabiorą przekonania o swej nieomylności, wówczas ogłaszają jako niewątpliwe prawdy, różne zbyteczne i często oczywiste głupstwa, których wyrzec się już nie mogą, gdy raz je wygłosili. Na tej oto podstawie twierdzę, że dopóki będę wmawiał w nich cześć i służebność wobec nauki, którą dla nich wymyśliłem, nigdy nie zrozumieją tej nauki, która o włos nie doprowadzała nas do zguby.

  X.

  - Bardzo dobrze! Dziękuję - rzekł Belzebub i twarz jego rozjaśniła się. - Zasłużyliście na nagrodę i wynagrodzę was według zasług.

  - A o nas panie zapomniałeś! - krzyknęła wielkim głosem zgraja diabłów różnokolorowych, małych, dużych, grubych, chudych i o krzywych nogach.

  - A jakaż wasza profesja? - zapytał Belzebub.

  - Ja jestem diabłem ulepszeń technicznych!

  - Ja - podziału pracy!

  - Ja - dróg i komunikacji!

  - Ja - sztuki drukarskiej!

  - Ja - sztuk pięknych!

  - Ja - medycyny!

  - Ja - kultury!

  - Ja - wychowania!

  - Ja - poprawy ludzi!

  - Ja - odurzania się!

  - Ja - filantropii!

  - Ja - socjalizmu!

  - Ja - feminizmu! - przekrzykiwały się wzajemnie, cisnąc się przed oblicze Belzebuba.

  - Mówcie pojedynczo i nie rozwlekle! - krzyknął Belzebub

  - Czym ty się zajmujesz? - zwrócił się najpierw do diabła ulepszeń technicznych.

  - Wmawiam w ludzi, że im więcej rzeczy będą, wytwarzać i im szybciej będą to robić, tym będą szczęśliwsi. I ludzie marnując życie na produkowanie rzeczy, wytwarzają ich coraz więcej, nie bacząc na to, że rzeczy te ani nie są potrzebne zmuszającym do ich produkowania, ani dostępne dla tych, którzy Je produkują.

  - Dobrze! A ty? - zapytał Belzebub diabła podziału pracy.

  - Ja wmawiam w ludzi, że skoro przedmioty wytwarzać można szybciej za pomocą maszyn niż ręczne, więc trzeba ludzi przekształcić w maszyny; i to właśnie się robi, a ludzie przekształceni w maszyny, nienawidzą tych, którzy to z nimi zrobili.

  - I to dobrze! Jak u ciebie? - rzekł Belzebub, zwracając się do diabła dróg i komunikacji.

  - Ja wmawiam w ludzi, że zachodzi potrzeba możliwie najszybszego przemieszczania się z miejsca na miejsce. I ludzie zamiast ulepszać swe życie każdy na swoim miejscu, spędzają większą jego część w przejazdach. Są bardzo dumni z tego, że w ciągu godziny mogą przejechać 50 wiorst i więcej.

  Belzebub pochwalił i tego diabła. Wysunął się z tłumu diabeł sztuki drukarskiej. Jego praca, jak objaśnił polega na tym, aby jak największej liczbie ludzi zakomunikować wszystkie te paskudztwa i głupstwa, które dzieją się i o których piszą na świecie.

  Diabeł sztuk pięknych objaśnił, że pod pozorem pocieszenia i wzbudzenia u ludzi wzniosłych uczuć, pobłaża ich nałogom, przedstawiając je w ponętnej i atrakcyjnej postaci. Diabeł medycyny wyjaśnił, że wmawia w ludzi, iż najważniejszą dla nich sprawą jest troska o ciało; ponieważ zaś troska o ciało nie ma końca, więc ludzie troszczący się o swe ciało z pomocą medycyny, zapominają nie tylko o życiu innych ludzi, ale i o swoim własnym. Diabeł od kultury opisał jak wmawia w ludzi, że korzystanie z tych wszystkich przedmiotów, którymi opiekują się diabły ulepszeń technicznych, podziału pracy, dróg i komunikacji, sztuki drukarskiej, sztuk pięknych, medycyny - stanowi coś w rodzaju cnoty, i że człowiek korzystający z tego wszystkiego może być zupełnie zadowolony z siebie i nie musi starać się być lepszym. Diabeł wychowania wyjaśnił jak to wmawia w ludzi, że mogą żyjąc źle i nawet nie wiedząc na czym polega istota dobrego życia, uczyć dzieci dobrego życia.

