Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
211 postów 3247 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Dlaczego Duda dziś podpala Polskę? - Realia cywilizacyjne.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prezydent Duda swoją skandaliczną wypowiedzią po Marszu Niepodległości rozpalił ogień pod tyglem do którego wrzucił wiele sprzeczności i przeciwieństw w relacjach między ludźmi i narodami w Polsce, w tym między cywilizacjami łacińską i żydowską.

Po co? Z jednej strony można to jego wystąpienie potraktować jako instruktaż z kluczem dla wtajemniczonych, a z drugiej strony jako prowokację. Sprytną prowokację, bo jednocześnie sprawa marszu została nie tylko nagłośniona na cały świat, ale i na cały świat zakłamana, a więc teraz trzeba nam i tak i tak podjąć walkę (uznawać się a sprowokowanego) i próbować odkłamać co się da, i co się zdoła.

Najcięższy, najbardziej prowokatorski atak Dudy poszedł przeciw polskiemu nacjonalizmowi. - Wręcz przypisał mu cechy, które trzeba przypisywać szowinizmowi, banderyzmowi i syjonizmowi, podczas gdy te ideologie są mu najzupełniej obce, gdyż sam jest czystą ideą, decyzją uczuciową naszej, członków narodu miłości do swojego narodu, decyzją powiązaną z przyjaznymi relacjami do innych narodów chcących żyć w wolności i pokoju. Nie ma w nim agresji, ani wrogości do innych narodów.

Duda nas zaatakował, kiedy to my mamy problem, bo nasza gotowość obrony naszych wartości i świętości jest kłamliwie interpretowana przez naszych wrogów Można więc powiedzieć, że „nasz” prezydent niestety dołączył do naszych wrogów.

Usiłował wbić kilka klinów szczególnie między cywilizację łacińską a żydowską. I między patriotyzm a nacjonalizm, w temacie lojalności, czy w temacie miłości bliźniego… Co prawda w tym temacie już pisałem:

//miarka.neon24pl.neon24.pl/post/141098,lojalny-wobec-polskiego-panstwa

//miarka.neon24pl.neon24.pl/post/141045,jestesmy-nacjonalistami

… ale sprawa się domaga uzupełnienia z punktu widzenia specjalisty od cywilizacji, prof. Feliksa Konecznego.

Zgodnie z jego charakterystyką cywilizacji żydowskiej mamy:

„Istotną cechą wyrosłą z życia w rozproszeniu jest też brak przywiązania do ziemi i patriotyzmu”.

Z tego wynika iż niezrozumienie czym jest patriotyzm i relacji narodu do niego przez Żydów do których faktycznie przemawiał ostatnio Duda w Katowicach, może tu uczynić dialog niemożliwym, bo u nas jest dokładnie odwrotnie. - I „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” i „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

„Zdaniem Konecznego istnieją co najmniej cztery główne religie żydowskie (mozaizm, judaizm, chasydyzm i pogaństwo żydowskie opisane w Biblii), które jednak różniąc się od siebie zasadniczo w kwestiach dogmatyki czy eklezjologii uznają to samo prawo i tę sama moralność (moralność w cywilizacji żydowskiej wywodzi się z prawa)”.

I tu jest już zupełnie nieprzezwyciężalny problem dla wspólnego życia. U nas to prawo wywodzi się z potrzeb sprawiedliwości a że ona ma i swoje służebności, to i z potrzeb prawości, moralności i człowieczeństwa dojrzałego. W relacji prawo-moralność mamy odwrotnie. Z naszego punktu widzenia taka odwrotka prowadzi ku satanizmowi, a więc i totalnej destrukcji i człowieczeństwa, i ładu życia publicznego.

 

„Biorąc pod uwagę, że sami Żydzi uważają prawo za najistotniejszy element swojej religii (czy też swoich religii), są one często traktowane jako odmiany jednej religii. Religie te łączy też postrzeganie Żydów jako Narodu wybranego”.

To, że można uznać że Bóg ich wybrał aby wykonali pewną pracę na rzecz historii zbawienia, to niezależnie od tego, czy tą pracę wykonali, czy nie, nie czyni ich w żaden sposób uprzywilejowanymi względem innych narodów. To że wciąż przy tym obstają robi z nich uzurpatorów, szowinistów narodowych i syjonistów.

I tu też mamy mocny sygnał że się nie dogadamy i nie stworzymy jednej społeczności, bo dla nas te ideologie są obce.

W cywilizacji łacińskiej moralność której podlegają poddani jest tą samą moralnością której podlega władza państwowa. To rodzi i tą konsekwencję, że w życiu publicznym może być tylko jedna moralność, bo to jest warunek równości szans i zgodności celów – również życiowych. Nie da się pogodzić zamiaru budowy zgodnego społeczeństwa z żydowskim poczuciem bycia „narodem wybranym”.

 

Przede wszystkim to prof. Koneczny przestrzegał:

„Jeżeli nie ma zginąć, runąć, przepaść marnie to wszystko, co zwykliśmy nazywać „Europą”, trzeba dokonać zwrotu radykalnego (póki nie za późno) i oczyścić cywilizację łacińską, strząsając z siebie niebezpieczne nabytki mieszanek. Jest to kwestia życia lub śmierci dla narodów europejskich”.

