Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 3938 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Państwo terrorystyczne

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jesteśmy w stanie wojny, i nie jest to tylko wojna biologiczna. Nie możemy poprzestać na stwierdzeniu faktu. Sprawę trzeba drążyć, wrogą agresję trzeba powstrzymać, wrogów wewnętrznych i zewnętrznych skarcić najsurowiej.

Przede wszystkim to ujawniło się że ta wojna biologiczna nie była by możliwa bez udziału władz państwowych, bez ich aktywnego, sprawczego wkładu w zaistnienie nowych realiów w których państwo odtąd ma funkcjonować.
Te nowe realia to już faktyczna zmiana systemowa co do sprawowania władzy w państwie, to już inny ustrój państwa – ustrój terrorystyczny, to i nowy charakter państwa – państwo terrorystyczne.


Ideologia terroru była znana i wcześniej – to była ideologia ludzi słabych względem nadmiernie wzrosłej w siłę władzy państwowej, a zmierzająca do wymuszenia na władzach aby pozostawiły tym słabym dość przestrzeni życiowej. Akty terroru były aktami rozpaczy zgnębionych i pozbawionych nadziei na normalność życia społecznego tych, którzy nie mieli nic do stracenia. Akty terrorystyczne dotyczyć mogły i ludności cywilnej, ale zwykle tej, która popierała te władze, a więc i tych które stanowiły jej zaplecze, tych, wobec których władze mogły być zainteresowane ich uprzywilejowaniem i dobrostanem.


Dokładnie tą samą ideologię przejęło i państwo terrorystyczne, tak zaczął się terroryzm państwowy.

Państwo terrorystyczne nawiązuje do tego w swoich operacjach false flag wobec każdego, kogo chce zwalczać. Tu już za tych słabych i potencjalnych desperatów zdolnych do aktów terroryzmu uważa każdego słabego i gnębionego przez siebie już albo i w zamiarze.

Najgorsze że stosuje terroryzm wszelkiego typu bezkarnie, bo to w jej ręku są państwowe narzędzia karania, ale i ta bezkarność jest czymś tutaj najgroźniejszym – ona napędza i możliwą eskalację terroryzmu i eskalację nieumiarkowanych roszczeń które by miały być wymuszane aktami terroryzmu.

Jest ona i czymś dla władz najważniejszym, bo z chwilą kiedy naród się zbuntuje, czyli odzyska zdolność karania psychopatów, skończy się i ich władza.

Dletego pierwszym celem państwa terrorystycznego jest niszczenie własnego narodu – uniemożliwianie jego samoorganizacji ku jego naturalnej władzy nad państwem. Zamachy terrorystyczne organizowane przez państwo terrorystyczne są przede wszystkim po to aby po nich mieć pretekst do wprowadzenia kolejnych ograniczeń wolności obywateli, coraz głębszej ich inwigilacji.

To co musi być stosowane przez naród jako kontrola władz w państwie terrorystycznym zostaje odwrócone jako kontrola władz nad narodem, i to z zamiarem takiej jego demoralizacji, aby uległ egoistycznej i indywidualistycznej atomizacji, stając się płynną masą obywatelską łatwą w manipulacji.

Zagrożenie dla Narodu Polskiego jest śmiertelne.

Nas Polaków ta podjęta przeciwko naszemu Narodowiu wojna biologiczna otrzeźwiła i jeszcze trzeźwi. Ci, co jeszcze uważają że mamy „swoje władze”, „swoje prawa”, „swoją politykę”, „swoje partie polityczne”, że dokonywali „swoich wyborów” dopiero powoli zaczynają rozumieć jak głęboko byli oszukiwani, w jak głębokiej fikcji żyli.


Wojna biologiczna, wojna najgorsza z nieludzkich, ale zarazem i cały kompleks wojen wewnętrznych zaczynając od wojny z prawem państwowym, przez wojnę handlową przeciw własnej gospodarce narodowej i podstawom suwerenności narodu, po totalną władzę najedźców.