  Diabeł poprawy ludzi opowiedział, jak przekonuje ludzi, że mogą poprawiać innych, nie wyzbywając się uprzednio swych złych przyzwyczajeń.

  Diabeł odurzania się chwalił się, że naucza ludzi, iż wygodniej jest szukać zapomnienia przez odurzanie się winem, opium, morfiną, tytoniem, niż uwolnić się od cierpień spowodowanych złym życiem przez poprawę tego życia. Diabeł filantropii powiedział, że wmawia ludziom, iż są dobroczynni, grabiąc na pudy i oddając ograbionym na łuty. Dzięki temu nie odczuwają potrzeby doskonalenia się, stają się niedostępni dla dobra.

  Diabeł socjalizmu chwalił się, że w imię najdoskonalszej organizacji społeczeństwa ludzkiego, wznieca nienawiść klasową. Diabeł feminizmu dodał, że dla jeszcze większego udoskonalenia organizacji życia, oprócz nienawiści klasowej, wznieca jeszcze nienawiść pomiędzy ludźmi odmiennej płci.

  - Jestem komfort! - A ja moda! - wrzeszczały jeszcze inne diabły, pełznąc ku Belzebubowi.

  - Czy myślicie, żem stary i głupi i nie rozumiem, że wszystko, co mogłoby być dla nas szkodliwe, staje się pożyteczne, gdy nauka o życiu jest błędna - wykrzyknął Belzebub i głośno roześmiał się.

  - Dosyć! Dziękuję wszystkim! - i zatrzepotawszy skrzydłami, wstał. Diabły otoczyły go kołem. Na jednym końcu łańcucha był diabeł w pelerynce, na drugim diabeł w todze. Obaj podali sobie łapy i koło zostało zamknięte. Diabły śmiejąc się, krzycząc, gwiżdżąc i wymachując nogami, rozpoczęły taniec wokół Belzebuba. Ten zaś rozpostarłszy skrzydła zatańczył pośrodku.
  W górze słychać było krzyk, płacz i zgrzytanie zębów.
 • @jan 22:31:22
  Najpierw to uwaga, że tekst nie jest autorstwa Lwa Tołstoja – jest pisany współcześnie.

  „Belzebub [...] uczniom zaś jego radził uciec i zostawić go samego. Ufał, że skazanie na śmierć haniebną, naigrywanie się, opuszczenie przez wszystkich uczniów, wreszcie same męki i kara śmierci sprawią, że Chrystus w ostatniej chwili wyrzeknie się swojej nauki, a wyrzeczenie zburzy całą jej potęgę”.

  To opisuje również postawę Judasza, tylko z innych powodów. Judasz chciał królowania Jezusa, tylko według swojego wyobrażenia tej władzy.

  " I widział Belzebub jak Chrystus w wielkiej światłości zatrzymał się w bramie piekieł, widział jak wyszli z piekła grzesznicy od Adama do Judasza, widział jak rozbiegły się wszystkie diabły, nawet jak same ściany piekieł rozpadły się bez hałasu na cztery strony świata”.

  Utożsamiając „piekła” z „piekłem” „Tołstoj” się myli. W piekłach nie ma diabłów. Piekła to tylko poczekalnia dla dusz po śmierci przed sądem ostatecznym. To „wstąpił do piekieł (i trzeciego dnia zmartwychwstał)” znaczy tylko tyle, że Jezus prawdziwie umarł w ciele, skoro Jego dusza trafiła aż do poczekalni na sąd ostateczny i że to stamtąd zaczęła się Jego droga ku zmartwychwstaniu (trzeciego dnia), gdyż „śmierć nie mogła nad Nim panować”.