Póki co to Europa idzie w kierunku zupełnie przeciwnym.

„Żadna cywilizacja nie uznaje gwałtu, jako źródła prawa. Wszystkie stają oporem przeciwko prawu narzuconemu, nie wyłonionemu”.
„Skoro nie można być cywilizowanym na dwa sposoby, nie można przeto stosować w układzie prawa jednocześnie dwóch metod, a tym mniej trzech lub czterech” (w Europie głównie. od cywilizacji łacińskiej, bizantyjskiej, żydowskiej i turańskiej).

„Mieszanka cywilizacyjna wyradza się w stan acywilizacyjny a prawo złożone z działów niewspółmiernych, prawo cywilizacyjne wielokierunkowe staje się bezkierunkowym i wychodzi w praktyce na tarczę wszelkiego bezprawia.

Prawo musi wiedzieć jasno, do czego zmierza i wyrażać to ściśle; tym samym musi pochodzić w całości z jednej tylko cywilizacji”.

Tu już wprowadzenie zasady „nadrzędności prawa międzynarodowego w tym unijnego nad prawem krajowym” miesza cele prawa, a udział Żydów w procesie prawodawczym jeszcze pogłębia tworzone tu patologie prawa, które coraz bardziej odchodzi od moralności Narodu Polskiego jedynie sensownej w Państwie Polskim.

 

To co Duda w swoim przemówieniu zrobił szczególnie jątrzącym w swojej prowokacji to skojarzył żydowskie podejście do państwa (lojalność), którego chrześcijanie nie podzielają, raz chrześcijańskie rozumienie „miłości bliźniego”, którego Żydzi nie podzielają.

Już zapalił pod tyglem cywilizacyjnym i to nie ulega wątpliwości iż wiedząc że stopu z tego nie uzyska, a raczej mieszankę wybuchową.

Jakże tu pasuje twierdzenie Konecznego:

„Komu w głowie mieszają się cywilizacje, taki przy najczystszych nawet intencjach stanie się, chociaż nieświadomie, trucicielem życia zbiorowego we własnym zrzeszeniu”.

 

„Mieszanka cywilizacyjna jest jadem wszelkich organizmów, a stosowana czy to do państwa, czy to do społeczeństwa, sprowadza rozkład”.

I tak w rezultacie tego siłowego mieszania cywilizacji chrześcijanie będą dobrze czynili Żydom zawsze, a Żydzi chrześcijanom jak sami zechcą i jeszcze ich będą oskarżali o urojone, czy z przesadą zinterpretowane winy, typu uogólnianie czyichś jednostkowych win na naród.

Jakże ma być inaczej, skoro oni na poważnie traktują nie tylko oszczerstwa Grossa, ale i zasadę sformułowaną przez rabina Owadię Josefa: "Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie".

Czyż dla Żydów wykorzystywanie gojów i pasożytowanie na gojach nie jest zgodne z ich sprawiedliwością a nawet moralnością (choć to im się musi zlewać, bo nad tym wszystkim stawiają prawa i z prawa wyprowadzają zasady moralne i sprawiedliwości)? Czy to nie znaczy, że jak im prawo czegoś nie zabrania to jest to moralne, jak najbardziej dopuszczalne a pewnie i godne pochwały jako dające gojom „cel istnienia na świecie”? Czyż w takim myśleniu nie ma przyczyny tego iż lojalność kierują ku współplemieńcom (o, tu już są prawdziwie lojalni – tu nie wchodzi w rachubę bycie „sygnalizatorem” - czyż to by już nie była dla nich hańba?), nawet kierują swoją „lojalność” ku państwu w którym przebywają i którego prawodawstwu podlegają (i do którego starają się wpisywać swoje zasady, oraz być w nim prawnikami i sędziami) ale już nie ma mowy o lojalności ku gojom z których zaufania i odpowiedzialności za swoje państwo oszukańczo korzystają?

Chrześcijanie staną tak jak Polacy pod Grunwaldem przeciwko używaniu przez państwo (krzyżackie) przemocy wobec innych narodów…

I to również Polacy są tu zagrożonymi, i to szczególnie. Tylko czy Żydom będzie to przeszkadzało, czy raczej uznają działania władz za słuszne.

Duda mówi żeby patrzeć na to co robią dzisiaj - a jakby tak popatrzeć na historię?

 

„Niegdyś Cassiodorus, jeden z Ojców naszej cywilizacji, oświadczył, jako nie wolno przy nawracaniu używać przymusu i Stolica Apostolska sama również wielokrotnie to głosiła. Lecz później wyszła od Krzyżaków fatalna teoria, jako godzi się a nawet trzeba nawracać mieczem, gdy inaczej nie można; dla najwyższego dobra, dla nawrócenia i zbawienia dusz, nie trzeba się wahać z użyciem przemocy. Cel uświęca środki!”

