Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 3938 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Rządy terrorystów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W świecie władzy mamy różne rodzaje zbrodni: najbardziej typowe to przemoc i terror. Pierwsza, gdy psychopata dochodzi do władzy i druga, gdy psychopata według wszelkich reguł traci władzę, a chce ją utrzymywać "za wszelką cenę".

Kiedy „politycy” dochodzą do władzy środkami pozapolitycznymi posługują się przemocą. Typowymi są tu zabójstwa polityczne, zwykle skrytobójstwa , czy „seryjne samobójstwa”, albo półjawne zamachy (gdzie idzie się domyślić kto był sprawcą pierwotnym, choć z dowodem może być problem), groźby ujawnienia jakichś „haków”, grożby „karalne” typu zastraszanie rodzin czy innych osób bliskich, groźby utraty pracy, groźby wobec prowadzonych biznesów...

Odpowiednio kiedy władze państwowe ją tracą, a chcą się u władzy utrzymać za wszelką cenę, kiedy „władzy raz zdobytej nie chcą oddać nigdy” - stosują terror.

Normalnie władza to ciężar, brzemię obowiązków i odpowiedzialności. – Tylko psychopata chce „władzy dla władzy”, a tylko złodziej „władzy dla interesu”. Terrorysta u władzy to z zasady psychopata.

 

Dotyczy to wszelkiej ludzkiej władzy. Jest to i w małżeństwie, i w rodzinie, jest i w ludzkich organizacjach i w państwie, a nawet w relacjach międzypaństwowych (tu wręcz nagminne jest stosowanie szantaży i wymuszeń, stawianie "warunków politycznych", a w efekcie pozbawianie narodów suwerenności, a państw niepodległości. Tu bywa iż wystarczy parę telefonów i „prawda zostanie ustanowiona” i nie trzeba nawet false flag, żeby bomby mogły bezkarnie lecieć na ofiarę terroryzmu).

Oczywiście jak w każdym terroryźmie tak i tu za groźbą idzie sprawdzian realnych możliwości jej spełnienia. - Czy to atak ekonomiczny, gospodarczy, zwłaszcza handlowy, zmowa międzynarodowa, manipulowanie międzynarodową opinią publiczną, korupcja władz i rozmieszczanie baz wojskowych w formalnie "wolnych krajach", zabijanie niewygodnych przywódców niepodległych państw, naukowców, czy historyków, nie tylko skrytobójcze, ale i z poparciem międzynarodowej opinii publicznej okłamanej, czy zmanipulowanej – to wszystko terroryzm.
- To terroryzm którego nie mogłoby być bez udziału władz państwowych. 

Oczywiście groźbą najwiekszą zawsze jest wojna, przy czym nie musi ona jeszcze być bezpośrednią, a może być wojną domową typu "kolorowe rewolucje". – I my znamy takie - od "Powstania Chmielnickiego" (zorganizowanego i opłaconego przez Anglików z City of London), przez zdradę oligarchów chcących urwać sobie "kawał sukna z Rzeczpospolitej", a potwierdzaną już realną wojną zwaną Potopem Szwedzkim zasponsorowanym Szwedom przez Anglików, nasze wielkie Powstania, w których łapy maczali Anglicy, włącznie z Warszawskim, przez "zamach majowy" (opłacony przez Anglików), po dzisiejsze "kolorowe rewolucje", z najgłośniejszym ostatnio i negatywnie nas dotyczącym Majdanem w Kijowie.Dla dzisiejszych patokratów, czyli psychopatów którzy mają władzę, jawna, otwarta, bezpośrednia wojna to ostateczność.
Jednak oprócz takiej, to już każdą inną prowadzą ochoczo – oczywiście skrycie i bez wypowiedzenia wojny, wykorzystując zaskoczenie, zwłaszcza kiedy jest ona przeciw przyjaciołom oficjalnym, ale przy faktycznym pozostawaniu przyjacielem fałszywym.

