Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
211 postów 3247 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Lojalny wobec polskiego państwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Duda stawia cudzoziemcom w Polsce tylko jedno kryterium któremu mają podlegać: żeby byli lojalni wobec polskiego państwa.

Co prawda zaraz dodaje, żeby byli lojalnymi obywatelami (choć to też wobec państwa) i żeby byli lojalnymi członkami polskiego społeczeństwa, ale o narodzie nie wspomina. https://youtu.be/ogZy--jsiwM – ok 7,10 min

Tak więc to co dołożył też w niczym nie złagodziło wygłoszonej kuriozalnej bzdury, bo po pierwsze nie istnieje lojalność wobec państwa, a po drugie społeczeństwo poddane "lojalności wobec państwa" to tylko zbieranina bez spójnej moralności.

Społeczeństwa więc nie dotyczy ani lojalność wobec państwa. Społeczeństwa nie dotyczy nawet odpowiedzialność za państwo, bo społeczeństwo to nie wspólnota. Społeczeństwa nie dotyczy nawet odpowiedzialność za państwo jako dobro wspólne, bo nie jest jego właścicielem - jest nim naród - tak jak i innych swoich dóbr wspólnych.

Lojalność można nazwać uczciwością, ale tylko wobec osoby, wobec której jest się lojalnym, a nie wobec panującego prawa, władzy czy innych ludzi.

Lojalność wobec państwa dopuszczałaby i niemoralność władz, i niemoralność poddanych - skądże więc uczciwość, jak nie z odgórnego terroryzmu? Tylko co to za uczciwość jak wymuszona strachem przed karą?

"Lojalnym wobec państwa" może być tylko obywatel lub społeczeństwo poddane faszystowskiemu terroryzmowi, terroryzmowi odgórnemu, z racji siły i zdolności skrzywdzenia poddanych celem uzyskiwania swoich ideologicznych celów "za wszelką cenę".

Po za tym, to czy Żydzi i upaińcy (a to głównie o nich tu chodzi) byli kiedykolwiek lojalni względem Polaków? Znana jest historia Żydówki, która została przechowana w czasie wojny przez polską rodzinę. Zaraz po wkroczeniu Ruskich doniosła na tą rodzinę, za ich związki z polską partyzantką. A donoszenia żeby  przejmować majątki - to już było dosyć powszechne, a przecież wiedzę o treści donosów musieli mieć jako uznani za lojalnych. Oczywiście co do jednostek to nie zasada, bo lojalnych jednostek owszem, można sporo znaleźć, ale ich zbiorowości? Uuuuu.

Przecież to całkiem inna rzeczywistość, to inne cywilizacje. Tu nie ma przełożenia, tu nie ma porównań.

Duda tu bardzo wrednie manipuluje. Zaczyna od tych co przychodzą na spotkanie z nim – od jednostek, i już się trzyma tej zakłamanej narracji rzeczywistości ukrywającej zderzające się tu odmienne cywilizacyjnie charaktery zbiorowości.

Ukrywającej że z tego powodu nie da się ich skompensować w jedną zgodną moralnie, zgodną do pokojowego życia społeczność. A Duda to o profesorze Konecznym musiał słyszeć, więc widać że tu działa ze zbrodniczą premedytacją.

 

Nadto Duda mówi iż „boleje gdy ktoś wprowadza tu inne kryteria”. Czyli co – boleje jak mu ktoś przypomni o Narodzie Polskim? Tak już odfrunął?

Boleje gdy ktoś mówi że „Polska ma być tylko dla Polaków”... Doprawdy? To był na krytykowanym przez niego Marszu Niepodległościtaki plakat ze słowem „tylko”? To Soros musiał wydać baaardzo dużo pieniędzy, żeby zorganizować taki prowokatorski występ. To jego trzeba ścigać a nie na organizatorów marszu narzekać. To jest tak niewiarygodne, że trzeba by sprawdzić czy raczej Duda tego nie zmyślił.-A to już by było oczernienie Polaków.

Takie "tylko" prowadzi wprost do banderowców, syjonistów i szowinistów.

 

„Dla mnie Polak, to ten, co chce pracować dla Polski”.

I znowu bzdura. Gdzie on to widział? Jak ktoś pojedzie na saksy do Niemiec to już zostaje Niemcem? Jak ktoś prowadzi w Polsce firmę zarejestrowaną w innym państwie i tam płaci podatki, czy tam wysyła zyski, czy ma „firmę-matkę” w innym państwie, to pracuje dla Polski? Albo kiedy pracuje dla zagranicznej korporacji nastawionej wyłącznie na zysk i jeszcze niszczy polski handel, rolnictwo, produkcję, przetwórstwo, czy usługi, to on pracuje dla Polski? Bo może raczej jest kolonizatorem, faktycznym wrogiem Polski?

Pracować w Polsce to wcale nie znaczy pracować dla Polski.

Żydzi w Królestwie Polskim i w Rzeczpospolitej Obojga Narodów ciężko pracowali. I bankowość, i karczmy, i gorzelnie, i handel, i prowadzenie gospodarstw rolnych magnaterii… Tylko że do czasu. Po potopie szwedzkim (z nasileniem na początku XVIII wieku) zaczęli wszelki zbity kapitał wycofywać do banków holenderskich (skąd wkrótce popłynął budować USA), oraz pruskich, skąd zaraz Prusy wyrosły do potęgi zdolnej do udziału w rozbiorze Polski. Nadto nagle pozbawiona pieniędzy Polska zaczęła podupadać i zaczęła się na dużą skale rosyjska korupcja, za którą już łatwo było o rozbiory.

A więc pracowali dla Polski czy dla siebie?

 

Wrzucając temat lojalności wobec państwa jako kryterium bycia dobrym obywatelem (a taki lojalny to i wzorcowy sygnalizator) Duda pośrednio stwierdza, że w Polsce jest faszyzm i sugeruje że on stoi na jego czele.

Nawet jak się pomylił, to taka pomyłka jest Freudowska, demaskatorska wobec tego do czego dąży naprawdę. A może już go ktoś na fiurera namaścił?

Bo to w faszyźmie państwo jest ważniejsze jak naród, którego ono jest dobrem wspólnym i własnością niezbywalną.

To w faszyźmie państwo może cudzoziemców i nakazywać tolerować, i równouprawnić, i nadawać im obywatelstwo.

Nie w demokracji. W demokracji to naród jest władzą zwierzchnią wobec władz państwowych.

 

- Mało tego. On tu by chciał widzieć „wspólnotę ludzi mieszkających w Polsce” (7 min). – Czyli co? – Wspólnotę? Co za idiotyzm? A gdzie wielopokoleniowa próba zgodności?

A gdzie uznanie dla wartości narodu Polskiego jako jedynie dopuszczalnych w tworzeniu prawodawstwa i stanowieniu ładu moralnego życia publicznego Państwa?

A gdzie niezbędne wcześniej bycie dobrym człowiekiem warunkujące tolerancję, a gdzie wspólnota celów bez której nie może być równouprawnienia.

Mamy ich przyjąć do naszego narodu? - Tu dopiero widać czemu mają służyć te jego pokrzykiwania. Przyjęcie do narodu to już uznanie równości moralnej. A gdzie ona?

On pokrzykuje, ale to jest bezsilne pokrzykiwanie.

- Nawet w faszyźmie państwo nie jest w stanie wymusić równości i przyjęcia ich do naszego narodu. Dopóki jest Państwo Polskie musi służebnie słuchać Narodu Polskiego, nie odwrotnie.

Jego "zasada lojalności" prowadzi wprost do likwidacji Państwa Polskiego.

 

Poza tym Duda "nie zauważa", że oni przychodzą jako narody i w ilościach znacznie przekraczających pojemność integracyjną Narodu Polskiego. Ilość niezintegowanych wliczając margines społeczny i mniejszości obyczajowe z pewnością nie powinna przekraczać 2-3%.