Po drugie to ujawniło się że ten udział ma charakter terrorystyczny i jest to typowy terroryzm państwowy skierowany przeciw Narodowi właścicielskiemu Państwa, władzy zwierzchniej dla władz państwowych, oraz przeciwko polityce państwa.
- Już począwszy od polityki rolnej, gdzie zapis konstytucyjny Art. 23 głosi, że postawą ustroju rolnego muszą być gospodarstwa rodzinne, a łamiąc ten przepis PO sprowadziło do Polski wielkie korporacje prywatne z którymi gospodarstwa rodzinne nie są w stanie konkurować. Błyskawicznie po tym pojawił się w Polsce i ASF. Co ciekawe to ASF wokół nich, nawet bardzo blisko, nie tylko że im nie szkodzi, ale i sprzyja ich rozwojowi.


Polskie, narodowe rolnictwo, jest specyficzne, bo w formie gospodarstw rodzinnych (formie konstytucyjnie zagwarantowanej). Za rządów PO doszła więc i wojna bezpośrednia przeciw polskiemu rolnictwu.

PO oddało władzę ale tylko „dobrym glinom” z PiS i terrorystyczna zbrodnia trwa bo decyzją „polskich” władz państwowych wybijane są nie tylko stada świń zdrowych, ale i hodowle zarodowe wielopokoleniowo selekcjonowanych typowo polskich ras świń.

Według ich przejrzystych zamiarów Naród Polski miałby już nie mieć oparcia w rolnictwie, miałby już nie być zdolnym do bytu samodzielnego, a co mowa władczego w Państwie, władczego jako władza zwierzchnia nad władzami państwowymi.


Również ziemia w Polsce będąca zarazem terytorium państwa Polskiego i niezbywalną własnością Narodu Polskiego mogła by nie będąc już chronioną przez Naród Polski przejść w ręce czy to obywateli innych państw, czy ponadnarodowych korporacji prywatnych wybijających się tym sposobem do rangi zrównanych z państwami (zrównanymi w prawach, choć nie w obowiązkach, czyli uzyskującymi zalegalizowanie swojego pasożytnictwa).


Władze PiS, które rządzą już 3 lata, za rok zdają rządy (chyba że wcześniej zostaną obalone i rozliczone) jak najchętniej przejęły zdradziecką rolę PO w tej wojnie, a mimo dowodów o sztucznym rozprzestrzenianiu wirusa i o znajdowaniu zarażonych dzików jeszcze zamrożonych, a więc wprost z laboratoriów wojny biologicznej wciąż obstają przy bajeczce że to choroba o charakterze naturalnym i jedyne co robią to podejmują kolejne represje przeciw rolnikom. Nie tylko nie zwalczają choroby u jej źródeł, to nie walczą z tymi co ją rozprzestrzeniają.

Nie szukają pomocy UE ani NATO co znaczy że wiedzą że te organizacje wiedzą że to ich wewnętrzna, terrorystyczna robota.

Niszcznie Polskiego Narodu, a więc i niszczenie narodowego polskiego rolnbictwa rzerodziło się i w wojnę handlową – korporacje swoje mięso sprzedają bez oporów, a polscy rolnicy nawet zdrowego mięsa nie mają gdzie sprzedać.
Oczywiście to i sprawa handlu w Polsce, który też padł ofiarą państwowego terroryzmu antynarodowego – i to od samego początku pookrągłostołowych przemian ustrojowych.


Jeszcze żeby to państwa zewnętrzne prowadziły działania wrogie Narodowi Polskiemu to mogli byśmy walczyć z dyskryminacją. - Żeby to one były terrorystami, to mogli byśmy walczyć z terroryzmem, ale na terroryzm państwowy prawnych środków obrony jeszcze nikt nie wymyślił.

Nie wymyślił i wymyślić w stanie nie jest, bo mimo nazewnictwa sugerującego że państwo terrorystyczne jest państwem prawa, ono jest faktycznym państwem bezprawia. Ten kto chciałby w nim patrzeć na prawo zawsze będzie oszukany.

