Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
254 posty 4501 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Władza w państwie a Konstytucja

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wróg Polski i narodu Polskiego, oraz przedstawiciel możnych, wewnętrznych i zewnętrznych wrogów Polski i Narodu Polskiego zmierza ku wymianie Konstytucji RP, na jej nowszą wersję. To nic dobrego nam nie wróży.

Nie żebyśmy mieli bronić starej Konstytucji jako dobrej, tylko iż nie można ufać tym co chcą zmiany. Przy nich lepiej dla nas nie będzie - gorzej może, co widać po skutkach ich działań. Na pewno trzeba patrzeć im na ręce i na czas reagować.


Konstytucja państwa ma przede wszystkim określić usytuowanie władz w państwie.

Wiemy że władzę zwierzchnią nad władzami państwowymi przedstawicielskimi musi sprawować naród właścicielski państwa, które samo jest jednym z jego głównych dóbr wspólnych, ale to nie wszystko.

Samo to zabezpieczenie to za mało, bo nie zawsze mamy rzeczywiście panującą demokrację, a więc i nie  zawsze naród z jego moralnością jest zdolny swoją władzę sprawować.

Drugi warunek - warunek aby panował system demokratyczny jako sposób sprawowania władzy to i zaufanie do władz państwowych wykluczające ich możliwość kłamstwa, zdrady i innych rodzajów niemoralności, a przede wszystkim realnie istniejące czasy pokoju, zwłaszcza czasy braku pokoju fałszywego, czyli faktycznej wojny realizowanej przez fałszywych przyjaciół, głównie środkami niemilitarnymi.

Na czasy pokoju wystarczającą gwarancją bezpiecznego, stabilnego życia państwa jest ład demokratyczny, ład sprawiedliwości wspólnotowej i spójny system prawny ze sprawiedliwości wynikający, ją chroniący i jej najpierw służący.

Jednak tak nie jest zawsze - mamy też czasy wojny, a nawet czasy fałszywego pokoju, czasy znacznie niebezpieczniejsze, bo wroga nie widać, nie idzie się przed nim bronić, a wszystko wokół popada w ruinę jak na na wojnie otwartej, są straty, nawet kontrybucje wojenne do zapłacenia w postaci odsetek lichwiarskich od spreparowanych "długów". Wróg się wewnątrz panoszy - nawet banki i media są jego. Najgorszy wróg to falszywy przyjaciel i wewnętrzny zdrajca.

Na czasy fałszywego pokoju i otwartej wojny trzeba czegoś więcej jak sprawiedliwość i demokracji. Trzeba niewzruszonej, bezkompromisowej moralności, trzeba władzy lojalnej, wiernej i zaufanej. W czasach fałszywego pokoju nie ma miejsca w polityce dla takich osobników jak Duda, Kaczyński, Tusk, Petru, czy Miller. Nie ma też miejsca dla partii "politycznych" z których się wywodzą.


Władza ustawodawcza w państwie jest władzą odgórną podlegającą oddolnemu zaakceptowaniu efektów jej pracy i wymagającą ciągłego udzielania jej poparcia, natomiast władza wykonawcza jest tylko władzą w ramach odgórnie przydzielonego jej przez Naród właścicielski Państwa uprawnienia. Rozróżnienie tych zależności jest bardzo ważne, bo obie te władze mają zdolność do tworzenia faktów dokonanych wbrew woli swojego Suwerena.

"Prawodawcy" są w stanie wywierać medialny i "polityczny", nawet ideologiczny nacisk na społeczeństwo, a przez niego na Naród po to aby zagodził się na jego "interes" przedstawiony jako zgodny z interesem "do zrobienia" wielkich korporacji nawet wbrew moralności czy sprawiedliwości.

Tak samo władza wykonawcza.

"Wykonawcy" są w stanie podejmować decyzje w randze "faktów dokonanych" rodzących precedensy i skutki prawne takie same jak akt prawdawczy, a które zaraz obrastają w zwolenników i grupy interesu, a więc trudno je odwoływać ze względu na koszty wycofania się z umów i inwestycji w toku (typowe "za wielcy żeby upaść", ale doszło ostatnio i "prawo do zysku" o którym mają decydować jakieś pozasądowe grupy prawników łatwych do skorumpowania) - a więc też interesy i nad prawem, i nad polityką, i nad sprawiedliwością, i nad moralnością, i nad celami ludzkimi.

Obciążenie każdorazowych "wykonawców" tymi kosztami, kosztami zawinionymi, powinno być praktykowaną normalnością.