  „I ujrzałem, że ludzie stosujący tę naukę w życiu, byli zupełnie szczęśliwi i dla nas niedostępni. Nie gniewali się na siebie, nie ulegali urokowi kobiet i albo nie żenili się, albo mieli tylko jedną żonę, majątku zaś nie posiadali wcale, wszystko było uważane za wspólną własność, nie bronili się przed tymi, którzy na nich napadali, a za złe płacili dobrem”.

  Tu by diabeł miał potężnego haka na ludzi, gdyby ludzie całkiem się wyrzekli gniewu – gniew jest bowiem dobry i bardzo dobry, zaś złym jest tylko nadmiar gniewu i niedostatek gniewu.

  Niedostatkiem gniewu jest bowiem sytuacja, kiedy nie prowadzimy działalności wychowawczej, kiedy tolerujemy zło, kiedy nie karcimy czyniących źle. Jezus dał tu przykład gniewając się na bankierów i handlarzy w świątyni.

  Odpowiednio nadmiarem gniewu jest, kiedy gniew nas zaślepia, kiedy to popadamy w nademocjonalizm, kiedy to ślepo stosujemy się do „litery prawa”, a nie patrzymy na ducha prawa – od posadowionej na prawdzie sprawiedliwości zaczynając. Tu nauka Jezusa jest: „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”.

  „nie ulegali urokowi kobiet (i albo nie żenili się, albo mieli tylko jedną żonę)” też stwarzałoby diabłu okazji do podsuwania nam innych emocji, nawet bardziej destrukcyjnych dla ich ludzkiej wrażliwości, np. podleganie urokom homoseksualnym, czy pedofilskim). Emocje bowiem są dobre i bardzo dobre. Zły jest tylko niedostatek emocji i nadmiar emocji.

  Nadmiar emocji jest złem, bo są one nademocjonalizmem, który wyłącza rozum, oraz zagłusza uczucia,a więc i odcina od kierowania się dobrym duchem – i tu diabeł działał tradycyjnie. Jednak niemniej złą jest też niewrażliwość na to co ludzkie, kierowanie się „literą prawa”, a nie duchem dobrym. Za tym idzie i nie czynienie dobrze, kiedy ma się ku temu siły, środki i możliwości działania.
  Emocje są solą, smakiem i radością życia – nie cieszyłoby nas życie. Emocje wobec kobiet trzeba odczuwać takimi jakie są, tylko panować nad nimi swoimi decyzjami uczuciowymi, wprowadzać w tą sferę porządek – to po to jest jedna żona oraz poważne traktowanie celibatu przez księży, czy małżonków, kiedy druga połowa z jakichś względów „nie może”). Trzeba dokonywać wyboru tak samo jak z dobrem i złem – do czego powyżej wzywał Ghandi.

  „majątku zaś nie posiadali wcale, wszystko było uważane za wspólną własność” – odnosi się do bardzo nieudanego eksperymentu wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie.
  Przecież tam właśnie diabeł odniósł sukces przez oderwanie tamtejszych chrześcijan od poczucia rzeczywistości ekonomicznej i skłonienia jej ku życiu na koszt innych wspólnot Kościoła, czyli z pasożytnictwa.

  Majątek jest dobry i bardzo dobry, a zły jest tylko niedostatek majątku i nadmiar majątku. Posiadanie przez wspólnotę dóbr wspólnych wydzielonych z majątku indywidualnego każdego z członków wspólnoty jest konieczne, ale własność osobista i posiadanie dóbr indywidualnych są nie mniej konieczne – a nawet są celem sprawiedliwości i całej organizacji życia publicznego.

  „ nie bronili się przed tymi, którzy na nich napadali”. Tu też diabeł miałby wielkie pole do działania. Owszem, Jezus zaleca nie bronć posiadania do którego ktoś rości pretensje, a nawet zaleca dokładać coś więcej żeby już być całkiem wolnym od podejrzeń i kolejnych roszczeń, ale nie dotyczy obrony siebie. O tym ostatnio pisałem notkę: http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/137199,zabijac-czy-nie-zabijac

  Obrona siebie (a jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie obrony osób kochanych za które się jest odpowiedzialnym i którym się służy jako dobrym) jest dobra i bardzo dobra. Zły jest tylko niedostatek obrony (agresor wtedy bezczelnie bierze jak sobie należne i żąda wciąż więcej) i nadmiar obrony (a więc przejście do agresji po obronieniu się, stawanie się gorszym jak agresor, czy szukanie zemsty, a nawet korzyści zamiast sprawiedliwości).