W  tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że wojna na zasadzie terroryzmu wewnętrznego to nie tylko wojna którą prowadzą siły zewnątrzne odwołujące się do zdrajców, sabotażystów, dywersantów i szpiegów, a tylko towarzyszy temu pierwotna lub wtórna zdrada władz państwowych.

- Władz, które dlatego nie podejmuja obrony państwa, bo same stanęły po stronie wroga, licząc na pozostanie z jego mocy władzami namiestnieczymi.

To również władze państwowe, które z własnej inicjatywy wprowadzają wroga w granice państwa.

A to nie tylko zagraniczne i oligarchiczne korporacje w sferzee rolnictwa, ale i korporacje przemysłowe i górnicze czy od infrastruktury wodnej.

Tu trzeba zaliczyć i sprowadzenie przez Dudę obcej armii, a przez Morawieckiego najbardziej banksterskiego i niesławnego z banków, aby destabilizować życie państwa, wciągać go w jeszcze większą wyprzedaż i jeszcze większe długi, w jeszcze większe trudności w chwili kiedy Naeród Polski będzie odzyskiwał swoją naturalną pełnię władzy w Państwie.

Mamy tu nie tylko terrorystyczną wojnę korporacji prywatnych przeciw Konstytucji państwa po to aby ze swojej natury nieuczciwe i niemoralne korporacje prywatne mogły swoje wewnętrzne prawa wynosić nad prawo państwowe.

– Mamy także takąż wojnę zdradzieckich władz władz państwowych jako pierwotnemu inicjatorowi sprowadzenia tych korporacji jako konia trojańskiego, jako wroga wewnętrznego jeszcze wspieranego siłami zdradzieckich władz państwowych po to, żeby tym korporacjom jako swojemu nowemu mocodawcy dać wszystko co zechce na tacy (włącznie z robieniem lasek).

Tu mieści się i wojna handlowa, którą władze państwowe wydają wszelkim polskim, narodowym producentom i usługowcom - i rodzimemu przemysłowi swojego państwa zaatakowanego, i rodzimemu rolnictwu, a do tego przetwórstwu i handlowi produktami rolnymi i przetworzonymi, a to nie koniec, bo mamy i infrastrukturę, np. wodną, mamy i zasoby naturalne, mamy i politykę zagraniczną – a tu też grożą antynarodowe sankcje...


Po trzecie, spojrzenie wstecz ujawniło że wszystkie rządy po Okrągłym Stole miały charakter terrorystyczny (raczej z wyjątkiem krótko sprawującego władzę i obalonego rządu Olszewskiego).

Już okrągły stół był spiskiem terrorystycznym i faszystowskim. Partie polityczne które w nim uczestniczyły miały zdominować całą scenę polityczną w Polsce i mimo oficjalnej demokracji władzę państwową przekazywać tylko we własnym gronie.

Zmowa miała też charakter faszystowski, bo polski przemysł miał być zlikwidowany w interesie korporacji prywatnych, do tego banki i media miały przejść we władanie tych korporacji, a one za to miały strzec władzy politycznej partii z tej zmowy. Oczywiście nad tym wszystkim mieli czuwać żydzi, bo cały ten Okrągły Stół to była ich robota, i jak się okazuje to szczególnie w ich interesie.

Po czwarte konkluzja głosi, że III RP jest państwem terrorystycznym.


Każdy rodzaj terroryzmu jest terroryzmem państwowym.
Najczęstszym tu jest teroryzm stosowany przez władze państwowe przeciwko własnym obywatelom, w tym i narodowi którego państwo jest
To terroryzm władz państwowych skierowany przeciwko tym, którym faktycznie te władze państwowe zobowiązują się w czasie swojej kadencji służyć.