Jeszcze gorzej w sprawie posłuszeństwa poddanych wobec władzy. - Przewidzieć trzeba, że Żydzi zyskają we wszelkich dziedzinach gdzie niemoralne władze państwowe będą chciały wprowadzać prawa niemoralne, ale zgodne z etyką żydowską. Chrześcijanie zaś to zanegują aż po obywatelskie nieposłuszeństwo, bo na żadną niemoralność władz tu się godzić nie mogą, i pewnie postawią na swoim, ale mogą tu mocno ucierpieć.

Co ciekawe to Żydzi tu staną murem przy władzy i uznają jej zasady „Cel uświęca środki” oraz „siła nad prawem”, czy „otwarcie, ciężkich wrót dla wszelkiej zbrodniczości względem nie współwyznawców, zawieszenie etyki względem pogan, moralność dwojaka i złote czasy dla zbrodniarzy, umiejących pokrywać przestępstwa świętoszkostwem”.

 

Kluczowe wytłumaczenie Konecznego dla podkreślenia wagi sprawy przedstawię w oddzielnej notce.

 

KOMENTARZE

 • @miarka
  Prezydent Duda: Jeżeli idee, które przedstawiłem w projektach o SN i KRS zostaną wypaczone, zawetuję i te przepisy.


  https://wpolityce.pl/polityka/367816-prezydent-duda-jezeli-idee-ktore-przedstawilem-w-projektach-o-sn-i-krs-zostana-wypaczone-zawetuje-i-te-przepisy


  Ps...Panie Prezydencie. Oczywiście nie znam całości sprawy, tych gierek zakulisowych, ale coraz mocniej zaciskam pięści. Czyżbym kolejny raz został oszukany ? Sądy w Polsce należy głęboko przebudować. Żyję długo i widzę tę patologię od zawsze. Chciałbym na stare lata żyć w Polsce, a nie " w tenkraju ". Zna pan motto Polaka. Bóg, Honor, Ojczyzna. Jeśli jest tak, że Honor i Ojczyzna już się nie liczy, to przynajmniej bój się pan Boga. Agent totalnej targowicy "Andrzej" wpadł na nowy pomysł. Szantażuje PiS, że nie podpisze ustaw jak nie nastąpią zmiany na stanowisku premiera i ministra obrony. Nie zgadzam się, żeby urzędnik wybrany zwykłą większością głosów grał dyktatorka i narzucał swoje widzimisię Parlamentowi ! Widać, że prezydent najmocniej ceni idee nadzwyczajnej kasty. Dlatego szybciej niż mu się wydaje dostanie takie weto od społeczeństwa, że zapamięta je na długo. Pan prezydent za namową niedorzecznika Łapińskiego stał się funkcjonariuszem mediów polsko-języcznych sprzedającym jak Ringier AXEL Springer w co tygodniowych instrukcjach, HUCPIARZEM od budowy i sprzedaży narracyjnego negatywnego wizerunku DOBREJ ZMIANY. Dobra Zmiana dla prezydenta to peerleowski prokurator generalny, służby państwowe to służby ubeckie, Macierewicz to ubeckie metody stosuje . Przeciw temu protestował, czyli DOBRA ZMIANA TO UBECJA taki narracyjny negatywny wizerunek sprzedaje DOBREJ ZMIANY. W 2018 PAD zaliczy 2 bolesne porażki - wyborcy PiS nie poprą w referendum systemu prezydenckiego i zbojkotują obchody 100-lecia Niepodległej - na własne życzenie PAD spędzi je z Tuskiem i podobnymi. PiS musi za 2 lata osiągnąć w wyborach większość konstytucyjną i wtedy zrobi reformy. Dziś powiedzieć otwarcie, że z PAD żadnych reform nie da się przeprowadzić. Za 3 lata kandydat na prezydenta Beata Szydło. Ten człowiek przeraża. Gubi Polskę bo zaciął się jak chłop. A Ruski czekają na łowy. Rozbraja Państwo. Niszczy frankowiczów. Utrzymuje Kruki i powielanie nieważnych długów. Wyrzuca na bruk. Z dotychczasowych działań i zachowań Prezydenta można wnioskować, że nie dorósł jeszcze do roli jaką przyszło mu pełnić. Jak widać Dudzie chodzi o grę na czas. Negocjuje, NIBY negocjuje a na koniec zablokuje reformę - aby KRS sama się wybrała na nową kadencję na starych zasadach. A to już w styczniu chyba. Piotrowicz i Mucha ponoć wynegocjowali kompromis ......ale nie został on potwierdzony końcowym spotkaniem Dudy i Kaczyńskiego. Czyli de facto nie ma nic! Pokazuje nam jak wyglądał by system prezydencki - żadnego referendum-szkoda pieniędzy! Największa pomyłka wszystkich "nieumoczonych" Polaków to Adrianek kiedyś zwany Dudą. Jak on i jego podobno bogobojni rodzice mogą spojrzeć nam w oczy? Wszyscy wiedzą kto w latach osiemdziesiątych mógł być prezesem ZUS tylko swój, a w Opolu był nim stryj A.Dudy obecnie poseł, to klika z układów WSI. "Ja jako prezydent" Andrzej weto Duda mówię, że będę wetował wszystkie ustawy , które wyjdą z sejmu! Wtedy Duduś ja cię też zawetuję i II kadencję masz z głowy, bo zrobią to ci wszyscy którzy na ciebie głosowali. Ciekawe ile znajdziesz nowego elektoratu, może 2% jak UBolek. PiS nie godzić się by zdrajca dyktował warunki. Reformę SN i KRS trzeba odłożyć do 2020 roku. Dudzie żaden minister już nie odpowiada może mu i Polska niepodległa przeszkadza. PAD zaczął działać na szkodę Polski i Polaków to działanie jego ludzi takich jak Soloch i jego niedorzecznik czerepach Łapiński i wielu innych z dawnej komórki WSI, to też ich sprawka by nie ujawniać aneksu. Jak to jest, że prezydent Duda kolejny raz szantażuje Sejm, przed 24 lipca zaszantażował, że jeżeli nie będzie 3/5 to zawetuje ustawę. Sejm zgodził się na 3/5 , a prezydent Duda zawetował. Teraz szantażował czasem i co spotkanie to nowe wymagania. W końcu coś zostało ustalone, ale i teraz znowu stawia warunki przed dyskusją w Sejmie. Chyba metoda szantażu to wizerunek PADa w kadencji. Szantażuje nie tylko Sejm, ale również w wielu innych przypadkach. Prezydent "Ja chcę" szantażuje generałów czekających na awans, wyborców, że chce zmiany Konstytucji i bo chce być prezydentem, który rządzi. Już teraz wtrąca się w zakres pani premier Beaty Szydło. Chce być ministrem SZ , ON, SW i Sprawiedliwości. Plagiatuje myśl i treści ustawy o KRS i SN i tworzy gnioty. I stawia warunki przed organem ustawodawczym, a nie biurem pisania ustaw Dudy. Jeśli w obu izbach parlamentu są Polacy, to już dawno powinni podjąć kroki w celu przeprowadzenia impeachmentu (Konstytucja pozwala usunąć prezydenta z urzędu). Przecież ten facet ewidentnie walczy z Polską i Polakami. To zdrajca i oszust! Czyżby to co mówił o PAD pan Stonoga to prawda?. Mają trzymanie na niego WSIoki i realizuje ich scenariusz.Trzeba doprowadzić do jego dymisji bo ta kreatura szkodzi nam Polakom.