- Po pierwsze oficjalnie krzyczą "nigdy więcej wojny", są obłudnikami i zakłamanymi ze swojej natury faryzeuszami. W podtekście chcą żebyśmy i my przyłączyli się do nich, zwłaszcza wykluczając wszelką wojnę, obronną też, a także wszelką obrone konieczną, oraz na codzień karę śmierci również dla zdrajców;

- Po drugie najpierw próbują zaatakowanych rozgrywać od wewnątrz na drodze podstępnego siania demoralizacji, deprawacji i psucia dobrych obyczajów;

- Po trzecie działania w tym zakresie jawnego, tylko pod pretekstem, że związana z tym ideologia jest jakoby szlachetną postawą, np broniącą idei wolności (kiedy jednak bliżej przyjrzeć się to jest to faktyczne sianie postaw prowadzących wyzbywania się wolności, a wchodzenia w postawy prowadzące do zniewolenia);

- Po czwarte wspieranie tych swoich akcji przez lokowanie własnej agentury zwłaszcza we władzach państwowych i partiach politycznych, zwłaszcza przez finansowanie organizacji pozarządowych (organizacji szpiegostwa, sabotażu i akcji dywersyjnych – ZWŁASZCZA EKOTERRORU), oraz mediów, a gdzie się daje to ich przejmowanie na własność;

- Po piąte już wszelkimi dostępnymi środkami promowanie wrogów wewnetrznych zaatakowanego państwa, zwłaszcza wszelkiej zdrady i fałszywej przyjaźni, ale i kierowanie do zaatakowanego kraju wrogiej imigracji, nie zmierzającej ku asymilacji.

W tym ostatnim przypadku wrogą aktywność przejawiają zwłaszcza ulokowane w zaatakowanym kraju firmy, zwłaszcza zdecydowanie wrogie państwom narodowym korporacje prywatne, usiłujące wraz ze swoimi oligarchiami i prawnikami zajmować miejsce zwalczanego narodu. – Narodu  właścicieli Państwa i wszystkich swoich dóbr wspólnych jako własności niezbywalnej.

 - Otóż te korporacje usiłują swoje prawa wynosić nad demokrację w zaatakowanym kraju i nad prawodawstwo narodowe (u nas wspiera je faktycznie wroga nam UE, która tak samo chce wynoszenia nad nasze swojego prawa. W rzeczywistości ona mieć jakiś regulamin, ale prawa jako takiego mieć nie może bo jest organizacją międzynarodową i nie ma suwerena. Władze państw składowych nie mogą być traktowanymi jako suweren. - Jest tworem odgórnie stanowionym, faktycznie pustym, bezideowym, a nawet ideologicznym (któryś z ancymonków z KE powiedział, że marksizm kulturowy to oficjalna ideologia UE” – jak tak to jakim cudem oni mieli by mieć możliwość legalnego stanowienia prawa). UE jest tworem uzurpatorskim – jest tylko instytucją lobbingową gangsterstwa gospodarczo-ekonomicznego korporacji prywatnych).

Żywiołem korporacji prywatnych jest fałszywy pokój. To jego preferują zamiast otwartej wojny, bo w ten sposób swoje cele osiągają z nie mniejszą skutecznością, a same pozostają w ukryciu.
Np. straszą wtedy wojną, obiecują wsparcie, przyjaźń, pomoc, ale to wszystko w przyszłości. Na dziś to tylko temat zastępczy dla ich ekspansji na już.


– Na już podporządkowanie sobie ekonomii i gospodarki zaatakowanego fałszywym pokojem państwa, a nawet podporządkowanie sobie jako „sojuszniczych” sił zbrojnych państwa postraszonego jakimś wrogiem (np. Rosją), i na to konto zaatakowanego metodą terrorystyczną (umieścimy u was bazy wojskowe żeby was „bronić” – o przypadku Gruzji w której były bazy USA kiedy zaczęła się jej wojna z Rosją to jakoś się Dudzie „zapomniało”), a zwłaszcza sprzedaż własnego złomu wojskowego po baaaardzo zawyżonych cenach. 

- I może sobie taki np. Putin oświadczać, że on agresywnych planów wobec Polski nie ma. - Kto mu uwierzy, jak ci, co sa pod wpływem terrorystów wręcz chcą wierzyć że ma, zwłaszcza jak łapówki już wzięli?Istotą aktu terrorystycznego jest groźba karalna. To: "Zrób to, co ci każę, lub nie zrób tego co jako władza państwowa masz obowiązek zrobić, bo cię spotka z mojej ręki krzywda".


Oczywiście to nie musi być ręka terrorysty podkładającego bombę, ale "ręka sprawcza" organizatora - terrorysty pierwotnego, choćby tego co , co zleca i finansuje, albo korumpuje terrorystów bezpośrednich (tu się mieszczą i władze państwowe jeśli terrorystą bezpośrednim jest zagraniczna korporacja lub zagraniczny rząd).I co ma robić taki zaatakowany metodą terrorystyczną?