Oczywiście zwykle używaja do tego celu nieznanych i obcych wykonawców, a cały terroryzm jest wtedy „pod fałszywa flagą”.
Oczywiście tym „obcym wykonawcą” może być i fałszywa epidemia typu ASF tylko rozprzestrzeniana przez „nieznanych sprawców”, albo i w warunkach „państwowej” propagandy głoszącej że jest to epidemia naturalna.
Oczywiście w warunkach istnienia zaangażowanego w proceder terroryzmu państwowego ten „obcy wykonawca” musi być na usługach wykonawcy pierwotnego – terrorysty państwowego.

W ostatniej notce pisałem że wydano nam wojnę – nie nie że wypowiedziano.

Ten wróg wojny nie wypowiada – on jest jak diabeł, któremu sztuczki najlepiej wychodzą kiedy pozostaje niezauważony. A najbardziej niezauważalnym wrogiem zawsze jest ten co ma przed wrogiem chronić i bronić – władza państwowa.

Dlatego też nie brakuje takich, którzy wbrew oczywistym faktom nie uwierzą w zdradę władz państwowych, w tym tajnych służb, czy  mediów dopuszczonych do nadawania przekazu na rynek publiczny państwa, autorytetów „naukowych”, „kościelnych”.

Tu się mieści i każdy rodzaj wojny – zarówno jakoś unormowany zasadami międzynarodowymi, jak i nie, oraz wojna domowa – dokładniej to fałszywy pokój wewnętrzny, czyli wojna pośrednia środkami niemilitarnymi – na zasadzie terrroryzmu wewnętrznego.

Tu mieszczą się i wszelkie zbrodnie prawne czy sądownicze, zwłaszcza sądów” o charakterze niespójnym z sądownictwem polskim wpuszczanym do polskiej przestrzeni sądowniczej tylko z mocy terroryzmu państwowego, np. sądownictwem talmudycznym. To wielka groźba przed którą pilnie trzeba się obronić, alenie tylko, bo od zachodu idzie i zaraza sądów szariatu, a do tego zarazy sądów rozjemczych, gdzie nie idzie o sprawiedliwość, bo są to sądy zrównujące prawa wewnętrzne korporacji z prawami państwowymi, sądy uznające superbzdurę ideologii prawnictwa jaką jest „prawo do zysku” gwarantujące korporacji zysk, ale państwu to już nie.


Oczywiście tylko państwo terrorystyczne może się zgodzić na umowę międzynarodową typu CETA z punktem o „prawie do zysku”, ale i zarazem stawiający na głowie całą logikę prawa, zwłaszcza jego służebność wobec sprawiedliwości – a rząd PiS się zgodził.

To, że korporacjoniści uzurpują sobie "prawo do zysku" czyli dokonują bandyckich wymuszeń drogą drogą przepisów prawnych, że nie "działają dla zysku" tylko rabują dla zysku”, to jedna sprawa, ale miejsce rządów państw to sprawa druga.

W normalnym państwie władze państwowe mogły by myśleć czy ulec terroryzmowi korporacji czy nie i ich podstawową odpowiedzią by było że nie.

W państwie terrorystycznym jest odwrotnie – władze państwowe państwa terrorystycznego trwają w typowym dla faszyzmu związku korporacji i państwa.

Państwo terrorystyczne objawia się też jako państwo totalitarne, z tym że władze w państwie totalitarnym jeszcze za coś próbują być odpowiedzialnymi, a państwo terrorystyczne to już goła zbrodnia i wymuszenie własnych uzurpacji i roszczeń choćby urojonych.

Państwo terrorystyczne jest na bakier z prawem od początku do końca. W demokracji władze państwowe muszą działać w przestrzeni prawa – robić tylko to, do czego mają upoważnienie Narodu.

O zasadzie zatwierdzania przez Naród wszystkich ustaw w ważnym referendum ogólnonarodowym (choćby raz w roku jak w Japonii) to pewnie większość władz, a nawet obywateli w państwie terrorystycznym nie słyszała.