  Jaka będzie prezydentura Andrzeja Dudy? Przepowiednia tarota Cytat z tarota: Karty określające przyszłość to odwrócony Mag (symbolizujący oszusta, kuglarza, manipulanta, kłamca i intryganta, wykorzystującego innych) (Z żalem więc muszę stwierdzić, że nadchodząca prezydentura, pomimo pewnych interesujących i zapewne dobrze przyjętych przez społeczeństwo posunięć, udana nie będzie…)


  http://tarocistajustas.blog.onet.pl/2015/07/10/jaka-bedzie-prezydentura-andrzeja-dudy-przepowiednia-tarota/
 • Zaczęło się prześladowanie Polaków.
  Zachowanie tych osób dało pretekst do ataków na Marsz Niepodległości. Prokuratura wszczęła śledztwo(sic! a za lewackie hasła, czy targowiczan się nie bierze!) Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o wszczęciu śledztwa dotyczącego zachowania niewielkiej grupy osób, która pojawiła się na tegorocznym Marszu Niepodległości. Chodzi o propagowanie przez nich faszystowskiego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym. O wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście, na podstawie art. 256 par. 1 Kodeksu karnego, poinformowała prok. Magdalena Sowa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Artykuł ten głosi: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  http://niezalezna.pl/209178-zachowanie-tych-osob-dalo-pretekst-do-atakow-na-marsz-niepodleglosci-prokuratura-wszczela-sledztwo