Wszyscy wiedzą że w moralności handli ani kompromisów nie ma i być nie może. Zaatakowany przemożnymi czy wymuszającymi określoną postawę pod groźbą skrzywdzenia siłami musi już wziąć na siebie ciężar agresji, aby inni mogli jako ostrzeżeni przygotować obronę. 

Obowiązuje nas zasada dokonywania wyborów opisywana jako hierarchia wartości wyższego rzędu. Oznacza ona że w sytuacji konieczności wyboru, chronimy to co jest tutaj tą wartością wyższego rzędu.

Przykładowo ważniejszą od prawa jest sprawiedliwość, w tym demokracja rozumiana jako sprawiedliwość wspólnotowa, w tym np wolność i odpowiedzialność; ważniejszą od sprawiedliwości jest prawość, a więc kierowanie się prawidłami natury, w tym w tym wciąż poznawanej natury Bożej i odkrywanymi prawidłami przyrody.

Dochodzi konieczność korygowania dotychczasowych błędnych poglądów i narracji rzeczywistości w miarę poznawania prawdy jedynej i istoty czynienia innym ludziom dobra jako sedna tego co w relacjach ludzkich jest prawe.

Ktoś powie – to trudno brać na siebie ciężary, zwłaszcza niezasłużone – niech je od razu wezmą ci co zawinili lub chca zawinić. Sprawiedliwość mi tego nie nakazuje, heroizm jest tylko dla bohaterów – mie obowiązuje tylko nie czynienie źle.

 Rzecz w tym, że żeby takich ofiar i poświęceń nie podejmowali kiedyś nasi przodkowie, to by nas nie było. I my jeśli nie podejmiemy to nie będzie już naszych potomków, może już w paru pokoleniach.

Jest tu i demoralizacja, bo wróg nam w procesie wielo-wielo-letnim wmawiał, że najważniejsza sprawiedliwość (choć ważniejsza jest moralność), i że moralność to przykazania  (choć to prawość – to w tej sferze uczymy się rozróżniania dobra i zła i opowiadania się po stronie dobra, a moralność to to, co musimy zachowywać, aby zachować zdolność do życia jako osoby indywidualne i wspólnoty). W rezultacie nawychowywało się mnóstwo „usprawiedliwionych” cwaniaczków, a o życie, o wspólnoty, o rodzaj ludzki to nie ma za bardzo kto walczyć, i to mimo że jest to przejrzyste dla każdego myślącego, że walczyć trzeba. Moralni walczą.


A co robi psychopata? On równouprawnia dobro i zło. Dla niego dialog  z siłami zła jest możliwy, bo on w swojej interesowności patrzy tylko na swoje „tu i teraz”. Ot, uszczknąć coś, spasożytować coś, ukraść byleby nie dać się złapać, pokonsumować, poużywać, porządzić sobie, a w swojej pysze myśleć, że „jutro znów coś się wymyśli”.

Nie musi się od razu deklarować jako satanista, nie musi podpisywać cyrografu – starczy że zrówna dobro ze złem, że zdecyduje się ich nie rozróżniać. – I już jest po stronie zła.

Kiedy władza przechodzi na stronę sił zła, traci swoją rację bytu jako władza. Przestaje być władzą. - Jeżeli dalej pełni „obowiązki” to już faktycznie nielegalnie od chwili zdrady, a nie od chwili ujawnienia zdrady.

- Nie dotyczy jej twierdzenie św. Pawła, że "Każda władza pochodzi od Boga". Władza która przeszła na stronę sił zła zdradziła i Boga, a więc jako władza pochodzi już od diabła.

- Kiedy to władza państwowa, nie dotyczy jej prawo w ramach którego muszą działać władze państwowe, a więc i nie dotyczy jej wola narodu, którego państwo jest i nie dotyczy jej umowa społeczna, zwłaszcza wyrażona w Konstytucji.

- Nie dotyczy jej polityka, bo ta zawsze jest związana z dobrem obywateli państwa i dobrem wspólnym narodu, którego państwo jest, w tym dobrem samego państwa - najpierew jako dobra wspólnego tego narodu. - Jak przeszła na stronę sił zła to już nie może pełnić funkcji w służbie dobru.