Oni tu swobodnie kultywują narodowe więzi, nawet czynne cerkwie chcą przejmować, wyrastają na państwo w państwie, a Duda, który został wybrany na polskiego prezydenta zamiast tu np. apelować do narodu aby pilnie organizował swoje struktury – organizacje i ruchy narodowe, rady narodowe, rady starszych itp., a więc żeby się wzmocnił wobec najazdu już trwającego najazdu cudzoziemców po to żeby był w stanie otoczyć ich gościnną opieką, a również rzucił na to znaczną kasą z jakiegoś banksterskiego funduszu, to on jeszcze występuje przeciw polskiemu nacjonalizmowi jakby w nim było coś złego, a nadto podkłada fałszywą definicję pod polski nacjonalizm. Szok!

Wysyła fałszywy sygnał w kosmos. Mówi o polskim nacjonaliźmie ale zamiast mówić o nim jako o chwalebnej idei miłości narodu, mówi o nim słowami krytyki należnej syjonizmowi, szowinizmowi i banderyzmowi, które są Polakom obce.

 

Dla niego liczy się tylko „postawa wobec Rzeczpospolitej dzisiaj” (7,58 min). Jeżeli to skojarzyć z chwilę wcześniej wygłoszonym „prezydenckim credo”: „mam tylko jedno wielkie oczekiwanie i prośbę: żeby byli lojalni wobec polskiego państwa”, to co z tego wyjdzie?

A jak podejmą prośbę i obiecają, że będą lojalni (wobec niego osobiście i jako głowy państwa) dzisiaj?

Czyż nie grozi tu że lojalni na dzisiaj, ale co zrobią jak jutro trafi się im interes w spółce z antypolską korporacją? Albo jak wrogowie Polski w UE zechcą uchwalić antypolskie sankcje za zbyt czerwone jabłka? Albo jak jutro wejdzie obca armia to czy nie przywitają jej kwiatami?

 

"Nie można postawić znaku równości pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem"

"Wyraził ubolewanie, że w sobotę w Warszawie na Marszu Niepodległości, radość tych, którzy przyszli świętować, został zakłócona przez "transparenty przyniesione przez osoby nieodpowiedzialne, z których treścią nikt uczciwy w Polsce nigdy się nie zgodzi, bo

...nie można postawić znaku równości pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem". - To są dwa zupełnie przeciwne zjawiska i dwie zupełnie przeciwne postawy - powiedział.

- Patriotyzm to miłość ojczyzny, miłość bliźniego, to miłość do rodaków, miłość do wszystkich tych, którzy chcą szczęścia ojczyzny, powodzenia, dla tych, którzy tutaj mieszkają. Nacjonalizm to spojrzenie negatywne, to spojrzenie, że nasz kraj jest tylko dla nas. To nieprawda. Nasz kraj jest dla wszystkich tych, którzy chcącą żyć uczciwie i którzy chcą go budować. To jest podstawowe kryterium - oświadczył Andrzej Duda".

 

Duda zapomniał, że to Polska i tu naród ma znaczenie równie pozytywne jak ojczyzna tego narodu.

Naród jest wspólnotą jednoczącą jego członków na gruncie jego wartości, a nie własności ojczyzny.

Własność dotyczy dóbr wspólnych narodu w tym państwa. Nie Ojczyzny.

Ojczyzna to tyle co matka która nas jako naród wykarmiła i wychowała, dała przekaz tożsamości, historii, tradycji i kultury. Ojczyzny nie można mieć na własność. To ona nas ma. Kiedy jej bronimy to nie jako swojej, a dla niej.

Duda nie tylko próbuje wbić klina między patriotyzm a nacjonalizm – on chce w ogóle zwalczyć i nacjonalizm jako miłość narodu i naród w ogóle.

Gdybyśmy tak przestali twierdzić, że to naród kocha swoją ojczyznę, a dopiero my jako członkowie narodu, tylko najpierw my, a jako naród to jakoś tam później, to błyskawicznie byśmy zatracali świadomość narodową - i zdolność do działań wspólnych narodu.

Dlatego nie można kochać ojczyzny nie kochając narodu. Nie ma patriotyzmu bez miłości narodu.

Tu nawet Duda ma rację że patriotyzm to nie nacjonalizm: Żeby być patriotą trzeba najpierw być nacjonalistą.

 

Duda nazwał patriotyzm miłością ojczyzny, ale zaraz dodał, że patriotyzm to też „miłość bliźniego, to miłość do rodaków, miłość do wszystkich tych, którzy chcą szczęścia ojczyzny, powodzenia, dla tych, którzy tutaj mieszkają”.

I tu już błędnie, bo to są tu pomieszane cechy wspólnoty narodowej i religijnej, społeczeństwa państwa, indywidualne i wspólnotowe. Ciekawe jak on w ogóle definiuje miłość jak widać że mu się tu wszystko zlewa?

I tak „miłość bliźniego” w ogóle nie dotyczy ani ojczyzny, ani patriotyzmu - to wartość indywidualna członków wspólnoty religijnej, która dotyczy i wszystkich ludzi, ale „na swoje konto”, czyli nie kosztem swoich osobistych zobowiązań wobec swojej wspólnoty (np. rodzinnej lub narodowej). W razie złamania zasady grozi wykluczenie z tej wspólnoty.

Miłość do rodaków”. Znowu! - Skąd on to wziął? To tylko formalnie dotyczy relacji wewnątrzwspólnotowych - dotyczy i wspólnoty narodowej i narodu w sensie ścisłym rodowym, plemiennym, z więzami krwi od wielu pokoleń. – W naszej praktyce Naród Polski zrezygnował z tego wymogu plemienności chyba w XIII wieku, a Naród Polski to w ogóle od razu był organizowany wokół systemu wartości narodowych zgodnych z chrześcijańskimi.

Oczywiście należą do naszego narodu i inne grupy etniczne, zwykle od wielu pokoleń patriotyczne i sprawdzone jako lojalne wobec Narodu Polskiego, które przyjęły wartości duchowe Narodu Polskiego, oraz jego Kulturę, system wartości i moralność w życiu publicznym państwa (są np. Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Niemcy, Żydzi…). Z tymi co się integrują nie ma problemu.

 

Duda błędnie nazwał „patriotyzm miłością ojczyzny”, bo pominął czyjej. A ojczyzna jest skojarzona z narodem. Powinno być, że: „patriotyzm to miłość ojczyzny swojego narodu”.

Powiedział że patriotyzm to również „miłość do wszystkich tych, którzy chcą szczęścia ojczyzny, powodzenia, dla tych, którzy tutaj mieszkają”. To nieprawda.

Ojczyzna nie jest matką wszystkich którzy tutaj mieszkają, a tylko matką swojego narodu.

W ogóle z tą jego formułą się zgodzić nie można. Nie ma zastrzeżenia że są to dobre zamiary. Tu nawet nie ma kryterium że to są dobrzy ludzie, których możemy kochać „w ciemno” wiedząc że tym nie zaszkodzimy innym ani sobie. Tu więc trzeba dopuścić że ich zamiary mogą być złe.

Nie kocha się tych, co są naszymi wrogami w tym wrogami wewnętrznymi, zdrajcami, bestiami w ludzkiej skórze nastającymi na nasze życie, zdrowie, własność, świadomość, czy tożsamość, nasze wspólnoty i nasze wartości niezbędne nam do właściwej organizacji naszego życia. To nie są kwestie sprawiedliwości, tylko moralności – tu nie ma mowy o żadnym przebaczeniu dopóki się nie obronimy i nie pozbawimy wroga zdolności szkodzenia i dopóki on sam wiarygodnie nie zechce życia w pojednaniu.

Wrogość to co innego jak nieprzyjaźń, gdzie jeszcze dialog jest możliwy. Kiedy już wróg atakuje, to znaczy że już podjął decyzję, on już nie chce rozmawiać, chyba że taktycznie, żeby nas zwodzić i zadać cios bardziej dotkliwy.

 

Duda mówiąc tu „miłość do wszystkich, ...którzy tutaj mieszkają” wsadził wszystkich do jednego worka: szlachetnych i podłych, dobrych i złych, ideowców i wyznawców ideologii, chorych i zdrowych, czystych i brudnych, uczciwych i oszustów, patriotów i zdrajców, lojalnych i gotowych witać wroga kwiatami, najeźdźców i chcących pokojowo żyć.