  „a za złe płacili dobrem.” – też dawałoby diabłu ogromne pole działania. Przecież to by oznaczało jego zwycięstwo gdyby ktoś dał się namówić do takiego życia.

  Owszem, „za złe płaci [się] dobrem”, ale tylko w jednym przypadku – zwyciężania – czyli kiedy dzięki tej zapłacie dobrem dobro zapanuje nad złem. – Nigdy zaś w przypadku, kiedy zło zamierza pozostać złem, bo wtedy to ono zwycięża.

  „Zdarzyło się bowiem, że wśród tych ludzi jedni byli zdania, iż wszyscy powinni ulegać obrzezaniu i nie powinni jeść tego co zostało złożone w ofierze bogom pogańskim, inni zaś uważali, że takie rozgraniczenie jest zbyteczne, i że można nie stosować obrzezania i jeść wszystko”.

  Przecież ten spór został bardzo szybko rozwiązany, bo w tym celu zwołano Sobór Jerozolimski – pierwszy sobór.

  Co do wiary w cuda i Kościół jako instytucję, a do tego z niejasno wytłumaczonym atrybutem nieomylności, to już diabły miały dużo racji, bo mogły ludziom wmawiać, że "My stanowimy kościół" i na tym zapewnieniu zbudowali naukę, wtedy nie mogli już zrzec się wypowiedzianych przez siebie słów, niezależnie od tego, jak wielkim były głupstwem i cokolwiek mówiliby inni ludzie”. Miały już łatwo (przez zrodzone tu emocje nadmierne) ukryć fakt iż Kościół to mistyczne Ciało Chrystusa i to On jest Jego Głową.


  "- Stosując się do mych rad, posługiwano się w tym celu różnymi sposobami - kontynuował diabeł w pelerynce. - Ludzie opowiadają bajkę o tym jak dobry czarodziej, ratując człowieka od złego czarodzieja, zamienił go w ziarnko kaszy jaglanej i jak zły czarodziej, przedzierzgnąwszy się w koguta, gotów był już zadziobać owo ziarnko, lecz dobry czarodziej wysypał na ziarnko całą ćwierć tychże ziaren. I zły czarodziej nie mógł już ani zjeść wszystkich ziaren, ani znaleźć tego, które zjeść zamierzał. To samo, idąc za mą radą, uczynili ci ludzie z nauką tego, który nauczał, że całe prawo polega na tym, aby drugiemu czynić to, co chciałbyś, aby i tobie czyniono: ogłosili, że świętym wykładem prawa boskiego jest 49 ksiąg i uznali każde słowo w nich zawarte za dzieło Boga - Ducha Świętego. Tak więc wysypali na prostą, zrozumiałą prawdę taką kupę rzekomo świętych prawd, że stało się niemożliwością przyjąć je wszystkie i znaleźć pośród nich tę, która ludziom jest potrzebna. Na tym polega pierwszy sposób”.

  To jest dokładnie to, co ja od dawna głoszę (a odzew w tym temacie mam niewielki), że złem jest nie tylko brak dobra, ale i nadmiar dobra.


  „Drugi sposób, którego oni używali z dobrym skutkiem przez więcej niż tysiąc lat, polega na zabijaniu i paleniu wszystkich tych, którzy chcą głosić prawdę”.

  Kościół tępił herezję, a nie prawdę. Prawdę to tępił i tępi tzw. świat. Owszem, Kościół bywał i jest penetrowany przez „ludzi świata”, nawet żydowskich bankierów, którzy przez wypromowanie herezji protestanckiej zyskali możliwość uprawiania lichwy w chrześcijańskim świecie), oraz lewaków i masonów, ale to nie to samo.