- Nie musi już działać zgodnie s-prawem, czyli dotyczącym jej prawem sprawiedliwym - a więc i zgodnie z zasadami demokracji w jej głębokim znaczeniu „sprawiedliwości wspólnotowej” (nie mającej nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, której nie ma, „sprawiedliwości wspólnotowej” w odróżnieniu od „sprawiedliwości indywidualnej” dotyczących relacji mędzy osobami indywidualnymi i „sprawiedliwości Bożej” jako relacji osób indywidualnych i wspólnot z Bogiem).

- Nic jej nie dotyczy – sama ustala swoje uzurpacje i pozory których będzie się trzymać.

Kiedy już władza jako zła działa, a pozostaje bezkarna, nabiera przekonania że jej wolno tak robić, że ma prawo, bezczelnieje a jej apetyty, pożądliwości i uzurpacje rosną bez umiaru, obrasta w sympatyków i wspierających.

- Ona nic nie musi, ale ona ma moc żeby nas terroryzować, krzywdzić, przymuszać.

Jednak aby przeżyć, musimy się obronić, obronić koniecznie, powstrzymac jej złe zapędy odebrać insygnia władzy, skarcić odstraszajaco, ustalić lepsze prawo i dobre władze, władze zdolne walczyć z terroryzmem.

 

KOMENTARZE

 • Są terroryzmy światowe i te lokalne, nie wiem czy nie gorsze !
  Dla kogo błahy powód dla tego błahy, dla POsłów PISdzielców tym bardziej, otóż szykują nam KOlejną eskomośką POdwyżkę, te q...y nie mają już umiaru, działają na żywca, myślę, że byłby to ważny powód, aby Polacy we wrześniu w końcu pogonili tą i tamte judo bandy !!!
  https://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/nie-segregujesz-zaplacisz-cztery-razy-wiecej,2582060,4199
  i takie tam dywagacje na różnych poziomach
  https://marucha.wordpress.com/2018/08/12/nadchodzi-zly-czas-prawicowy-publicysta-i-jasnowidz-sa-zgodni-wrzesien-bedzie-bardzo-niebezpieczny-dla-polski-stanislaw-michalkiewicz-przewiduje-to-samo-co-jasnowidz-krzysztof-jackowski/
 • @provincjal 09 12:15:41
  "Są terroryzmy światowe i te lokalne, nie wiem czy nie gorsze !"

  Gratuluję, umiesz czytać między wierszami. Odnośnie tych lokalnych, polskich spraw przygotowuję oddzielną notkę "Państwo terrorystyczne".
 • Jednym słowem "zachodnia demokracja" to zamaskowany TERRORYZM
  Pytanie czyj terroryzm kto za nim stoi.
  Odpowiedź jest prosta światowa Oligarchia głównie żydowska.

  Zachodnia "demokracja" to tylko teatrzyk dla zachodnich pożytecznych idiotów by się nie buntowali.
  Oligarchia wystawia do wyborów swoje pacynki a pożyteczni idioci wybierają pacynkę która im się najbardziej podoba.
  Wystawiane pacynki są jak w sklepie różnych kolorów, barw, ideologii co kto chce .. ale każda made in globalna oligarchia.
  Kandydaci spoza składu pacynek są brutalnie i bezwzględnie wycinani i nie kandydują.

  Tak jest na całym zachodzie i w Polsce oraz w innych koloniach zachodu też.

  Na tym tle gdy słyszę jak L Kaczyński w Gruzji podczas agresji Gruzji na Osetię Pn mówi ....cywilizowany świat zachodni potępia agresję Rosji...

  Jaki cywilizowany ? z taką bandycką krypto demokracją ?
  Lech o tym nie wie ? Na tym poziomie informacji, wykształcenia, inteligencji .. i nie wie że zachód do owszem cywilizacja ale globalnego bandytyzmu.
  Lech o tym nie wie ? czyli jest pożytecznym idiotą ? czy raczej wie.. i cynicznie z pełną świadomością okłamuje społeczeństwo do którego przemawia czyli współpracuje z globalnymi bandytami w pełni świadomie.

  Ta analiza na przykładzie Lecha pokazywanego ostatnio do znudzenia w TV dotyczy wszystkich polityków zwłaszcza solidaruchów ..