To jest człowiek szalony. Dorwał się do władzy i odbiło mu. On tu chce zrobić wielkie „Bum” - anihilację Państwa totalną - jak materii i antymaterii.

Tu już trzeba pilnego impiczmentu z powodów psychiatrycznych.

 

„Nasz kraj jest dla wszystkich tych, którzy chcącą żyć uczciwie i którzy chcą go budować. To jest podstawowe kryterium - oświadczył Andrzej Duda”.

Nie „Nasz kraj" jest dla wszystkich tych, którzy chcącą żyć uczciwie i którzy chcą go budować”, tylko „Nasze państwo”jest dla wszystkich tych, którzy chcącą żyć uczciwie i którzy chcą go budować jako zgodni z Narodem Polskim obywatele, według zasad życia publicznego stanowionego przez nasz Naród Polski”.

Tu Duda oficjalnie wprowadza nazwę „nasz kraj” w miejsce nazwy „Państwo Polskie”. Państwo Polskie – dobro wspólne i własność Narodu Polskiego staje się „naszym krajem” nie wiadomo czyim.

To można było słyszeć i wcześniej, ale w kontekście rozmowy o nacjonaliźmie obnaża to bandyckie, zaborcze intencje tych którzy wprowadzają zwyczaj mówienia „nasz kraj” (coś jak „Nasza Ziemia Obiecana”) zamiast „nasze Państwo”.

Nie. Bo jakie jest kryterium, aby wyegzekwować to „uczciwe życie” i „uczciwe pracowanie”?

Jak to zrobić, jeśli nie będzie realnie funkcjonującej wspólnoty narodowej strzegącej ładu moralnego w życiu publicznym państwa oddolnie?

Jak to zrobić, jeśli nie będzie władczej kontroli Narodu Polskiego nad mediami nadającymi swój przekaz na rynek medialny będący dobrem wspólnym i własnością Narodu Polskiego.

Nie. Bo jakby chciał to inaczej egzekwować to by to musiało być odgórnie, a więc z uzurpatorskim wyniesieniem państwa (a więc i władz państwowych) nad naród.

Nie. Bo to by był faszyzm, a nie chcemy faszyzmu.

Nie, bo nie było by już siły aby powstrzymać władze państwowe przed związkiem z korporacjami prywatnymi które są już niemoralnymi ze swojej natury jako nastawione na zysk za wszelką cenę. To już by nawet nie był faszyzm według definicji Mussoliniego ale już korporacjonizm-syjonizm-globalizm.

 

Jedno mi się spodobało:

„Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody ...na chorobliwy nacjonalizm ...”

To znaczy że się tylko po próżnicy nagadał, naoskarżał uczciwych polskich nacjonalistów, dla których nacjonalizm to zdrowa, czysta idea i uczucie miłości swojego narodu, ale i pokojowo nastawionego, i otwartego na przyjaźń z innymi narodami aż po ofiarę krwi zwłaszcza „za wolność waszą i naszą”.

Wynikało by z tego, że jemu w gruncie rzeczy chodziło o banderowców, syjonistów i wszelkich szowinistów – o tych, których nacjonalizm jest „chorobliwy”. Szkoda tylko że nie powiedział dosadniej, np.: „chory”, a nawet „bestialski”, czy „zbrodniczy” i „ludobójczy” (no, tego ostatniego to już chyba by nie powiedział, bo to w końcu on postawił ostatni podpis na ustawie o przymusowych szczepionkach).

Nawet by się zgadzało, bo mówił też: „Ci, którzy przybyli na te tereny ze Wschodu, z kresów Rzeczpospolitej doskonale to wiedzą, bo ich rodziny były mordowane przez nazistów...”.

Tu nawet żydokomunę i banderowców  nazwał nazistami, ale czemu nie wspomniał o tych dosłownych nazistach-Niemcach w samej centralnej Polsce?

Czyżby i w historii chciał mieszać? Chyba tak, bo to co dalej mówi oznacza że antydatuje lewacką nowomowę: "...byli mordowani przez ludzi innej narodowości właśnie ze względu na ksenofobię i nienawiść". Przecież wtedy nikt tak nie myślał.

Zresztą to nieprawda, bo prawdziwymi, czyli pierwotnymi mordercami były ideologie, zbrodnicze systemy i ... zasada ślepego posłuszeństwa (i „lojalności”?) wobec władz nawet niemoralnych.

KOMENTARZE

 • Duda
  wcale nie "odfrunął". On taką ma pracę i takie zadania do zrealizowania. Bezrefleksyjna miłość do PiS różnej maści "niepoprawnych" polit-idiotów kazała się nim przez długi czas zachwycać i cmokać z rozkoszą na wszystko co robił (słynne "jestem dumny z takiego prezydenta").

  To przemówienie też powiedziane jest pokrętnym językiem, na który niewielu pewnie zwróciło uwagę, tym bardziej cenna jest Twoja notka.

  Ciekawy jestem reakcji politycznych idiotów z "piaskownicy", będzie znowu się z czego pośmiać :)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:51:14
  "To przemówienie też powiedziane jest pokrętnym językiem, na który niewielu pewnie zwróciło uwagę, tym bardziej cenna jest Twoja notka".

  Dziękuję z pochlebną ocenę. Rzeczywiście pokrętny język. Trzy dni (z dzisiejszym porankiem) zeszło mi z wgryzaniem się w temat, a i tak ograniczyłem się do części wystąpienia.
 • @miarka 12:02:48
  // a i tak ograniczyłem się do części wystąpienia.//

  Ło Matko...
  No ale Ty słyniesz z bardzo szczegółowych notek :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 12:09:20
  "Ło Matko..."

  Na przykład wrzucił tu tematy wykluczania i antysemityzmu. Szydłowa też tu coś zapowiadała. Gdzie oni go widzą?
  Będę musiał pisać oddzielnie.
  W końcu temu co rozgłosił, że "Żyd to dobry człowiek " wypada. No nie?
 • A.Duda
  Prezydent A.Duda jest z wykształcenia prawnikiem, absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kadra profesorska jest w dużym stopniu "zażydzona" i stąd interpretacja prawa stanowionego jest przez tą kadrę jest w dużym stopniu obarczona myśleniem talmudycznym wywodzącym się z prawa żydowskiego.
  Jak pisał prof. Koneczny: „Prawo żydowskie nie może być ujęte w jakiś system dla tej przyczyny, iż składa się niemal wyłącznie z kazuistyki, dziesiątek tysięcy kruczków prawnych i trików, zamętu szczegółów powstałych z nieopanowanego mnożenia właśnie owych kruczków prawnych umożliwiających prawowanie się z...prawdą (czyli Jehową), prawowanie się ze stanem faktycznym.

  I stąd A.Duda przesiąknięty taką kazuistyką a do tego wżeniony w rodzinę
  żydowską, w swych wywodach ujawnia ich źródło.
 • @35stan 13:18:51
  Oczywiście, tak to jest, tylko jakie z tego wnioski? Bo w to, że Duda to wszystko mówi co mówi i robi co robi, mówi i robi tak od siebie to nie uwierzę.
 • @
  Na Neonie tego nie widziałem, więc wrzucę jako ciekawostkę..
  http://www.zbigniewstonoga.eu/post/7446/dominika-duda-los-porzuconego-dziecka-dlugi-sex/

  Przyrodnia siostra Dudy jest ponoć jego córką. Przekonuje mnie to, choć pewności nie mam.