Problem że tu jest błąd jest systemowy - bo do roli "wykonawców" (odpowiednio sprawa dotyczy i "ustawodawców") dopuszczane są i partie polityczne, i grupy poparcia i sami "politycy", którzy nie mają zdolności udzielania rękojmi za swoje decyzje.

Przeciwnie - do polityki dopuszczani są ludzie nawet zadłużeni (znana jest sprawa poważnego zadłużenia Kopacz) i nie kryjący się z tym że idą dla prywaty i spodziwanych korzyści (Schetyna z PO nawet to ogłosił jako normę).

Ta patologia się ciągnie i skutkuje faktyczna mafią ponad podziałami z dewizą "my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych".

Główna przyczyna jest w tym, że tu wprowadzono do przestrzeni publicznej idiotyzm "odpowiedzialnosci politycznej" będące w sumie tylko zapowiedzią że w razie spowodowania złych skutków ich decyzjami wycofają się oni z polityki. To żadna groźba, skoro mają pozostać kryminalnie bezkarnymi - przecież mogą być do końca życia bogaczami, bogaczami mogą być i ich rodziny i kilka pokoleń potomstwa...

Nadto mamy jeszcze władzę sądowniczą i władzę kontrolną (zwalczaną już od czasów masońsko-satanistycznej Rewolucji Francuskiej, która wprowadziła idiotyzm trójwładzy bez kontroli władzy przez naród).

- Mamy władzę sądowniczą jako nam obcą, reprezentującą faktycznego okupanta, władzę która ze szczególną zajadłością niszczy Naród Polski od czasów jej przywiezienia na ruskich tankach, sama się chce kontrolować, a nawet kontrolować władze ustawodawczą i wykonawczą oraz ingerować w proces wyborczy.

Patologie władzy sądowniczej płyną z tego że formalnie jest ona władzą przedstawicielską Narodu, ale właściwie pełnić swoje funkcje może tylko w ramach rzeczywiście działającej demokracji i władzy zwierzchniej Narodu nad nią.

Kiedy demokracja w ogóle została została podporządkowana woli okupanta, stała się fasadową, to i władza sądownicza wyrodziła się na fasadową. Naród nawet nie miał i nie ma wpływu na jej wybieranie, a co mowa o kontroli.

Czas więc zapomnieć o sądach działających z mocy demokracji przedstawicielskiej.

- Czas na demokrację bezpośrednią, na sądy w których sędziami będą nie prawnicy, przedstwiciele Narodu wybierani według kryterium moralności).

Mamy i władzę kontrolną, która bierze się wprost z władzy zwierzchniej Narodu nad władzami politycznymi. To dziś władza dzielona między
- media nadające swój przekaz na rynek publiczny państwa (z zaznaczeniem że to głównie media prywatne a więc wywalczające przestrzeń dla zafasadowej władzy oligarchii i korporacjii prywatnych, a nawet całego korporacjonizmu-syjonizmu-globalizmu i jego celu - komunizmu),
- szkoły i uczelnie wyższe
- modę, reklamę, sztukę, muzykę, kinematografię, telewizję i ulicę
- ideologię, zwłaszcza poprawność polityczną
- służby państwa pozostające w ścisłych związkach z korporacjami, a więc i pracujące na rzecz dzisiejszego faktycznego, zafasadowo realizowanego faszyzmu w jego ideologicznie szowinistycznym wydaniu,
- - w tym służby tajne oraz prokuraturę i "organizacje pozarządowe", a nawet służby medyczne i sanitarne oraz opiekę społeczną.

Narobiło się tu mnóstwo patologicznych, pasożytniczych organizacji, "państw w państwie". Tylko przywrócenie władzy kontrolnej Narodu, oraz tam gdzie tylko trzeba rządów demokracji bezpośredniej (zwłaszcza w sądownictwie) jest w stanie oczyścić te stajnie Augiasza.

Normalnie ta władza kontrolna przynależy Narodowi przez jego Rady Narodowe, oraz organizacje i ruchy narodowe.


Jest Duda z jego zapleczem w stanie wszystkie te  cztery władze usadowić w Konstytucji tak, żeby nie było wątpliwości jak władze w państwie mają być usytuowane żeby państwo spełniało swoje funkcje, zapewniało moralny ład życia publicznego, bezpieczeństwo i pokój oraz dobrą przyszłość przyszłym pokoleniom Narodu Polskiego.

- W szczególności czy jest w stanie przywrócić właściwe miejsce we władzy nad państwem Narodowi Polskiemu?

- Czy rozbije mafijne powiązania partii rządzącej i opozycji, czy zdelegalizuje partie, aby nie przeszkadzały w ściganiu zgrodni i afer ich członków?