  Dzisiaj tylko wyjątkowo głupi pożyteczny idiota może uważać że tzw zachód to dziewica zakochana w demokracji.
  Cała reszta tak sugerująca to do cna amoralne szuje które świadomie okłamują społeczeństwo albo dla pieniędzy albo dla kariery albo wprost jako agentura globalnych bandytów.
  Ta analiza dotyczy tek KK i jego ambony.
 • @Oscar 14:49:44
  "Oligarchia wystawia do wyborów swoje pacynki a pożyteczni idioci wybierają pacynkę która im się najbardziej podoba.
  Wystawiane pacynki są jak w sklepie różnych kolorów, barw, ideologii co kto chce .. ale każda made in globalna oligarchia.
  Kandydaci spoza składu pacynek są brutalnie i bezwzględnie wycinani i nie kandydują".

  Tak jest w tej pozornej demokracji, ale opisujesz tu nie terror, a przemoc.
  I jedno i drugie stosują wymuszenie, ale w inny sposób.

  Przemoc jest przymusem zrobienia czegoś i nie masz możliwości praktycznych żeby się spod niego wyłamać.
  Listy kandydatów to zmowa tak ukartowana, że każdy kto będzie z nich wybrany będzie realizował wolę twórców listy, czy jeszcze głębiej ukrytych władców rządzących zafasadowo.
  Nie pójdziesz głosować, to wybiorą się sami.
  Przemoc nie daje szans na wolny wybór.

  Zreszta już w pierwszych słowach notki pisałem że przy dochodzeniu do władzy psychopaci stosują przemoc, a nie terror.

  W rządach terroru wybór masz, tylko że za zły wybór jesteś karany. Oczywiście tym "złym wyborem" jest przede wszystkim to, co może pozbawiac władzy tych, co aktualnie rządzą.

  Rzady terrorystów to nie tylko rządy stosujące terror, ale i terroryzm - stosujące go skrycie, pod false flag, bo to już bardzo brzydka ideologia.

  Tutaj też pierwotnymi terrorystami są aktualnie rządzący, przy czym w ich psychopatycznych uzurpacjach wychodzą już daleko poza zakres władzy państwowej.
  I to ci są tymi najgorszymi, których musimy zwalczyć, przed którymi musimy się obronic koniecznie aby przeżyć przetrwać jako wspólnoty, rodziny, narody i ludzie, bo ich uzurpacje już granic i umiaru, nawet rozumu nie mają, bo stają po stronie zła.

  Przy najmnie w znanej historii człowieka ludzkość nie stawała jeszcze przed tak wielkim wyzwaniem.
 • @miarka 16:08:17
  Ogólnie zgoda. Pisałem o wymuszaniu przy pomocy oszustw a nie strachu czyli terroryzmu. (Terroryzować ro to po Polsku zastraszać).

  Co psychopatów u władzy to mam inne zdanie.
  To władza, bogactwo i bezkarność czyni człowieka psychopatą.

  W USA robiona takie doświadczenia na studentach psychologii.
  Jednej grupie dawano władzą absolutna nad inną grupą studentów aż do dręczenia prądem włącznie.
  Okazało się że każda badana grupa która dostawała władzę absolutną i poczucie bezkarności (anonimowość) wykazywała silne własności psychopatyczne.
  Tak też zachowywali się Kapo w obozach koncentracyjnych.
  W ludziach siedzą takie psychopatyczne skłonności ale są kontrolowane
  wychowaniem, strachem przed karą, moralnością, empatią (wielu ma w sobie wyłącznie strach przed kara bo nauczono ich że tak "nie wolno"..

  Wystarczy sprzyjające środowisko jak władza, przyzwolenie, a nawet zachęta, poczucie bezkarności albo wręcz korzyści jakieś (jak w czasach holocaustu) a hamulce puszczają bo niknie strach a ukryte psychopatyczne emocje zostają i przejmują stery nad człowiekiem...
  pozbawionym wewnętrznej moralności.

  Taką wewnętrzną moralność mają Słowianie (oczywiście nie wszyscy)
  a nie mają jej żydzi (oczywiście nie wszyscy).
  Generalnie narody prymitywne mają mniej moralności niż narody o wyższej kulturze wewnętrznej (świat lubi Rosjan generalnie Słowian bo są gościnni, przyjaźni...podzielą się okruszkiem...to wewnętrzna moralność Słowian).. wyjątek to Banderowcy (nisza, dziura kulturowa w morzu Słowian).
  Świat nienawidzi żydów bo ci są amoralni, podstępni, wyrachowani dla zysków wykorzystają każdą okazje bez żadnej empatii...są okrutni i bezwzględni w warunkach pełnej bezkarności i władzy (Palestyna).