W ogóle instytucja referendum, kiedy zainstalują się w państwie władze państwowe terrorystyczne jest lekceważona, co najwyżej traktowana pomocniczo, albo w ogóle  nie uruchamiana, a Naród trzymany z daleka od kontrolowania władz państwowych oraz stanowienia praw i sprawowania władzy sądowniczej czy bezpośredniej, czy choćby tylko jako zwierzchniej.

Cały system prawny w państwie terrorystycznym jest już terrorystyczny, opanowany przez terrorystów.

To dowolne bezprawie, "zalegalizowane" innym "prawem" wymyślonym przez terrorystów i psychopatów zarazem. –  To „prawo silniejszego” wspierane innym „prawem silniejszego”.

Ten system prawny chroni przede wszystkim tych tych terrorystów pierwotnych - tą „rękę sprawczą”, rękę kierującą.

Ten system prawny postępuje odwrotnie do odwiecznej zasady sprawiedliwości, sprawiedliwości nie jakiejś literalnej, nie podróbki sprawiedliwości, która „wynika” z prawa, a sprawiedliwości służebnej ludzkim wartościom wyższego rzędu, wartościom którym musi służyć i sama sprawiedliwość: "Trzeba karać rękę, a nie miecz".

Karanymi są drobni przestępcy, karanymi sa nawet ci co się bronią w obronie koniecznej (bo według tego „prawa” jakoby muszą sie bronić według reguł „prawa” – a przeciez to bezsens, bo w tym układzie prawo już nie istnieje. - Nie istnieje, bo to napastnik go złamał. W tym układzie nie wolno patrzeć na prawo sprzed jego złamania, kierujemy się niezbywalną wolnością obrony koniecznej).

Karanymi są drobni, a wielcy, możni, mający wpływy, "dający plecy" swoim protegowanym, dający im "osłonę medialną i sądową", bogaci, "sprawcy pierwotni - czyli ci co zlecają zbrodnie, co korumpują, co wszystko planują i tym kierują - oni pozostaja bezkarni – tych bezczelność i patologia w tych warunkach jeszcze rośnie.


Terroryści państwowi to najgorsi zbrodniarze.

Terroryzm jest gorszy jak złamanie prawa, terroryzm jest gorszy jak niesprawiedliwość, terroryzm jest gorszy jak zło i wynaturzenie, terroryzm jest gorszy jak niemoralność i gorszenie maluczkich oraz zdrada, terroryzm jest gorszy jak odczłowieczenie. Terroryzm to już bestialstwo, terroryzm to już ideologia.

Państwo które odchodzi od kierowania się ideami a przyjmuje jakieś "oficjalne" czy niejawne ideologie staje sie państwem terrorystycznym. Przenosi się to i na organizacje międzynarodowe typu UE.

Polska na każdym kroku jest niszczona przez terrorystów u władzy. Mało tego, przez terrorystów z różnych ugrupowań partyjnych które uczestniczyły w zdradzie Okrągłego Stołu głęboko już zakorzenionych we wszystkich strukturach państwa – administracyjnych i samorzadowych, szkolnictwa, kultury i medycyny, służb sanitarnych, sądownictwa, służb specjalnych i licznych organizacjach społecznych, obywatelskich, pozarządowych i mediach.

Jak tu im wszystkim powiedzieć won?

Jak tu rozpoznać swoich i uczciwych, mądrych i moralnych na ich miejsce?

Może by na początek wprowadzić kadencje półroczne, i dla zatrudnianych pracowników budżetowych umowy półroczne na próbę bez jakichś gwarantowanych odpraw i ze skromną pensją?
 

KOMENTARZE

 • Polska i Kościół
  pod żydowską okupacją: https://www.youtube.com/watch?v=KWencpUlkek
 • Dr Jaśkowski twierdzi, że mięso
  tych rzekomo chorych świń (bo nikt ich nie bada przed ukatrupieniem) jest zupełnie bezpieczne po obróbce termicznej. Dwie pieczenie przy jednym ogniu? Niszczenie rolnictwa a mięso w konserwy na potrzeby wojska?