  Podsumowanie tego męża Estery namaszczonego przez Kneset i wszelkiej maści parchów to: diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni.
 • Knedle i Kiszona Kapusta
  .
  :)))))
 • @wk..ny 14:27:03
  Są poszlaki wskazujące, że nie tylko Kneset ale i administracja Obamy wywierała naciski na J.Kaczyńskiego, by wysunął A.Dudę jako kandydata PIS na prezydenta w wyborach w 2015 roku(a przecież administracja Obamy to neokoni, lobby izraelskie w USA).
  Obama realizował to, co nazywa się w polityce amerykańskiej posiadaniem "naszych skurwysynów" w krajach istotnych dla interesu amerykańskiego.
  Takim "skurwysynem" był B.Komorowski, osadzony pod żyrandolem na okres polityki resetu USA-Rosja (a zamach stanu umożliwił mu podsekretarz stanu w KP, Pan A.Duda, nie żądając wypełnienia zapisów Konstytucji i tym samym okazał się dyspozycyjnym względem interesów administracji Obamy) i gdy śp. Prezydent L.Kaczyński okazał się "niesterowalny", jak w amerykańskich analizach go nazywano(mówił o tym J.Kaczyński w wywiadzie dla "Do Rzeczy" w 2013 roku).
 • Obecnie ma mnóstwo ludzi nielojalnych
  i co im zrobi? Nic. I jak on rozumie "lojalność wobec państwa"? Bo ogólnie to płacenie podatków. Słusznie Pan Autor zauważył, że nie wspomina ta pacynka o lojalności wobec Polaków, których Polska jest krajem. Ja bym dodała, że nie wspomniał o poszanowaniu kultury i tradycji polskiej. Katolik, za jakiego się przedstawia, powinien mieć to na uwadze. Zdaje się, że popiera osiedlanie się w Polsce rozmaitości nie bacząc na wolę demokratycznej większości, która go wybrała, nawet jeżeli będzie się czuła obco we własnym kraju. Pewnie receptą Dudy byłaby rada, jak kiedyś Komorowskiej, to zmieńcie kraj. To my juz wolimy zmienić prezydenta, nawet wbrew jego woli. On na naszą też nie zważa.
 • Trzeba to rozbierać na części, bo to jest ich (okupantów) punkt widzenia
  "Bo to w faszyźmie państwo jest ważniejsze jak naród, którego ono jest dobrem wspólnym i własnością niezbywalną."

  No właśnie, przecież to nie naród rządzi w ustroju faszystowskim. Nie bez kozery Duda został namaszczony przez kneset na prezydenta Polinu! Dla Dudy i dla nich lojalność wobec państwa jest najważniejsza. Oni są lojalni wobec państwa, pracują na jego rzecz, bo dzisiejsze "państwo" - "to oni" - to jest rząd centralny i rządy regionalne, ale to są także wszelkie struktury rządowe i pozarządowe, "obywatelskie", "oddolne", "dobroczynne" i "charytatywne", których się namnożyło jak korników od kiedy w Polsce "upadł komunizm", a które toczą jak robactwo polską tkankę Rzeczpospolitej, pomału, ale bez przerwy przeinaczając ją krok po kroku na swoje kopyto (oczywiście, jak zawsze w komunizmie - hasła są wzniosłe i piękne).
  To było przemówienie bardzo szczere, z tym że nie kierowane do Polaków - jak by się mogło wydawać, a do swoich, do tego raka, który jest bardzo zajęty usilnym zabijaniem Polski i wszelkich przejawów polskości, w tym polskiego nacjonalizmu.
 • @Lotna 19:38:20
  Pojęcie "faszyzm" zrobiło zawrotną i złą karierę ostatnimi czasy. Założę się jednak, że ci, którzy tak szermują tym określeniem nie mają zielonego pojęcia co to słowo oznacza.
  Niech spróbują na początek spytać każdego Włocha po 70 to może się czegoś nauczą. I bardzo się zdziwią bo w większości przypadków usłyszą same dobre rzeczy. Ja to ćwiczyłem osobiście to wiem i się zgadzam. Większość z tych, których przepytywałem już pewnie nie żyje ale oprócz paru chazarów wszyscy byli na TAK.

  Propagandystom najwyraźniej myli się "faszyzm" z nazizmem i syjonizmem (dwie siostrzyczki).
 • @RAM 15:48:27
  „Knedle i Kiszona Kapusta”
  Mówisz zagadkami. Nasuwają się dwie odpowiedzi: Czeski film – Nikt nic nie wie” i drugi „Nikto ne je doma”, czyli „Nikogo nie ma w domu”. Skłaniałbym się raczej do tej drugiej odpowiedzi: nie ma gospodarzy, czyli zorganizowanych, sprawnych struktur narodowych, aby natychmiast przegonić tą faszystowską kreaturę.
 • @wercia 17:03:03
  „Obecnie ma mnóstwo ludzi nielojalnychi co im zrobi? Nic”.
  I ja nad tym myślę: „Nie. Bo jakie jest kryterium, aby wyegzekwować to „uczciwe życie” i „uczciwe pracowanie”?
  Jak to zrobić, jeśli nie będzie realnie funkcjonującej wspólnoty narodowej strzegącej ładu moralnego w życiu publicznym państwa oddolnie?
  Jak to zrobić, jeśli nie będzie władczej kontroli Narodu Polskiego nad mediami nadającymi swój przekaz na rynek medialny będący dobrem wspólnym i własnością Narodu Polskiego”.

  I jak on rozumie "lojalność wobec państwa"? Bo ogólnie to płacenie podatków.
  Można płacić w „rajach podatkowych”, można w państwach utożsamianych z faktycznym domem, można i naszemu państwu. W tym znaczeniu „lojalnością” (gdyby istniała lojalność wobec państwa) by było płacenie naszemu państwu, państwu w którym dochód powstaje. Kiedy państwo jest traktowane jako „ten kraj” zostaje tylko interes prywatny – bezkarna prywata – płacę tam, gdzie mam taniej.
  W rzeczywistości mamy tu stan patologiczny zainstalowany w prawodawstwie dla niszczenia naszego państwa, bo nie ma tu symetrii, bo autentyczny polski biznes praktycznie nie istnieje – przynajmniej w skali osiągania wpłat z podatków i zysków zza granicy równoważących kapitał transferowany z Polski.
  Problem że płacenie podatków nie może być kwestią poczucia uczciwości (której dziś nie idzie wyegzekwować), a obowiązku. Duda tu sobie robi z nas kpiny przez to iż „apeluje o lojalność”, zamiast forsować ustawodawstwo wprowadzające obowiązek płacenia podatków w miejscu powstania dochodu (a przy tym i obowiązek inwestowania w Polsce czystych zysków firm uzyskiwanych w Polsce), bo bez tego stajemy się faktyczną kolonią eksploatowaną rabunkowo. Dopuszczalny do wywozu może być tylko kapitał przywieziony dla zainwestowania – wywożenie więcej oznacza

  „Słusznie Pan Autor zauważył, że nie wspomina ta pacynka o lojalności wobec Polaków, których Polska jest krajem. Ja bym dodała, że nie wspomniał o poszanowaniu kultury i tradycji polskiej. Katolik, za jakiego się przedstawia, powinien mieć to na uwadze”.
  Owszem, i ja pisałem:
  „Oczywiście należą do naszego narodu i inne grupy etniczne, zwykle od wielu pokoleń patriotyczne i sprawdzone jako lojalne wobec Narodu Polskiego, które przyjęły wartości duchowe Narodu Polskiego, oraz jego Kulturę, system wartości i moralność w życiu publicznym państwa (są np. Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Niemcy, Żydzi…). Z tymi co się integrują nie ma problemu”. A kultura i system wartości to i poszanowanie naszego podejścia do naszej ojczyzny: „Ojczyzna to tyle co matka która nas jako naród wykarmiła i wychowała, dała przekaz tożsamości, historii, tradycji i kultury”. Dodać trzeba, że słowo „kultura” oznacza i religię.