  Ps..Czy hasła: „Wszyscy różni, wszyscy biali” czy „Europa tylko dla białych” to faszystowskie hasła? Gdzie w nich propagowanie faszyzmu? Ja w nich ani faszyzmu ani jego propagowania nie widzę. Ta stara jeszcze żydokomusza i peowska niezweryfikowana od dziesięcioleci prokuratura jakaś w tym wypadku bardzo gorliwa. Za hasła lewackie, komusze i komuchów nawołujące do zabijania, likwidacji, przewrotu, czy KOD i UBobywateli, pospolitych lewackich, peowskich i peselowskich złodziei w tym HGW, jakoś nie ma odwagi się zabrać lub nie chce, chce władzę PiSu przeczekać, licząc by było jak było. Pilnie przyglądałem się Marszowi i serce mi rosło. Żadnych faszystowskich haseł nie widziałem. Za to widziałem żydolewackie i ubeckie i poubeckie badziewie wyruszające z placu przed Politechniką. Duża część miała założone kominiarki i nieśli sztandary - tęczowe, czarne i banderowskie czerwono-czarne. Nie było reakcji żadnej reakcji prokuratury w ub. latach na zaproszenie przez agenturalną organizację niemieckich żydofaszystów bijących Polaków, ani na wyśpiewywanie przez lewackiego przygłupa piosenek typu "jebać Orła Białego". Prokurator a raczej prokurwator wszczynający postępowanie powinien natychmiast wylecieć dyscyplinarnie. Że Murzyn nie może być Polakiem ? I co w tym złego? Ja też nie mogę być Tutsi, Hutu czy Siuksem. Oczywiście, że Polska dla białych, tu jest nasz dom. Rasy innego koloru mają swoje ojczyzny w innych częściach świata. I nie ma to nic wspólnego z rasizmem, czyli nienawiścią, pogardą do osób innej rasy. Widać żydokomusza i popeowska jeszcze prokuratura ma coś przeciwko białym, i nam Polakom, pytam a co złego w haśle Europa dla białych? czy to nie biali stanowią jej podstawę od zarania dziejów. Widzę, że Polska zaczyna staczać się w żydokomunistyczną-lewacką stronę, przykro i straszno to widzę. Na horyzoncie poprawność polityczna na zamówienie Berlina już rozpoczęła swój obłąkańczy zwycięski marsz ku zagładzie, samozagładzie, a Polska i PiS niestety dla poprawności politycznej się włącza w tą ideologię..Zauważyliśmy jak rząd PiS ugiął się przed unijnymi żydolewackimi aparatczykami?! Nigdzie nie widać żeby na marszu były jakieś hasła faszystowskie czy nawoływanie do nienawiści no ale prokuratura wszczyna postępowania no bo co powie żydolewacka, pedalska, zboczona, zdychająca ekonomicznie i politycznie, a właściwie już śmierdzący trup/zombie Unia, jak tego nie zrobią, pewnie wyszłoby, że Polski rząd broni faszystów których tak na prawdę nie ma w Polsce. Rząd PiSu zaczyna działać ze strachu przed żydolewacką, pedalską, zboczoną, zdychającą ekonomicznie i politycznie Unią na niekorzyść Polskich obywateli. Czy pretekstem wo wszczęcia postępowania było hasło Europa tylko dla białych? Podam przykład, mi nie podobają się czarne kobiety i czarnej nie chcę. Chcę białą, takie mi się podobają i co prokuratura postawi mi zarzuty?Jeżeli jakaś grupa ludzi będąca na marszu chciałaby żeby Europa składała się tylko z białych ludzi to jest to ich sprawa i mają prawo do takich wypowiedzi, którą zapewnia art.54 Konstytucji, uchwała 119 ONZ podpisana i ratyfikowana przez Polskę, czy może już w Polsce nie? Takiego zamordyzmu za tzw. złej komuny/PRLu nigdy nie było! Europejskie i krajowe śmiecie żydolewackie czepiają się, jak zwykle, a niektórzy PiSowscy politycy (i Duduś) ulegają tej nagonce na młodych i odważnych Polaków! To własnie młodzi patrioci - NARODOWCY odrzucają żydolewackie multi-kulti, nie tolerują "politycznej poprawności" i antypolskiego, szwabskiego zaprzaństwa! A w razie zagrożenia Polski, to nie kto inny, tylko Oni staną pierwsi w obronie naszej Ojczyzny! I o tym wszyscy Polacy musza pamiętać! A szczególnie rządzący! Pytam, gdzie ten faszyzm na MN? Za rasistowski uznano apel o trzeźwość! Na 46 haseł tylko jedno może być podejrzane! WIDEO

  https://youtu.be/D3COi982ko8
 • @kula Lis 67 19:38:24
  Owszem, murzyn może być Polakiem.
  https://youtu.be/zy2AZh1IdC4
  Co nie znaczy, że byliby nimi muzułmańscy nachodźcy.

  Błąkasz się, kula Lis od jeden ideologicznej skrajności pisowskiej do drugiej ONR-owskiej.
  http://lotna.neon24.pl/post/137494,oboz-narodowo-radykalny-przewodnik-dla-zagubionych
  Rzeczpospolita Obojga Narodów była wielka dzięki jej lojalnym mieszkańcom, którzy należeli do różnych grup etnicznych i wyznaniowych, a nie dlatego, że zamieszkiwali ją wyłącznie biali.
 • @Lotna 20:11:19
  Zachodnie paranoje nie tylko już przenikają do Polski, ale znajdują w niej podatny grunt! Gdzie w KK jest zdefiniowany tzw. rasizm, czy ksenofobia? Jeżeli słowo "biały" nabrało już perojatywnego znaczenia, to niebawem picie mleka lub zamówienie do kawy śmietanki będzie ścigane z odpowiedniego paragrafu ! Orwelizm na wszystkie registry! Pretekstem do stawiania absurdalnych zarzutów o tzw. rasizm może stać się bez mała wszystko, gdzie występuje tylko kolor biały. To i niedawno pewien sklep w Holandii musiał ściągnąć ozdoby przedstawiające duchy, nie dlatego, że mogłyby straszyć dzieci, tylko dlatego, że były ....białe! Verhofstadtowi zamiast stawiać zarzuty należało tylko polecić dobrego psychiatrę i taka też powinna być oficjalna reakcja polskiego rządu na wybuch psychozy w zachodnich mediach po przejściu marszu Niepodległości w Warszawie. Ciekawe, czy prokuratura tak gorliwie ściga ową grupkę "antyfaszystek", które zablokowały przejście legalnej demonstracji ? Aaaa?
 • @Lotna 20:11:19
  Niestety murzyn nie może być Polakiem, tylko najwyżej obywatelem polskim a to różnica. To ty koleżanko błądzisz.
 • @Lotna 20:11:19
  "Gdy obstrukcjoniści staną się zbyt irytujący, nazwijcie ich faszystami, nazistami albo antysemitami. Skojarzenie to, wystarczająco często powtarzane, stanie się faktem w opinii publicznej". Autor: Józef Wissarionowicz Salin...Nazizm to nie jest socjalizm narodowy, ani też jakikolwiek ruch prawicowy. To jest germańsko-aryjska ideologia o wybraństwie narodowym Ludu Panów, czyli Herrenvolk i nadludzi -Übermenschen - nad podludźmi Untermenschen lub Untervolk; rozwinięta z myśli heglowskiej i Nietzschego w okresie panowania NSDAP: hitlerowskiej, narodowo-socjalistycznej niemieckiej partii pracy. (National Sozialistische Deutsche Arbeit Partei). To nie jest też ruch faszystowski , też lewicowy i socjalistyczny zapoczątkowany we Włoszech Mussoliniego dla ludu pracującego przeciw kapitalizmowi i oligarchiom. Czy białe koszulki są już zabronione ? Mam jeszcze prawo nie lubić kolorowych ?
 • @kula Lis 67 20:24:09
  "Niestety murzyn nie może być Polakiem, tylko najwyżej obywatelem polskim a to różnica".