- Czy zreformuje sądownictwo przechodząc w nim od władzy sądowniczej przedstawicielskiej do władzy sądowniczej bezpośredniej Narodu Polskiego?

Bo przecież jak nie, to nikt nie powinien pójść ani na jego referendum przygotowawcze, ani na docelowe kiedy już ktoś te projekty Konstytucji do ostatecznego wyboru przygotuje.

Przeciwnie - już się trzeba brać za rozliczanie Dudy, bo domyślać się trzeba iż cała ta sprawa z referendum które najwyraźniej nie ma nam w niczym dobrym nam służyć to temat zastępczy do jakichś afer Dudy i jego obozu. Czas służy zacieraniu śladów.

Znającym izrelskie powiązania Dudy narzuca się pytanie: czy to nie afera GetBack? Czy Duda odzyska zagrabione? Czy na tym się skończy? Co w dużych ilościach wywoził samolotami Daniels?
 

KOMENTARZE

 • @Krystyna Trzcińska 07:29:52
  Co za bezczelność tego burmistrza. Rzucać oskarżeniami o antysemityzm kiedy to on dyskryminuje.

  Jak już chciał używać słowa na "anty-" to mógł fundację nazwać antydyskryminacyjną, albo akcję zorganizowania referndum go odwołującego "antyburmistrzyzmem".

  W ogóle to on powinien tu stanąć przed sądem za próbę obalenia demokracji, zlamanie Konstytucji i delegalizację demokracji bezpośredniej w swojej gminie.
 • @miarka 08:20:15
  Emilewicz po spotkaniu z izraelskim ministrem gospodarki: Izrael nie znajdzie lepszego sojusznika w Europie niż Polska(sic!)

  https://wpolityce.pl/polityka/400591-emilewicz-o-wspolpracy-z-izraelem Ps.....Brak słów na to co wyprawia niby dobra miana...Państwo Polin w realizacji. "oświadczyłam, że Izrael nie znajdzie w Europie żadnego lepszego sojusznika niż Polska" no, skoro sama chazarka Emilewicz słowa te wyrzekła, to widać tak jest. To może chazarka Emilewicz jest ich sojusznikiem, dla mnie to najgorsi wrogowie. Izrael należy zlikwidować, a ta pani do dymisji, to zdrada stanu. Coś zbytnio nasi rządowi wchodzą "żmijowemu plemieniu" w odbyt już bez wazeliny na sucho i leżąco, aż w oczy szczypie. Nie tędy droga! A kto Emilewicz? Pani nikt. Megiera chazarska Gowina. Na śmietnik historii z takimi "polakami"! Aleśmy wpadli w towarzystwo! Ci ludzie nic nie rozumieją. Rozliczmy ich w wyborach samorządowych a następnie w parlamentarnych i prezydenckich Duda do Koziej Wólki! Apel do Prezesa JK i PiS, Jak chcecie być dobrą zmianą i nadal rządzić to lepiej skończcie z taką współpracą, nie będziemy niewolnikami Izraela! Technologia militarna też i cyberbezpieczeństwo - oooo to doskonała wiadomość, zapytajcie Gruzinów, mieli izraelskie drony, zaś Rosjanie do nich kody. LOT oddany - cw24 tv....LOT wspiera paradę Izraela w Nowym Yorku! Wiedzieliście?

  https://www.youtube.com/watch?v=vuzJw8wpr5k
 • @
  https://www.youtube.com/watch?v=_lB1tsZjEgI
 • Co nas może uratować?
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/06/6-vi-2018-polska-nie-jest-miejscem-dla.html

  6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów
  Środa, 6 czerwiec


  Pisz dziecko. Nie lękaj się. Zapisz:

  Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie. Nie jest to miejsce dla nich. Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani. Polska nie jest miejscem dla Żydów.
  Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny. Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają. Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec. Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili.
  Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo. Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili. I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg.
  Polska jest krajem starożytnym. I była takim już, gdy Abraham czy jeszcze Abram wędrował ze swoimi stadami.
  Synagoga szatana chce zniszczyć mój umiłowany kraj, ja zaś na to nie mogę pozwolić. Lecz pomagają im wasze grzechy. One też blokują wasze serca przed pełną Intronizacją wedle Mojej Woli.
  Poddani tak wielu wrogim siłom, jeśli jej nie będzie (Intronizacji) – zginiecie.
  Jeśli nawrócicie się przed ostateczną zagładą, ocalejecie, lecz czy ten kraj nie stracił dość krwi, czy nie wydał na żertwę ofiarną swych najlepszych synów i najlepsze córki? Czyż nie szkoda wam krwi dzieci waszej ojczyzny?
  Wasze, coraz bardziej ograniczone myślenie, temu pomaga.
  Niewielu jest rozsądnych w waszym narodzie.
  Polacy muszą być silni i zjednoczeni – jak w czasach Solidarności i jeszcze bardziej a przede wszystkim we Mnie i ze Mną, Chrystusem.
  - Chwała Tobie Chryste.
  - Pokój Tobie moje [dziecko] i pokój wszystkim Polakom ( i
  też na obczyźnie) dobrej woli.
 • Wersja robocza Konstytucji Polski Państwa Polaków....
  KONSTYTUCJA PAŃSTWA POLSKA