  „Zdaje się, że popiera osiedlanie się w Polsce rozmaitości nie bacząc na wolę demokratycznej większości, która go wybrała, nawet jeżeli będzie się czuła obco we własnym kraju. Pewnie receptą Dudy byłaby rada, jak kiedyś Komorowskiej, to zmieńcie kraj. To my juz wolimy zmienić prezydenta, nawet wbrew jego woli. On na naszą też nie zważa”
  Jak najbardziej, tylko to wymaga pracy i walki – patrz komentarz do RAM-a.
 • @miarka 12:19:20
  Coś nie widzę ożywionej dyskusji pod Twoją notką w "niepoprawnej" piaskownicy...
  Ale w sumie rozumiem. Twoje notki, Miarko, są zbyt mądre dla tych kilku jełopów, którzy tam wiodą rej. A mądrzy tylko z rzadka mają prawo głosu.
  Szkoda bo nie ma się z czego pośmiać :))))

  I tak się dziwię, że nie zostałeś jeszcze "pieskiem Putina" na "kremlowskim ścierwomedium" :)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 19:59:19
  Doprawdy nie interesuje mnie, jak inni interpretują faszyzm i co im się pomyliło.
  Jeśli dla Włochów integralne cechy faszyzmu jak np. - za wikipedią -etatyzm, militaryzm, imperializm, totalitaryzm, korporacjonizm, populizm, kolektywizm - są samym dobrem - to niech im Bozia da zdrowie.
 • @Lotna 19:38:20
  "No właśnie, przecież to nie naród rządzi w ustroju faszystowskim. Nie bez kozery Duda został namaszczony przez kneset na prezydenta Polinu!"

  No właśnie. To się czuje, że oni tu się wokół tego kręcą. Tym bardziej trzeba im patrzeć na słowa i ręce. tym bardziej, ż faszyzm potępiają, a teraz nawet samą ideę nacjonalizmu.
  Tu ich zakłamanie sięga absurdów.


  "jak robactwo polską tkankę Rzeczpospolitej, pomału, ale bez przerwy przeinaczając ją krok po kroku na swoje kopyto (oczywiście, jak zawsze w komunizmie - hasła są wzniosłe i piękne)".

  Typowe dla oszustw i manipulacji - przyszedł czas bycia trzeźwymi.


  "To było przemówienie bardzo szczere, z tym że nie kierowane do Polaków - jak by się mogło wydawać, a do swoich, do tego raka, który jest bardzo zajęty usilnym zabijaniem Polski i wszelkich przejawów polskości, w tym polskiego nacjonalizmu".

  Uwaga bardzo słuszna, ale dodać by tu trzeba że jednak i dla tych co chcą być oszukiwani, okłamywani i manipulowani, którzy z idiotycznych, na pozór cwaniackich powodów chcą wierzyć, że jak się poddadzą to wróg da im przeżyć.

  Może nawet to oni, a nie ich bezpośrednie kadry, byli większością na tym spotkaniu, a więc i umocnienie w ideologii i nowomowie zdrajców, czy innych kodziarzy tu było.
 • @miarka 20:01:17
  Zasadniczą sprawą jest po co on wygłosił te przemówienie. Przecież mniejszości mieszkające w Polsce mają się dobrze i są traktowani wyjątkowo tj. prócz zwykłych świadczeń socjalnych jakie otrzymują Polacy, otrzymują dodatkowe. Jeśli Pana to interesuje, niech zajrzy ile budżet co roku przeznacza na cele mniejszości ii jakich.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:04:11
  "I tak się dziwię, że nie zostałeś jeszcze "pieskiem Putina" na "kremlowskim ścierwomedium" :)))"

  Jakieś podejścia były, ale nie dałem się sprowokować :-)
 • @wercia 20:28:30
  "Zasadniczą sprawą jest po co on wygłosił te przemówienie".

  Powyżej Lotna podaje wytłumaczenie.
 • @wercia 20:28:30
  Jeszcze jedno:

  "Jeśli Pana to interesuje, niech zajrzy ile budżet co roku przeznacza na cele mniejszości ii jakich".

  I tu jest problem, bo to jest sabotaż przeciw Narodowi Polskiemu. To on powinien dostawać te pieniądze żeby nimi gospodarował ku przygotowaniu odpowiedzialnej, oddolnej i gospodarskiej opieki nad tymi mniejszościami, oraz integracji tych mniejszości i ku zgodnej pracy dla Polski.
  To samo dotyczy tzw. "organizacji pozarządowych" - prawdziwym wrzodzie na D państwa, bo to nie tylko wrogi lobbing, ale i wroga agentura. To wszystko natychmiast powinny przejmować autentyczne struktury narodowe.
 • @miarka 20:49:37
  Nie chciałem nic pisać , w tym temacie ale wywołałeś wilka z lasu . Tak to wygląda na chwilę obecną . Albo kasa dla lewych fundacji , albo tak : http://wz.uw.edu.pl/aktualnosci/4955/polski-erasmus-dla-ukrainy Pies ich trącał , dla polskich dzieci w szkołach nie ma na mleko , a dla banderopiteków na wszystko jest . J...ł ich wszystkich pies . Przykro mi że głosowałem na to badziewie . Pozdrawiam.
 • @miarka 20:00:14
  ;)))

  to żart, bo jedno knedlaste, a drugie cholernie kwaśne... nawet gdy usmiechnięte...
 • @Lotna 20:21:41
  To Włosi wymyślili faszyzm i na ten temat to chyba lepiej ich posłuchać. Jeśli ktoś chce używać tego określenia w celu zdezawuowania przeciwnika politycznego to powinien najpierw się dokształcić. To miałem na myśli.

  //za wikipedią//
  Moja wiedza o faszyzmie nie pochodzi z wikipedi tylko od ludzi, którzy pamiętali tamte czasy w konkretnym kraju. I co dziwne, ogromna większość była podobnego zdania.
  Przypadek?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:10:12
  Nie prawda Niemcy mają mordowanie w genach i byli pierwsi .Ave. : http://bliznyswiata.bloog.pl/id,330589074,title,Najbardziej-przemilczana-z-niemieckich-zbrodni,index.html?smoybbtticaid=61a3ff
 • @miarka 20:31:20
  //Jakieś podejścia były, ale nie dałem się sprowokować :-)//

  No widzisz, Tobie się udało a ja mam "przechlapane" :))

  PS.
  Powiedz temu "zabiedzonemu" kretynowi, że w taką zabawę w przedrzeźnianie to bawią się dzieci w przedszkolu.
  Albo nic nie mów, ten idiota i tak siedzi na Twoim blogu :))))

  Poziom tych "niepoprawnych" PO-PiS-ORMOwców poraża... :)
 • @Repsol 21:22:46
  Głosowałeś?...
  Porażka :(
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:19:58
  Nie pitol Bredzisław czy znak zapytania . Poszliśmy wybierać między dżumą , a cholerą . No i mamy jak mamy .Problemem jest to że nigdy Polak na prezydencję szans miał nie będzie .Pozdrawiam smutno.
 • @miarka 20:36:30
  "Zasadniczą sprawą jest po co on wygłosił te przemówienie"

  Ja też tu mam swoje przemyślenie po co to przemówienie, czyli dlaczego im tak zależy na stanowieniu władzy faszystowskiej. Pisałem o tym w komentarzu do trojanki:

  ""W każdym razie warto pamiętać o tym, że systemy pieniądza opartego na wierze w to, że ma wartość, bez oparcia go o wymierne wartości materialne, czyli złoto, w historii świata utrzymywały się średnio przez ok 25 lat".

  To by tłumaczyło dlaczego tak bardzo chcą wprowadzać gdzie zdołają faktyczny faszyzm (a z demokracją fasadową po to aby zwalczać pod pretekstem faszyzmu jako "oczywiście nagannego" wszystko co zawadza temu systemowi).

  Rzecz w tym, że faszyzm daje odgórnym, dyktatorskim władzom możliwości stanowienia praw jakie zechcą i nie ma nikogo, kto by ich z tego rozliczał, bo one same się stawiają nie tylko ponad prawem, ale i przed moralnością, oraz wyłączają naród z faktycznej władzy zwierzchniej nad władzami państwowymi, a zarazem dysponują i mediami i środkami siłowymi, a w razie czego i wymuszeniami terrorystycznymi.

  W skrócie to się nazywa "drukowanie praw z powietrza". Do tego dochodzi "drukowanie pieniędzy z powietrza", bo one też są prawem.