  Tak w ogóle to Lotna ma rację. Może.
  We wcześniejszej notce "Lojalny..." pisałem:
  "„Miłość do rodaków”. Znowu! - Skąd on to wziął? To tylko formalnie dotyczy relacji wewnątrzwspólnotowych - dotyczy i wspólnoty narodowej i narodu w sensie ścisłym rodowym, plemiennym, z więzami krwi od wielu pokoleń. – W naszej praktyce Naród Polski zrezygnował z tego wymogu plemienności chyba w XIII wieku, a Naród Polski to w ogóle od razu był organizowany wokół systemu wartości narodowych zgodnych z chrześcijańskimi.

  Oczywiście należą do naszego narodu i inne grupy etniczne, zwykle od wielu pokoleń patriotyczne i sprawdzone jako lojalne wobec Narodu Polskiego, które przyjęły wartości duchowe Narodu Polskiego, oraz jego Kulturę, system wartości i moralność w życiu publicznym państwa (są np. Tatarzy, Ormianie, Cyganie, Niemcy, Żydzi…). Z tymi co się integrują nie ma problemu".

  Tak więc może, ale nie przez załatwienie sobie obywatelstwa i nauczenia się jak się zachowują polscy patrioci. To taki "Polak według litery prawa", ale do bycia Polakiem w duchu to mu życia na pewno nie starczy. "Polityk na stanowisku Polaka".

  Musi najpierw zostać przyjęty do Narodu Polskiego. Przed nim to jest daleka droga - cel może osiągalny dla jego prawnuków.
 • @kula Lis 67 20:22:13
  "Zachodnie paranoje nie tylko już przenikają do Polski, ale znajdują w niej podatny grunt! Gdzie w KK jest zdefiniowany tzw. rasizm, czy ksenofobia? Jeżeli słowo "biały" nabrało już perojatywnego znaczenia, to niebawem picie mleka lub zamówienie do kawy śmietanki będzie ścigane z odpowiedniego paragrafu ! Orwelizm na wszystkie registry".

  Masz rację, że poruszasz temat. To jest wynikająca z połączenia ideologii lewactwa z grzecznością ideologia poprawności politycznej. Bo tak naprawdę to tu chodzi tylko o grzeczność tych co im lewactwo ubliża od ksenofobów i rasistów.
  Grzeczność owszem, należy się każdemu - to prawda, tylko że każdemu inna - i o jej skali i formie decyduke ten co wybiera taką a nie inną formę grzeczności, a nie ten, kto chce żeby być wobec niego grzecznym w określony sposób. To tylko lewacka uzurpacja.

  Przecież każdy może mieć np. uprzedzenie do rudych (obcych), bo go kiedyś rudy (obcy) skrzywdził - i nie lubieć ich jak psów.
  I co, ma się jakiś rudy, czy obcy o to obrażać? Ubliżać od rasistów, czy xenofobów, skarżyć do policjanta?

  To nie jego wina, ale ja go bardzo nie lubię i mnie nie przekona żebym go lubił, a już zupełnie nie zmusi.
  O gustach się nie dyskutuje. Niestety lewactwo ma tu jakieś tumory mózgowe...
  A głupie ludzie dają się terroryzować.
 • @miarka 22:37:14
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/11/21/825/360/f6d14d654f724c25ad464f183a7f5fd1.jpeg


  Naczelny rabin Polski odsłania kulisy spotkania z Kaczyńskim. Schudrich: Mówiłem prezesowi, że Marsz Niepodległości był dla nas negatywny.


  https://wpolityce.pl/polityka/368021-naczelny-rabin-polski-odslania-kulisy-spotkania-z-kaczynskim-schudrich-mowilem-prezesowi-ze-marsz-niepodleglosci-byl-dla-nas-negatywny

  "Naczelny rabin Polski"?! Wpolityce.pl spiło się czy naćpało? Polska nie jest krajem wyznaniowym z judaizmem na sztandarze. Naczelny rabin mniejszości żydowskiej w Polsce to poprawna nazwa.