  „Trzeci zaś sposób polega na tym, że uznając się za kościół, a więc za nieomylnych, uczą, gdy im jest to potrzebne, rzeczy wprost sprzecznych z tym, co jest powiedziane w Piśmie: "Ale wy nie nazywajcie siebie rabbi, albowiem jeden jest nauczyciel wasz, a wy wszyscy jesteście bracia. I ojcem nie nazywajcie nikogo na ziemi; albowiem jeden jest ojciec wasz w niebiosach". Oni zaś mówią: "Myśmy ojcami, myśmy nauczycielami waszymi"”.

  Przecież to nieprawda – czepianie się litery słowa, a pomijanie prawdy, którą ono wyraża. Kościół nie odbiera Bogu ani władzy nauczycielskiej, ani Ojcowskiej. Ludzkie błędy, które powinny podlegać korektom to inna sprawa.


  Tak samo w interesie wyłącznie diabła jest dopatrywanie się czegoś złego w modlitwie „gromadnie, w świątyniach, przy dźwiękach muzyki i pieśni”. Wiara jest sprawą publiczną, bo jest jedną z cnót składających się na sprawiedliwość.

  "trzeba przysięgać na bezwzględne posłuszeństwo władzom” to wymysł i marzenie diabła, a nie nauczanie Kościoła.

  Odnośnie zabijania to jeszcze raz polecę wspominaną powyżej moją notkę.


  [Jezus] „powiedział, że aby być zbawionym, trzeba rozdać majątek”.

  To klasyczna półprawda, czyli całe kłamstwo u diała, który to powiedział. – Trzeba jeszcze pójść za Jezusem. Przy Nim nikomu nie zabraknie, a więc wyrzekając się nawet największego majątku nic się nie traci, a zyskuje.


  „wmawiamy w ludzi, że zamiast przestać się wzajemnie okradać, powinni pozwolić się okradać jednemu człowiekowi, oddawszy mu całkowitą władzę nad sobą. I człowiek ów i jego pomocnicy tych pomocników - wszyscy oni grabią naród nieustannie, spokojnie i bezpiecznie. Zazwyczaj zaprowadzają przy tym takie prawa i porządki, przy których mniejszość próżniacza może bezkarnie łupić pracującą większość”.

  Ta „całkowita władza” to wymysł tego diabła, a uzurpacja osób sprawujących władzę im powierzoną dla dobra wspólnego danej wspólnoty. To, że wspólnoty nie umieją powstrzymywać takich procederów to inna sprawa, ale nikt normalny zgody na to nie daje.

  A że podatki potrafią być zbrodnicze to fakt. Ostatnio takim zbrodniczym rabunkiem jest zamiar wprowadzenia podatku „podymnego”. Oczywiście najgorszą tu złodziejską zbrodnią jest wyprzedaż majątku powierzonego w zarząd bieżący władzom państwowym i zadłużanie przez nie przyszłych pokoleń. Na to pozwolenia nie mają. To ich rozbójnicze uzurpatorstwo i zdrada na rzecz jeszcze bardziej rozbójniczych korporacji prywatnych.


  „Zabójstwa wywołane przez chrześcijańską naukę o równości dokonywane są periodycznie, ale za to masowo. Według nauki tej wmawia się w ludzi, że są równi wobec prawa. Ludzie ograbieni czują jednak, że to nieprawda. Widzą, że nie ma równości, gdyż grabieżcy mogą grabić bez przeszkód, a im nie wolno, więc buntują się i napadają na swych grabieżców”.

  Diabeł wini tu chrześcijańską naukę o równości wobec prawa. Problem, że przecież tu Kościół nic nie wymyśla. To wynika z samej natury prawa, że musi być sprawiedliwe i sprawiedliwości służyć, równość zaś jest jej elementem. W życiu żadnej wspólnoty nie ma miejsca dla grabieżców.

  Jeżeli grabież zagraża życiu grabionych, robią słusznie, że się bronią.


  „- Wmawiamy w każdy naród, że jest narodem najlepszym na świecie: "Deutschland über alles", Francja, Anglia, Rosja "über alles", i że naród ten powinien panować nad wszystkimi innymi narodami”. „Narody szykują się stale do obrony i pałają do siebie nienawiścią”.