  Na tym się jednak nie kończy, bo od dawna drukują z powietrza i ceny. Ludzie nie mają już żadnych naturalnych przeliczników wartości z pewnością dla większości towarów. To już od dawna nie jest kwestia wiary.
  Bandycki system chce mieć pewność - choćby po trupach.

  Mało tego - są umowy typu CETA, czy ACTA, że w ich wyniku drukowanymi z powietrza są i zyski dla wybranych i bankructwa dla skazanych zaocznie z czyjegoś widzimisię ("prawo do zysku").

  A to nie koniec tych drukowań.


  Tak więc to że dawniej takie systemy utrzymywały się przez 25 lat dziś nic nie znaczy - to może być znacznie przedłużane.
  http://spiritolibero.neon24.pl/post/141100,chiny-i-rosja-kopia-grob-dla-dolara#comment_1424294
 • tylko go wyslac na zwrotny
  Ten w srodku to tu za bombonierkie robi?
 • @Herkules 23:43:34
  Nie to tylko ulubieniec wszystkich Kornchauzerów
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:10:12
  Nie wiedziałam, że powinnam była przytaczać cytaty z naukowych rozpraw na temat faszyzmu, zamiast z Wikipedii.
  Jak ci się tak bardzo faszyzm podoba, to jedź do Włoch i go sobie chwal razem ze swoimi Włochami, a nie czepiaj się tych, którzy sobie faszyzmu nie życzą, bo faszyzm to między innymi rządy w kieszeni korporacji, które nas karmią trucizną GMO, na siłę wszczepiają nam trucizny i rozpylają inne trucizny nad naszymi głowami - ale o tym pewnie Twoi starzy Włosi nie wspominają. Arrivederci.
 • @Repsol 23:53:53
  Jest jeszcze taki ktoś jak Szewach Weiss, śmiertelny wróg naszego kraju, którego jedynym celem jest ograbienie nas z 65 miliardów dla żydów. Dla żydów, którzy jak im się zapali pod dupą na Bliskim Wschodzie, a się prędzej czy później zapali, bo chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie liczy na to, że Arabowie im podarują te wszystkie zbrodnie na ludzkości, które tam popełnili licząc, że będą bezkarni już całkowicie poprzez holywoodzką holokaustyczną osłonę propagandową wmawiającą ludziom, że żyd = niepokalane niebożątko. No więc jak się żydostwu zapali pod tą dupą, to mają wylądować bezpiecznie w m.in. w Polsce i tu na niej pasożytować, stworzyć nową szlachtę. My mamy być ich niewolnikami w konsonansie do Talmudu. Szewach Weiss, na 100% agent Mossadu, wróg śmiertelny, nie tylko dostaje od Dudy Order Orła Białego, ale ten zawozi mu go jeszcze do Izraela, tego gniazda szerszeni, w zębach. To jest najczarniejsza zdrada narodowa.
 • @Repsol 23:53:53
  Prokurator nie zmienił zdania! Za antybanderowskie wlepki polski patriota stanie przed sądem. O sprawie informowaliśmy kilka tygodni temu. Robert z Olsztyna został oskarżony o „mowę nienawiści” za przyklejanie antybanderowskich wlepek. Rozprawa odbędzie się 31 stycznia. Absurdalne jest również to, że oskarżycielem jest ten sam prokurator, który usprawiedliwił promocję banderyzmu w dwóch polskich szkołach podstawowych. Robert z Olsztyna rozlepił kilka antybanderowskich wlepek w miejscach publicznych. Jedna przedstawiała przekreślony wizerunek ukraińskiego zbrodniarza Stepana Banderę, a druga zawierała napis „UPA – ukraińscy mordercy”. Nic nadzwyczajnego. Wiele osób przykleja przeróżne wlepki, czy to o tematyce kibicowskiej, patriotycznej czy lewicowej. Można jeszcze zrozumieć, że osoba rozlepiająca wlepki na przystankach, słupach czy w autobusach dostaje mandat za zaśmiecanie czy nawet niszczenie mienia. Ale za „mowę nienawiści”? Zwłaszcza, że treść wlepek nie jest promocją jakiekolwiek nienawiści czy ustroju totalitarnego, ale potępieniem zbrodni na Polakach. Co zatem z innym wlepkami, promującymi aborcję na życzenie, nienawiść wobec polskich patriotów czy dewiacje środowisk LGBT? Czy policja i prokuratura będzie ścigać tych, którzy takie wlepki rozlepiają czy uzna, że ich treści mieszczą się w granicach „wolności wypowiedzi”? Sprawa Roberta z Olsztyna ma jeszcze drugie dno. Mimo złożonego wniosku o umorzenie postępowania, prokurator Adam Jaroczyński z Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ z absurdalnego aktu oskarżenia się nie wycofał, natomiast nie uwzględnił zawiadomienia w sprawie upowszechniania ideologii banderowskiej w szkołach podstawowych w Bartoszycach i Górowie Iławeckim. Rozumiem, że prokurator Jaroczyński może darzyć wyjątkową sympatią środowiska banderowskie. Zrozumiem, że może być z nimi spokrewniony. Rozumiem, że może czuć słabość do wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego, który w 2013 roku na sali sejmowej wyznał, że „wychował się w nienawiści do Polaków”. Jednak kryteriami, którymi powinien kierować się prokurator nie mogą być subiektywne odczucia, ale prawda i dobro ojczyzny, której z pewnością nie służy usprawiedliwianie zbrodniczego, ukraińskiego szowinizmu i potępianie patriotyzmu. Sprawą Roberta z Olsztyna i usprawiedliwianiem banderyzmu przez prokuraturę w Olsztynie jak najszybciej powinno zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości. O nowych faktach w sprawie będziemy informować na naszym portalu.

  Ps...Ten prokurator to chyba jakiś probanderowski Ukrainiec lub pomiot banderowca, który szerzy nienawiść do Polaków. Dlaczego takie osoby sprawują jakiekolwiek stanowiska w polskich sądach? Chyba żeby gnębić i zniszczyć Polaków. Mnie nic już nie dziwi...Ukrainiec mordował Polaków Ponoć polski? IPN uznał go za represjonowanego przez PRL z powodów politycznych
  http://prawy.pl/61127-ukrainiec-mordowal-polakow-polski-ipn-uznal-go-za-represjonowanego-przez-prl-z-powodow-politycznych/
  http://arch.ipn.gov.pl/represje/pdf_file/0002/100010/Szczygielski_Wlodzimierz.pdf