  KK czyli sekta żydowskiego Boga naucza moralności wg zasady że "człowiek" jest jej pozbawiony a "moralność" uzyskuje się wyłącznie wierząc a Boga żydów. Dla KK i klechów każdy kto nie wierzy w żydowskiego Boga jest amoralnym psychopatą... a wierzący jest "wytresowanym" do moralności zwierzęciem w ludzkiej skórze (wg Tory tylko żydzi są ludźmi a reszta to zwierzęta stworzone na podobieństwo człowieka by lepiej służyły żydom czyli ludziom).

  Jednym słowem ludzie do psychopaci ale Słowianie statystycznie dużo mniej a żydzi statystycznie dużo bardziej.
 • @Oscar 17:21:06
  ... jeszcze warto dodać..
  psychopaci są dużo bardziej skuteczni w działaniu bo pozbawieni moralności wewnętrznej mają mniej hamulców praktycznie tylko strach przed konsekwencjami. Psychopata pozbawiony strachu to już przestępca.

  Ludzie moralni są mniej skuteczni bo mają wewnętrzny hamulec moralności
  (nie kłam, nie oszukuj, nie wymuszaj, nie łam prawa,....nie czyń innym krzywdy..nawet dla zysków..)

  To paskudny układ... prowadzący do selekcji negatywnej psychopatów w hierarchii władzy.
 • Z każdą godziną kręcą na siebie ...
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zydowscy-liderzy-krytykuja-termin-szczytu-unii-europejskiej/s1wh662
  i komentarz pod:
  "Czy polski goj został poinformowany w szydowskich stacjach telAvizyjnych tvp, tvn, polsat że obok płacenia na nierobów z Parlamentu EuroPejskiego płacą jeszcze na taką instytucję co się nazywa Żydowski Parlament Europejski? HE? tak tylko pytam."
 • Co Europie wschodniej szykują psychopaci z Ameryki
  Terroryzm inaczej.

  https://pl.sputniknews.com/swiat/201808138583686-USA-biologia-sputnik-III-wojna-swiatowa-atak-apokalipsa-katastrofa-konflikt-kraje-baltyckie/

  Broń biologiczna to jeszcze gorzej niż atom.
  Oni nie mają hamulców moralnych.

  Rządy które zgadzają się na działanie ich tajnych laboratoriów powinny zostać osądzone za zbrodnie przeciw własnemu narodowi.
  ( żydowskie rządy nie popełniają zbrodni przeciw własnemu narodowi oni popełniają zbrodnia przeciw innym Narodom).
 • @Oscar 17:25:17
  .. dodam jeszcze...
  u człowieka i zwierząt instynkt jest psychopatyczny...to genetyka.
  W walce o życie (głód, katastrofa, wojna...) niemal każdy staje się psychopatyczny w sytuacji gdy może uratować życie łamiąc zasady moralne..

  żydowska Tora czy Talmud mówi`a wprost że żyd może poświęcać życie innych "podludzi czyli gojów a nawet żydów gdy to jest konieczne dla ratowania własnego życia.
  To wprost ideologia, religia amoralności.

  Rosjanie np podczas II wojny światowej często poświęcali własne życie dla innych.
  Co ciekawe islamscy terroryści samobójcy też...tyle że z całkowitą pogardą dla życia cywili.
  To pokazuje kal plastyczna jest moralność człowieka i jak bardzo można ją zdegenerować w trybie indoktrynacji.
  Najbardziej plastyczne są dzieci co wykorzystuje KK oraz terroryści (w tym żydowscy wystarczy pośledzić jaki program nienawiści zaszczepiają żydzi swoim dzieciom od najmłodszych lat w szkołach).

  .
 • @provincjal 09 17:30:31
  Kręcą, kręcą, najgorzej ostatnio nakręcili ci od sądów.