  Narody tu są pomawiane przez diabła. To wmawianie dotyczy ideologów szowinizmu (nie tylko narodu traktowanego jak ideologia, ale i dowolnej ideologii po korporacjonizm-syjonizm-globalizm) i osób sprawujących władzę polityczną jeśli są niemoralne. Narody są z natury moralne, zdolne do braterstwa międzynarodowego i solidarności po oddawanie życia „za wolność waszą i naszą”. To narody w przypadku wojen (rozpętywanych zawsze przez awanturników i banksterów) są ich głównymi ofiarami.

  A nienawiść jest dobra i bardzo dobra. Zły jest tylko niedostatek nienawiści i nadmiar nienawiści. Tu, jeśli w ogóle chodzi o nienawiść, to o nienawiść nadmierną. Je,nak nienawiść niedostateczna jest jeszcz gorsza, czy bardziej niebezpieczna jak nadmierna, bo oznacza i ”brak miłości do osób w niebezpieczeństwie, których trzeba bronić przed grożącym im złem”. A bez miłości, to wszelkie cele życia tracą sens. Polecam tu również notkę:
  http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/126041,nienawidzcie-sie-wzajemnie


  „- Czy myślicie, żem stary i głupi i nie rozumiem, że wszystko, co mogłoby być dla nas szkodliwe, staje się pożyteczne, gdy nauka o życiu jest błędna - wykrzyknął Belzebub i głośno roześmiał się”.

  Na straży nauki o życiu stoi moralność. Jak nie ma kierowania się moralnością nie ma i służby życiu, a z drugiej strony możliwości wyegzekwowania, by służyła jej prawość. Tak samo by służyła jej sprawiedliwość, a następnie prawo. Diabły tańczą z radości, a na ziemi trwa „krzyk, płacz i zgrzytanie zębów”.
 • @jan 22:31:22
  Niewiele osób wie, że Lew Tołstoj był dobrze zaznajomiony z buddyzmem, ponadto jego pacyfizm był w dużej mierze konsekwencją duchowego wpływu jaki miała nauka Buddy.
  Jedno z pierwszy odniesień występuje w artykule "Co możemy zrobić? ", dalsze odwołanie do buddyzmu znajdujemy w pamiętnikach. W roku 1905 pojawił się esej "Budda", a następnie plany pisarza do napisania książki na ten temat. I chociaż śmierć nie pozwoliła dokończyć tej pracy, pisarz zdołał wydać kilka tłumaczeń buddyjskich opowieści dżataka i biografię Buddy.
 • @fretka 11:01:10
  Bardzo ważne to powiązanie powyższego tekstu jana z buddyzmem.

  Oznacza przede wszystkim że to, co diabły wypromowały, całe to niszczenie chrześcijaństwa to z jednej strony bóg bezosobowy i w ogóle wyłączony z aktywnego uczestnictwa w życiu ludzi, a z drugiej strony faktyczne niszczenie moralności jako służby życiu, za tym idzie już i niszczenie ludzkiej prawości przez atak na ludzką tożsamość, a dalej iuż niszczenie ludzkiej sprawiedliwości - w szczególności przez atak na ludzką miłość (dobrze rozumianą, zakorzenioną w prawdzie).

  A prawda i miłość to przecież fundament chrześcijaństwa.
  To o miłość opiera się nasza tożsamość - o o naszą tożsamość nasza moralność i nasze ludzkie życie.
 • @miarka 11:26:15
  A u mnie w pracy leci ta sama muzyka. Strasznie wkurzająca. Niestety nie mogę tego wyłączyć fizycznie. No wyobraź pan, przez osiem godzin dziennie z małymi przerwami ciągle ten sam kawałek. Mało tego, jak wracałam do domu nadal go słyszałam w swojej głowie. Takiej tortury to nawet w Chinach nie wymyślono. Ale wczoraj stał się cud. Zignorowałam to całkowicie a może nawet w głębi duszy pokochałam....,tego nie wiem. Teraz mam spokój i wolność. Pytałam się koleżanki, też tak mają.
 • @fretka 12:34:46
  To mi wygląda na tolerancję dla zła, a więc gwałt na naturze i syndrom sztokholmski, a w efekcie "święty" (satanistyczny) spokój.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031