  https://marucha.wordpress.com/2017/11/16/instytut-pamieci-ukrainskiej-powstanczej-armii-2/ Żydzi zajmują się sianiem terroru wśród Polaków, tak jest od 1945 roku zamordowali Pileckiego i Fildorfa dzisiaj hańbią i eksterminują Piotra Rybaka i Robert z Olsztyna – jak długo jeszcze pozwolimy tej szajce zaprzysięgłych wrogów Polski i Polaków wyniszczać polski naród ! Warto przypomnieć w tym kontekście fragment rozmowy Sławomira Bilaka z Marią Fieldorf-Czarską, córką zamordowanego generała. Powiedziała ona m.in.: „Pytam się dlaczego nikt nie mówi, że w sprawie mojego ojca występowali wyłącznie sami żydzi? Nie wiem, dlaczego w Polsce wobec obywatela polskiego oskarżali i sądzili żydzi” (cyt. za: Temida oczy ma zamknięte. Nikt nie odpowie za śmierć mojego ojca, „Nasza Polska”, 24 lutego 1999 r.). Eskalacja nienawiści żydowskiej w tym nie pierwszy raz chamskie wypowiedzi z Izraela z szałem całego hejtu medialnego zwłaszcza podżegaczy z GW żyda Michnika po marszu niepodległości pokazuje, że ukryci żydzi pod polskimi nazwiskami to patologiczni ziejący wrogością do Polaków rasiści = to wreszcie pokłosie tych bandytów z żydowskiego UB odpowiedzialnych za miliony Polskich ofiar. W 1949 roku ambasador ZSRR w Polsce Wiktor Lebiediew pisał, że „w MBP poczynając od wiceministrów, poprzez dyrektorów departamentów, nie ma ani jednego Polaka, wszyscy są żydami. W Departamencie Wywiadu pracują wyłącznie żydzi”. Rzecz znamienna to złowieszcza rola żydowskich funkcjonariuszy jest widoczna w każdej bardziej znaczącej zbrodni UB, od ludobójczych mordów w obozie w Świętochłowicach począwszy, poprzez sądowe mordy na generale Fieldorfie „Nilu” i rotmistrzu Pileckim po proces gen. Tatara i współoskarżonych wyższych wojskowych. Jak pisał na temat sprawy rotmistrza Pileckiego i współoskarżonych z nim w procesie Tadeusz M. Płużański: „Wyroki zapadły już wcześniej a wydał je dyrektor departamentu śledczego MBP żyd Józef Goldberg Różański. Podczas jednego z przesłuchań powiedział Płużańskiemu: „Ciebie nic nie uratuje. Masz u mnie dwa wyroki śmierci. Przyjdą, wyprowadzą, pieprzną ci w łeb, i to będzie taka zwykła ludzka śmierć” (por. T.M. Płużański, Prokurator zadań specjalnych, „Najwyższy Czas”, 5 października 2002 r.). Skład personalny rządzącej krajem żydobolszewickiej mafii opisał H. Pająk (op. cit. w rozdziale „Prawo rasy wyższej”). Ta mafia, nazywana też Biurem Politycznym i Komitetem Centralnym PZPR wsławiła się w pierwszych latach powojennych zbrodniami i terrorem, częściowo opisanym w cytowanym dziele. Aleksander Graf Pruszyński w swej pracy (op. cit) podaje, że pod ich władza, w latach 1944 – 1954 zginęło 70 tyś. Polaków, a milion, w tym większość chłopów przeszło przez więzienia. O zbrodniczych metodach śledczych jakie wobec więźniów stosowano można dowiedzieć się z cytowanej już książki H. Pająka i A Żochowskiego op. cit. s.167 – 178.
 • @miarka 23:16:51
  Prezydent Duda: Jeżeli idee, które przedstawiłem w projektach o SN i KRS zostaną wypaczone, zawetuję i te przepisy.


  https://wpolityce.pl/polityka/367816-prezydent-duda-jezeli-idee-ktore-przedstawilem-w-projektach-o-sn-i-krs-zostana-wypaczone-zawetuje-i-te-przepisy


  Ps...Panie Prezydencie. Oczywiście nie znam całości sprawy, tych gierek zakulisowych, ale coraz mocniej zaciskam pięści. Czyżbym kolejny raz został oszukany ? Sądy w Polsce należy głęboko przebudować. Żyję długo i widzę tę patologię od zawsze. Chciałbym na stare lata żyć w Polsce, a nie " w tenkraju ". Zna pan motto Polaka. Bóg, Honor, Ojczyzna. Jeśli jest tak, że Honor i Ojczyzna już się nie liczy, to przynajmniej bój się pan Boga. Agent totalnej targowicy "Andrzej" wpadł na nowy pomysł. Szantażuje PiS, że nie podpisze ustaw jak nie nastąpią zmiany na stanowisku premiera i ministra obrony. Nie zgadzam się, żeby urzędnik wybrany zwykłą większością głosów grał dyktatorka i narzucał swoje widzimisię Parlamentowi ! Widać, że prezydent najmocniej ceni idee nadzwyczajnej kasty. Dlatego szybciej niż mu się wydaje dostanie takie weto od społeczeństwa, że zapamięta je na długo. Pan prezydent za namową niedorzecznika Łapińskiego stał się funkcjonariuszem mediów polsko-języcznych sprzedającym jak Ringier AXEL Springer w co tygodniowych instrukcjach, HUCPIARZEM od budowy i sprzedaży narracyjnego negatywnego wizerunku DOBREJ ZMIANY. Dobra Zmiana dla prezydenta to peerleowski prokurator generalny, służby państwowe to służby ubeckie, Macierewicz to ubeckie metody stosuje . Przeciw temu protestował, czyli DOBRA ZMIANA TO UBECJA taki narracyjny negatywny wizerunek sprzedaje DOBREJ ZMIANY. W 2018 PAD zaliczy 2 bolesne porażki - wyborcy PiS nie poprą w referendum systemu prezydenckiego i zbojkotują obchody 100-lecia Niepodległej - na własne życzenie PAD spędzi je z Tuskiem i podobnymi. PiS musi za 2 lata osiągnąć w wyborach większość konstytucyjną i wtedy zrobi reformy. Dziś powiedzieć otwarcie, że z PAD żadnych reform nie da się przeprowadzić. Za 3 lata kandydat na prezydenta Beata Szydło. Ten człowiek przeraża. Gubi Polskę bo zaciął się jak chłop. A Ruski czekają na łowy. Rozbraja Państwo. Niszczy frankowiczów. Utrzymuje Kruki i powielanie nieważnych długów. Wyrzuca na bruk. Z dotychczasowych działań i zachowań Prezydenta można wnioskować, że nie dorósł jeszcze do roli jaką przyszło mu pełnić. Jak widać Dudzie chodzi o grę na czas. Negocjuje, NIBY negocjuje a na koniec zablokuje reformę - aby KRS sama się wybrała na nową kadencję na starych zasadach. A to już w styczniu chyba. Piotrowicz i Mucha ponoć wynegocjowali kompromis ......ale nie został on potwierdzony końcowym spotkaniem Dudy i Kaczyńskiego. Czyli de facto nie ma nic! Pokazuje nam jak wyglądał by system prezydencki - żadnego referendum-szkoda pieniędzy! Największa pomyłka wszystkich "nieumoczonych" Polaków to Adrianek kiedyś zwany Dudą. Jak on i jego podobno bogobojni rodzice mogą spojrzeć nam w oczy? Wszyscy wiedzą kto w latach osiemdziesiątych mógł być prezesem ZUS tylko swój, a w Opolu był nim stryj A.Dudy obecnie poseł, to klika z układów WSI. "Ja jako prezydent" Andrzej weto Duda mówię, że będę wetował wszystkie ustawy , które wyjdą z sejmu! Wtedy Duduś ja cię też zawetuję i II kadencję masz z głowy, bo zrobią to ci wszyscy którzy na ciebie głosowali. Ciekawe ile znajdziesz nowego elektoratu, może 2% jak UBolek. PiS nie godzić się by zdrajca dyktował warunki. Reformę SN i KRS trzeba odłożyć do 2020 roku. Dudzie żaden minister już nie odpowiada może mu i Polska niepodległa przeszkadza. PAD zaczął działać na szkodę Polski i Polaków to działanie jego ludzi takich jak Soloch i jego niedorzecznik czerepach Łapiński i wielu innych z dawnej komórki WSI, to też ich sprawka by nie ujawniać aneksu. Jak to jest, że prezydent Duda kolejny raz szantażuje Sejm, przed 24 lipca zaszantażował, że jeżeli nie będzie 3/5 to zawetuje ustawę. Sejm zgodził się na 3/5 , a prezydent Duda zawetował. Teraz szantażował czasem i co spotkanie to nowe wymagania. W końcu coś zostało ustalone, ale i teraz znowu stawia warunki przed dyskusją w Sejmie. Chyba metoda szantażu to wizerunek PADa w kadencji. Szantażuje nie tylko Sejm, ale również w wielu innych przypadkach. Prezydent "Ja chcę" szantażuje generałów czekających na awans, wyborców, że chce zmiany Konstytucji i bo chce być prezydentem, który rządzi. Już teraz wtrąca się w zakres pani premier Beaty Szydło. Chce być ministrem SZ , ON, SW i Sprawiedliwości. Plagiatuje myśl i treści ustawy o KRS i SN i tworzy gnioty. I stawia warunki przed organem ustawodawczym, a nie biurem pisania ustaw Dudy. Jeśli w obu izbach parlamentu są Polacy, to już dawno powinni podjąć kroki w celu przeprowadzenia impeachmentu (Konstytucja pozwala usunąć prezydenta z urzędu). Przecież ten facet ewidentnie walczy z Polską i Polakami. To zdrajca i oszust! Czyżby to co mówił o PAD pan Stonoga to prawda?. Mają trzymanie na niego WSIoki i realizuje ich scenariusz.Trzeba doprowadzić do jego dymisji bo ta kreatura szkodzi nam Polakom.