  Polecany tekst też mówi o tym, że dla nich miejsca w sądach być nie może:
  "Pod koniec XIX w. Theodor Herzl, twórca syjonizmu, spędził pewien czas w Salzburgu, który – jak mówił – kochał, ale w swoim pamiętniku zapisał także, że nie mógł pozostać tu na stałe, bo "jako Żyd nigdy nie mógłby zostać sędzią"."
  Nie tylko zresztą w sądach, bo również w życiu politycznym państwa które jest dobrem wspólnym i własnoscią niezbywalną Narodu Polskiego.
 • @Oscar 18:54:43
  Ciekawostki tak, możesz przytaczać, ale poglądy na temat Kościoła Katolickiego, moralności czy Solidarności to masz tak niepoukładane, że nawet nie mam chęci prostować dróg Twojego myślenia.
 • Miarka trochę obok tematu lecz powiązane.
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY19kODdkZS9wLzIwMTgvMDgvMTMvODI1LzM2MC84NTQ3ZDg0NGM4ZjM0YzhiYTYxOWM1ZDNmNDk4NzA4OC5qcGVn.jpeg  Takie są skutki braku lustracji i nieopublikowanie aneksu. Kto podjął decyzję, żeby chazarolewacy szkolili policjantów? Czy to prima aprilis. Tak wygląda demokracja gdy faszystowskie bojówki lewactwa szkolą ludzi odpowiedzialnych za porządek. Ukrop Kramek w Fundacji ma adwokata chazara Marka Chmaja, Śliwę i ojca Dominiki z GW A.Wielowieyskiego(91). Stowarzyszenie chazara Jacka Purskiego opiniuje dla UEFA mecze Polaków, to on załatwił Legię. Organizuje prowokacje. Majdan? Gdzie my żyjemy. Minister Brudziński też chyba był szkolony przez ajenta chazarskiego Purskiego. Należy sprawdzić, czy ten chazar Purski miał wpływ na tworzenie tzw ustawy o antysemityzmie, którą w sejmie zgłasza Brudziński. Przy intelektualnych ograniczeniach tego Brudzińskiego wszystko jest możliwe. Łysy, brodaty chazar Jacek Purski ze Stowarzyszenia "Nigdy Więcej, chazarolewacki agent wpływu finansowany poprzez MSWiA, czyli z naszych Polaków podatków przeciwko nam za czasów Błaszczaka i Brudzińskiego. To alians Brudzińskiego z PiS z chazarolewactwem przeciwko Polskiemu Ruchowi Narodowemu. POdwójne standardy Brudzińskiego. PiS robi się dla Polaków niebezpieczne. Skandal! Gdzie Kaczyński?! Brudziński i Błaszczak do dymisji...Błaszczak powinien poszukać sobie innego pomysłu na ministerstwo. Błaszczak nie panował nad policją..Błaszczak nie panuje nad armią..Błaszczak na ambasadora w Ułan Bator.....albo w Pjong Jang. On się do odpowiedzialnych funkcji w rządzie PiS nie nadaje. Czym wy się zajmujecie?! Na waszych oczach dzieją się skandale! Łysy i brodaty chazar Purski mówi o przeszkoleniu kilkudziesięciu tysięcy policjantów i nieokreślonej ilości nauczycieli! Wiec pytam się czy ktoś zweryfikował kompetencje edukacyjne tego chazara i jego stowarzyszenia. Fajna "dobra zmiana". Opisana sytuacja przeraża, ale widać wyraźnie jak mocno struktury naszego państwa przesiąkły ideologią neomarksizmu. Jak mocny jest wróg. Trudno usunąć 30 lat działalności GW i Sorosa w 3 lata. Panie Macierewicz wracaj! Teraz zrozumiałem dlaczego polska policja jest tak łagodna z kodziarzami, z ubowcami, żydolewakami i itp. Boże nawróć rządzących, niech pan Macierewicz przejmie wszystkie resorty tzw. "siłowe". PiSie bądź jeszcze bardziej spolegliwy dla neomarksistów i inny pachołków Sorosa a niedługo wyszkolona przez nich policja wywiezie was na taczkach, już strajkują i mają zamiar rozdawać kierowcom naklejki: popieram strajk policji, myślę, że powinniście załatwić więcej takich szkoleń to szybciej wrócicie do domu i kłopot z głowy. PiSowi potrzeba naboru nowych ludzi, intelektualnie przenikliwych i z wyobraźnią polityczną, zdeterminowanych, wiedzących co jest ważne a co mniej...i nie koniecznie młodych, nie dajcie się wpuścić w kanał. że młody to dobry. Młody może i czasem jest dobry..w łóżku...A poza tym jest dzieckiem katastrofy edukacyjnej i mentalności ON LINE. To pokazuje jak słabe mamy państwo i wywiad, skoro słuchają i pozwalają aby chazarolewackie męty przeciekały do struktur państwowych! Jedynie co to PiS potrafi narzekać słuchając podszeptów zakamuflowanych chazarokomuchów, wymieniać swoich ludzi na liberałów zamiast robić porządek i sprzątać czerwone chazarski i lewackie bagno. Jeśli służby RP nie panują nad sytuacją, to zostawcie to zwykłym Polakom, oni sobie poradzą z chazarskimi wszami.
 • @Oscar 18:25:18
  Co do artykułu to nie zgadzam się że to są testy. Testów się nie robi na ludziach bez ich śwadomej i w dobrej oraz wolnej woli wyrażonej zgody.
  To nie Auschwitz że hitlerowcy dysponowali niewolnikami.