  (Toż to sam Marcinkiewicz przebrany za Rabina na tym zdjęciu)..No to musisz Schudrichu do Izraela wyjechać tak jak robią żydzi francuscy. I zabierz ze sobą Jarosława Kaczyńskiego, żydków Morawieckich, całą rodzinkę Kornhauserów co nam UJ zasmrodzili. Może wtedy ruszy ekshumacja w Jedwabnym. No i nie bałamucić Polaków! Nie ma! Powtarzam nie ma naczelnego rabina Polski, bo nie jesteśmy krajem wyznaniowym! Schudrich jest tylko rabinem żydowskiej mniejszości wyznaniowej w Polsce. Mam pytanie do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło i prezydenta Dudy czy Polska jest Polską czy już żydowską Polin? Ponieważ to co mówi rebe żydowski Schudrich to próba wpływania na politykę Polski. Są to polonofobiczne brednie. Boli chazara, że Polacy kochają swoją Ojczyznę i swój Naród i nie damy sobie zabrać swojej tożsamości i kraju, a chazarscy złodzieje chcą nam to wszystko zabrać z wolnością wypowiedzi włącznie, co widać, słychać i czuć(czosnkiem). Jak mu źle w Polsce, to niech się zagrzebie pod piaskiem na pustyni Negew. Rabinie! Idąc tym tokiem myślenia, równie dobrze mogę być zaniepokojony tym, że w Izraelu sprawdzane jest pochodzenie do 3-go pokolenia, ludzi zajmujących wyższe stanowiska w państwie! Zachęceni Chanuką w Sejmie żydzi mieszają się do spraw polskich i Polski, tak samo bezczelnie jak Niemcy. Jest to wynik filosemickiej polityki prowadzonej nieprzerwanie przez wszystkie ekipy rządowe po 1989 włączając w to PiS. Dla rabina Schudricha problemem jest ONR, dla nas Michnik i redakcja żydowskiej gazety dla Polaków. Czy my jako Polacy jesteśmy naprawdę u siebie....Może i dla niektórych był "negatywny" mało szanowny, ale Polacy nie będą was pytać jak mają obchodzić swoje Święto Niepodległości ...Niech się zajmą szowinizmem w Izraelu. Macie własne państwo i już nie musicie męczyć się w Polsce ...Jak się komuś nie podoba w Polsce to niech się w try miga wynosi. I już. W niektórych liniach lotniczych już też nie chcą przewozić żydów. To tez wina Polaków? Kto sieje wiatr zbiera burzę. Ten pan z narodu wybranego najlepiej niech spieprza paść kozy na Wzgórzach Golan, a nie miesza u nas. Jesteśmy u siebie! PiS musi uważać bo eskimos poskarży się w Waszyngtonie i może być problem z flanką. Na koniec pytanie: a to dlaczego polscy żydzi nie biorą udziału w Marszu Niepodległości? Czyżby nie czuli się Polakami? Nie cieszą się z niepodległego państwa? Powinni stanąć w szeregu, wspólnie maszerować i odśpiewać hymn. Żyd rabin niech sobie przypomni co żydzi ze Smierszy, z NKWD, IW/WSW/WSI, UB/MBP/SB wyrabiali z Polakami. Jak ich mordowali, czynili kalekami. A dopuszczeni do władzy wyprzedali dużą część majątku narodowego Polaków po 1989. Bardzo negatywne dla Polaków było też 17. września 1939, witanie najeźdźców sowieckich przez żydów kwiatami, a w Grodnie nawet strzelali do cofającego się Wojska Polskiego z balkonów. Przypomnę tylko co mówił o żydach Amerykanin Benjamin Franklin: W jakimkolwiek kraju by się osiedlili, żydzi demoralizowali go, niszczyli integralność ekonomiczną, segregowali się od reszty społeczeństwa, wyszydzali i podkopywali chrześcijańską wiarę. Najpierw wygłaszają takie opinie a potem jęczą, że tam i ówdzie ich nie lubią, co nazywają "antysemityzmem". Klasyczna definicja antysemity jest taka, że jest to ktoś kogo nie lubią żydzi. Kolejny "zatroskany" o Polskę! Czy oni wreszcie się nie zamkną? Najwięksi antysemici to są sami żydzi, w Polsce my Polacy decydujemy co i jak i jaka ma być Polska, panie rabinie, od kiedy plankton jakim są żydzi w Polsce, chce decydować za większość. Polecam książkę: "Eichmann w Jerozolimie".


  Dlaczego oni tak nienawidzą Polski ?


  https://www.youtube.com/watch?v=YN21MeMdre8
  Poniżej pouczająca lektura dla Polaków i nie tylko Polaków kim a właściwie czym dla żydów jesteśmy, my goje:
  http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2014/02/Talmud-zdemaskowany.pdf
 • @kula Lis 67 20:22:13
  Nie odwracaj kota ogonem. Ja mówię o polskości w odniesieniu do różnych grup etnicznych, a ty mi zasuwasz z urojeniami lewactwa.