  Jaka będzie prezydentura Andrzeja Dudy? Przepowiednia tarota Cytat z tarota: Karty określające przyszłość to odwrócony Mag (symbolizujący oszusta, kuglarza, manipulanta, kłamca i intryganta, wykorzystującego innych) (Z żalem więc muszę stwierdzić, że nadchodząca prezydentura, pomimo pewnych interesujących i zapewne dobrze przyjętych przez społeczeństwo posunięć, udana nie będzie…)


  http://tarocistajustas.blog.onet.pl/2015/07/10/jaka-bedzie-prezydentura-andrzeja-dudy-przepowiednia-tarota/
 • @miarka 23:16:51
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/11/21/825/360/f6d14d654f724c25ad464f183a7f5fd1.jpeg  Naczelny rabin Polski odsłania kulisy spotkania z Kaczyńskim. Schudrich: Mówiłem prezesowi, że Marsz Niepodległości był dla nas negatywny.  https://wpolityce.pl/polityka/368021-naczelny-rabin-polski-odslania-kulisy-spotkania-z-kaczynskim-schudrich-mowilem-prezesowi-ze-marsz-niepodleglosci-byl-dla-nas-negatywny  "Naczelny rabin Polski"?! Wpolityce.pl spiło się czy naćpało? Polska nie jest krajem wyznaniowym z judaizmem na sztandarze. Naczelny rabin mniejszości żydowskiej w Polsce to poprawna nazwa. (Toż to sam Marcinkiewicz przebrany za Rabina na tym zdjęciu)..No to musisz Schudrichu do Izraela wyjechać tak jak robią żydzi francuscy. I zabierz ze sobą Jarosława Kaczyńskiego, żydków Morawieckich, całą rodzinkę Kornhauserów co nam UJ zasmrodzili. Może wtedy ruszy ekshumacja w Jedwabnym. No i nie bałamucić Polaków! Nie ma! Powtarzam nie ma naczelnego rabina Polski, bo nie jesteśmy krajem wyznaniowym! Schudrich jest tylko rabinem żydowskiej mniejszości wyznaniowej w Polsce. Mam pytanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło i prezydenta Dudy czy Polska jest Polską czy już żydowską Polin? Ponieważ to co mówi rebe żydowski Schudrich to próba wpływania na politykę Polski. Są to polonofobiczne brednie. Boli chazara, że Polacy kochają swoją Ojczyznę i swój Naród i nie damy sobie zabrać swojej tożsamości i kraju, a chazarscy złodzieje chcą nam to wszystko zabrać z wolnością wypowiedzi włącznie, co widać, słychać i czuć(czosnkiem). Jak mu źle w Polsce, to niech się zagrzebie pod piaskiem na pustyni Negew. Rabinie! Idąc tym tokiem myślenia, równie dobrze mogę być zaniepokojony tym, że w Izraelu sprawdzane jest pochodzenie do 3-go pokolenia, ludzi zajmujących wyższe stanowiska w państwie! Zachęceni Chanuką w Sejmie żydzi mieszają się do spraw polskich i Polski, tak samo bezczelnie jak Niemcy. Jest to wynik filosemickiej polityki prowadzonej nieprzerwanie przez wszystkie ekipy rządowe po 1989 włączając w to PiS. Dla rabina Schudricha problemem jest ONR, dla nas Michnik i redakcja żydowskiej gazety dla Polaków. Czy my jako Polacy jesteśmy naprawdę u siebie....Może i dla niektórych był "negatywny" mało szanowny, ale Polacy nie będą was pytać jak mają obchodzić swoje Święto Niepodległości ...Niech się zajmą szowinizmem w Izraelu. Macie własne państwo i już nie musicie męczyć się w Polsce ...Jak się komuś nie podoba w Polsce to niech się w try miga wynosi. I już. W niektórych liniach lotniczych już też nie chcą przewozić żydów. To tez wina Polaków? Kto sieje wiatr zbiera burzę. Ten pan z narodu wybranego najlepiej niech spieprza paść kozy na Wzgórzach Golan, a nie miesza u nas. Jesteśmy u siebie! PiS musi uważać bo eskimos poskarży się w Waszyngtonie i może być problem z flanką. Na koniec pytanie: a to dlaczego polscy żydzi nie biorą udziału w Marszu Niepodległości? Czyżby nie czuli się Polakami? Nie cieszą się z niepodległego państwa? Powinni stanąć w szeregu, wspólnie maszerować i odśpiewać hymn. Żyd rabin niech sobie przypomni co żydzi ze Smierszy, z NKWD, IW/WSW/WSI, UB/MBP/SB wyrabiali z Polakami. Jak ich mordowali, czynili kalekami. A dopuszczeni do władzy wyprzedali dużą część majątku narodowego Polaków po 1989. Bardzo negatywne dla Polaków było też 17. września 1939, witanie najeźdźców sowieckich przez żydów kwiatami, a w Grodnie nawet strzelali do cofającego się Wojska Polskiego z balkonów. Przypomnę tylko co mówił o żydach Amerykanin Benjamin Franklin: W jakimkolwiek kraju by się osiedlili, żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę. Najpierw wygłaszają takie opinie a potem jęczą, że tam i ówdzie ich nie lubią, co nazywają "antysemityzmem". Klasyczna definicja antysemity jest taka, że jest to ktoś kogo nie lubią żydzi. Kolejny "zatroskany" o Polskę! Czy oni wreszcie się nie zamkną? Najwięksi antysemici to są sami żydzi, w Polsce my Polacy decydujemy co i jak i jaka ma być Polska, panie rabinie, od kiedy plankton jakim są żydzi w Polsce, chce decydować za większość. Polecam książkę: "Eichmann w Jerozolimie". W obliczu rzeczywistego antysemityzmu na "Zachodzie" trwa zmiękczanie Polaków w ramach tresury gojów, by przygotować "New Jerusalem" w Polin. Zjadą się masowo. Pytam a to dlaczego dlaczego rebe Schudrich nie poleciał z śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim do Katynia 10.04.2010r. a w ostatniej chwili jak wielu innych się wycofał..Kiedy rebe przeprosi Polski naród za współplemieńców służących w Wehrmachcie, SS, NKWD, IW/WSW/WSI, UB/MBP/SB? Kiedy rebe odczepicie się od nas Polaków dzięki, którym istniejecie! Ze stylu relacji tego rabina Schudricha wynika, że prezes Jarosław Kaczyński powinął ogon pod siebie jak karcony psiak i pokornie wysłuchiwał reprymendy. Można odnieść wrażenie, że ów rebe miał rolę władczą wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego....Polacy ratowali żydów (z czego Zachód się śmieje i puka w czoło! jak można ratować obcych narażając siebie i swą rodzinę!), narażając swoje i swych rodzin życie. W drugą stronę czyli ratowanie gojów przez żydów, to niemożliwe gdyż w/g Talmudu narażanie ich życia to grzech. Śp. Maria Fieldorf - Czarska córka generała Fieldorfa -Nila, ufundowała nagrodę dla żyda który uratował choć jednego Polaka, no i do swej śmierci nie doczekała się takiego.

  Dlaczego oni tak nienawidzą Polski ?


  https://www.youtube.com/watch?v=YN21MeMdre8


  Prelekcja 10:30 dr Ewa Kurek o żydowskiej obłudzie.  https://www.youtube.com/watch?v=O6UFBodfgj8


  Poniżej pouczająca lektura dla Polaków i nie tylko Polaków kim a właściwie czym dla żydów jesteśmy, my goje:


  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Talmud-zdemaskowany.pdf

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930