  To już może i próby ale w warunkach realnie odbywającej się wojny. Wojny w państwie terrorystycznym, wojny z aktywnym udziałem terrorystycznych władz państwowych - władz nie tylko zdradzieckich, ale i antynarodowych i ludobójczych.

  To że odbywa sie to i w innych krajach znaczy tylko tyle że i one sa ofiarami agresji wojennej, i ich władze też są zdradzieckie i ludobójcze.


  "Broń biologiczna to jeszcze gorzej niż atom. Oni nie mają hamulców moralnych".

  To się łączy z chemtrailsami. Na dobrą sprawę to nie wiemy czym są chemtrailsy - narzuca się że to jakiś ""azotoks" do trucia ludzi", więc broń chemiczna - też antyludzka i terrorystyczna broń bestii w ludzkiej skórze, ale niewątpliwie mogą one mieć i wielki wpływ na życie biologiczne, oraz może być przygotowaniem pod posypanie ludzi bronią biologiczną.
  Razem jest to już budowa potencjału terrorystycznego, potencjału zastraszania, ale i potencjału realnych skrajnie zbrodniczych gróźb.


  "Rządy które zgadzają się na działanie ich tajnych laboratoriów powinny zostać osądzone za zbrodnie przeciw własnemu narodowi".

  Oczywiście - to jeszcze gorsze jak torturowanie więźniów politycznych w państwie terrorystycznym z władzami państwowymi które uzurpatorsko wynoszą sie ponad swój naród.


  "żydowskie rządy nie popełniają zbrodni przeciw własnemu narodowi oni popełniają zbrodnia przeciw innym Narodom".

  - To zwrócenie uwagi na ciekawą sprawę. O ile zbrodnia przeciw własnemu narodowi jest zdradą i skrajną niemoralnością, to już żydowska zbrodnia przeciwko innym narodom w sytuacji kiedy żyją w państwach innych narodów też jest zdradą, i tak samo niemoralnością, ale jest i szowinizmem, jest ideologia "nadludzi", ideologia bestii w ludzkiej skórze.

  Tu trzeba patrzeć i dalej - szowinizm przekracza w swoich uzurpacjach wszelkie granice.

  Szowinizm jest zdolny do tego aby budować dowolne i gdziekolwiek tajne bazy w których torturowani są przetrzymywani tam więźniowie.

  Oczywiście to są bazy państwa stosującego terroryzm państwowy, a więc dowolnie ideologiczne bestialstwo skrajne. Ten terroryzm państwowy nie jest oczywiście głoszony oficjalnie, ale półjawny - zainteresowani otrzymują "przecieki": patrzcie - jak nie ulegniecie naszym groźbom, to możemy was porwać z waszych państw i bezkarnie robić wam krzywdy jakie nam się zamarzy.

  O ile przy zdradzie własnego narodu do końca nie wiemy jakie intencje ma patokracja, to w przypadku szowinizmu bestialskie intencje patokracji nie ulegają wątpliwości.

  Tu trzeba jeszcze zaznaczyć że szowinizm to dowolna ideologia - nie tylko robiąca ze szlachetnej idei nacjonalizmu jako miłości narodu prowadzącej do miłości między narodami szowinistyczną ideologię nacjonalistyczną - jak syjonizm, nazizm, czy banderyzm. Równie bestialskim może być i komunizm, i socjalizm, i liberalizm, i prawnictwo, i antysemityzm, i dowolna ideologia "anty-", i nawet poprawność polityczna, o korporacjoniźmie-syjoniźmie-globaliźmie to już nawet nie trzeba wspominać bo to już wręcz synonim ideologii satanizmu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031