  JAKO NAJWYŻSZA UMOWA NARODU POLSKIEGO

  ZBIÓR PRAW I OBOWIĄZKÓW W PAŃSTWIE POLSKIM
  USTANOWIONYCH NINIEJSZYM NAJWYŻSZYM AKTEM PRAWNYM
  OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA OGŁOSZENIA.
  wersja robocza
  W IMIĘ OJCA NASZEGO KTÓRY JEST W NIEBIE

  00.My Naród Polski jesteśmy właścicielami Państwa Polska leżącego na naszych
  odwiecznych Ziemiach między Odrą a Bugiem oraz Bałtykiem a Tatrami.

  01. Nasze, Narodu Polskiego Państwo Polska jest Państwem świeckim.

  02. Religia jest prywatną, osobistą sprawą, wyrazem duchowej potrzeby każdej osoby,
  oprócz religii godzących w godność i wolność człowieka.

  03. Konstytucja ta jest Prawem Najwyższym i wszystkie oraz wszelkie prawa czy przepisy
  administracyjne niezgodne z jej zapisami są z góry bezprawne i nieważne.

  1. Przyjmujemy, że Narodem Polskim są Obywatele Polski którzy swoją działalnością ,
  przywiązaniem oraz patriotyzmem są godni tego miana.

  2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym
  pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.

  3. To samo dotyczy Polaka Narodowości Polskiej, jeśli ma także inny paszport oprócz
  Polskiego bo nie można dwom panom służyć.

  4. Także nikt i nigdy pod żadnym pozorem ani pretekstem nie może pełnić żadnych dwóch
  funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych bo jawnie zachodzi konflikt
  interesów, jedna osoba to jedna funkcja, urząd czy stanowisko.

  5. Narodowość i Państwowość jest tak ustanowiona po wieczne czasy bez możliwości
  zmiany czy pominięcia i obowiązkowo wpisywana od urodzenia w każdy dokument danej
  osoby czy o danej osobie.

  6. W Polsce, Państwie Narodu Polskiego, inne narodowości i mieszane małżeństwa
  mogą żyć tylko i wyłącznie według Naszych Praw i na naszych zasadach, a
  później dopiero po trzech pokoleniach uzyskać Narodowość Polską.
  .
  7. Prezydenta do administrowania w Naszym imieniu i zgodnie z Naszą wolą Polską
  Państwem Narodu Polskiego powołujemy i odwołujemy tylko My Naród Polski w
  wyborach z co najmniej 60% udziałem Narodu Polskiego

  8. Premiera jako pierwszego z ministrów rządu Prezydenta do kierowania w swoim imieniu
  administracją powołuje i odwołuje Prezydent.

  9. Prawo do własności prawnie nabyte, dające gwarancję stabilności nigdy, przenigdy i pod
  żadnym pozorem czy pretekstem nie może być naruszane a cokolwiek by je naruszało
  jest z góry nieważne i bezprawne bez żadnych wyjątków czy obchodzenia co
  potwierdzamy i ustanawiamy raz na zawsze po wieczne czasy.

  8. My Naród Polski ustanawiamy na terenie Naszego Państwa Polska od WSZYSTKICH I
  KAŻDEGO kto otrzymuje cokolwiek BEZ ŻADNYCH WYJATKÓW po wieczne czasu na
  zawsze bez możliwości zmiany czy obejścia jeden jedyny PODATEK w wysokości 10% OD
  PRZYCHODU OPRÓCZ SPADKÓW tak jak to już Bóg przykazał bez żadnych wyjątków czy
  zwolnień tak aby każdy miał swój JEDYNIE sprawiedliwy Dumny Udział w Swoim
  Państwie.

  9. Sądy Rozjemcze Cywilne, wg. Prawa Naturalnego i Zwyczajowego

  10. Nie ma kary bez szkody czy straty

  11. Policja Rozjemcza

  12. ZAWSZE szkoda musi być naprawiona a strata wyrównana

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031