  Z drugiej strony pewnie uważasz się za nacjonalistę, a gadasz jak nazista, nie ty jeden na neonie zresztą. Jesteście o krok od wychwalania Hitlera, któremu brakowało miejsca w Niemczech dla jego czystej aryjskiej rasy tak bardzo, że musiał rozpętać wojnę z Polską, wymordować kilka milionów Polaków i kompletnie zburzyć Warszawę. Między innymi oczywiście. To właśnie ONR i jego pieski ( także liski) przyprawiają gębę wszystkim ruchom narodowym w Polsce, kompletnie nie rozumiejąc tradycji i ducha polskości, ale za to dając pretekst lewactwu do ujadania na polski nacjonalizm i patriotyzm.

  Poza tym, nie pozwalaj sobie na poufałości, nie jestem twoją koleżanką.
 • @miarka 22:16:09
  Kula Lis nie czyta Twoich ani niczyich innych wpisów; on tylko pod nimi komentuje. Dyskusja z nim to jak mowa do ściany.
 • @miarka 22:37:14
  Obraz w treści 1


  http://telewizjarepublika.pl/imgcache/750x400/c/uploads/news/marsz_83.jpg

  Hasła z transparentów Marszu Niepodległości, gdzie ten faszyzm ? Pod filmowym zapisem Marszu Niepodległości umieszczonym na serwisie YouTube internauta używający pseudonimu MarekRulez zadał sobie trud i spisał wszystkie widoczne hasła z transparentów, które są widoczne na filmie. Ciekawe co na to Donald Tusk i Guy Verhofstadt, którzy plują na Polaków.

  Spisałem treść banerów w języku ojczystym, wszystkie, które udało mi się odczytać. Może ktoś przetłumaczyć na angielski? A najlepiej gdyby twórcy tego kanału wrzucili to tłumaczenie na angielski w treść materiału filmowego jako napisy. Czasy podane w chwili przejścia baneru przez linię utworzoną przez latarnie znajdujące się najbliżej względem kamery. Tłumaczyć i rozsyłać na świat, niech każdy sam oceni te "faszystowskie"(sic) hasła.

  Oto wszystkie hasła transparentów spisane z nagrania filmowego:

  2:14- od lewej „My chcemy Boga” „Marsz Niepodległości” // "We want God"
  5:26- „Oławscy Patrioci” „Wojownicy’15”
  7:01- „Wielkopolska Prawica”
  7:23- „Gazeta Polska Klub w Miliczu”
  7:34- „Maryjo Królowo Polski Miej w Opiece Naszą ojczyznę. Królestwa swego strzeż”
  8:28- „Deus Vult Obóz Narodowo- radykalny”
  9:21- „Solidarni 2010 Belgia”
  11:13- „Konin”
  11:27- „Przysucha”
  11:50- „Xportal.pl”
  12:27- „Kolscy Patrioci”
  12:32- „Jezusowi cześć i chwała”
  13:10- „Młodzież Wszechpolska”
  13:52- Mario „Zawsze w Prawą strone”
  17:33- „Narodowe Siły Zbrojne Kraśnik”
  18:33- „Aborcja to zabijanie dzieci”
  21:00- „Klub Gazety Polskiej Strzegom”
  21:28- „Narodowy Krasnystaw” „Polskość to normalność”
  23:09- „Wolni i Solidarni”
  23:48- „Dzielny Tata.pl”
  24:20- „Cześć i Chwała Harcerzom z Zielonki 11.11.1939”
  25:53- „Lwów i Wilno Pamiętamy”
  27:09- „Ruch narodowy Śląsk”
  28:28- „Solidarność Walcząca”
  28:36- „Boże przywróć Polsce Katolicką Monarchię , przywróć Królestwo Polskiej Korony”, „Polska Katolicka, Nie Laicka”
  28:59- „Jak się wyrosło w komunizmie to nie można było nie mieć antykomunistycznego podejścia”
  29:02- „Bóg Honor Ojczyzna; Stara Wiara”
  29:05- „Żądamy prawdy o zabójstwie Jerzego Popiełuszki”
  30:33- „Czysta Krew Trzeźwy Umysł SXE (Antyhipisi) ; Europa będzie biała albo bezludna;
  31:27- „Wolna Polska kontra Czerska Mać”32:07- „Nie dla islamu w Polsce”
  36:30- „Patriotyczny Wałbrzyski Kocioł”
  37:37- „Endecja” „My chcemy Boga”
  38:05- „Ruch Kontroli Wyborów i Ruch Kontroli Władzy”
  38:15- „Zjednoczeni Patrioci”
  38:32- „Polsko zbudź się POBUDKA”
  41:28- „Panie Prezydencie żądamy ujawnienia Aneksu"

  A dlaczego żydzi robią rozróbę o antysemityzm? Niepojęte! Jedyne wytłumaczenie: w najbliższym czasie wystąpią z jakimiś finansowymi roszczeniami. A jest interes do zrobienia: nowa ustawa reprywatyzacyjna i ew. odszkodowania wojenne.
  https://www.salon24.pl/u/spike/823938,hasla-z-transparentow-marszu-niepodleglosci-gdzie-ten-faszyzm

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031