  Tymczasem w wymiarze "sprawiedliwości" dziwnych przypadków ciąg dalszy: podejrzany o wyłudzenie 200mln VAT wychodzi z aresztu na wolność, bo pismo z sądu nie dotarło do aresztu. Naczelnik ZK cieszy się, że sprawa będzie rozpatrywana przez niezależną prokuraturę twierdząc, że sąd wcale nie wysłał tego postanowienia o przedłużeniu aresztu:
  https://marucha.wordpress.com/2018/08/13/podejrzany-o-wyludzenie-200-mln-zl-vat-wychodzi-na-wolnosc-bo-pismo-z-sadu-gdzies-sie-zgubilo/
 • Moralność a polityka oraz patriotyzm.
  Jakimi degeneratami ludzkimi i politycznymi są ci którzy nami rządzą, my wiemy skąd oni pochodzą i jakie rozkazy wykonują, ale jakaś przyzwoitość nakazywałaby odrobinę szacunku dla państwa i jego obywateli a tu ZERO / 0/.
  Przykład, były minio obrony będzie weryfikował mon, pomijam fakt, że gość dalej siedzi w gmachu monu i ma samochodzik, bynajmniej nie elektryczny i chyba jeszcze ochronę, a to wszystko na nasz koszt, to ten palant będzie wyciągał wnioski, kaczor ty już na łeb upadłeś, ale ja się nie dziwię, bo kto nami rządzi... ?
 • W Polsce zostanie zainstalowana sieć super tanich marketów rosyjskich
  Z żywnością tańszą o 30%. Ponoć tańszą od cen sprzedaży hurtowej w Polsce, w co nie bardzo mi się chce wierzyć, skoro grosze są oferowane za kilogram owoców. Niemniej jednak, gdyby ta żywność była o 30% tańsza niż w dotychczas istniejących supermarketach, to i tak rolnicy polscy będą zmuszeni szukać sobie innych zajęć, czyli najprawdopodobniej wyemigrować z Polski.
 • @Lotna 11:36:00
  https://jackcaleib.com/medium/4893f3d6
 • Autor pisze Państwo terrorystyczne !
  Cytuje autora !
  [ Państwo terrorystyczne jest na bakier z prawem od początku do końca. W demokracji władze państwowe muszą działać w przestrzeni prawa – robić tylko to, do czego mają upoważnienie Narodu.]

  święte słowa autorze !

  Słowianie ! w Polsce jest żydo-terroryzm !!! jakaś resortowa żydówka z
  Warszawy rozwiązuje legalną demonstrację bo jej sie zdaje ze to faszyści !!!! i władza policyjna na usługach tej resortowej żydówki z magistratu z ochotą rozwiązuje LEGALNY SPOKOJNY MARSZ POLAKÓW .

  Bracia Słowianie ! jesteśmy okupowani przez prymitywny motłoch Żydowski który NIENAWIDZI wszytko co POLSKIE NARODOWE SŁOWIAŃSKIE ! żydzi NAS NIENAWIDZĄ to codziennie słychać z tych gadzinowo-żydowskich mass-mediów !!!

  żyd to śmiertelny wróg Polski i Polaków Słowian !!!!!

  Apel do Słowian ! wołajmy głośno żydzi wynocha do Izraela !!!! bo po to powstał Izrael by wszyscy zydzi mieli dokąd wracać ! wynocha !!!!


  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! przyjazna wszystkim sąsiadom !!!

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @Lotna 11:36:00
  Nieaktualne!
  http://www.dlahandlu.pl/detal/wiadomosci/rosyjskie-hard-dyskonty-jednak-nie-pojawia-sie-w-polsce,72592.html
 • Rząd opracował nowe prawo
  mające zachęcać pracodawców do zatrudniania cudzoziemców. Taki pracodawca (nie oszukujmy się, chodzi o zachodnie korporacje, którym chcą zapewnić jeszcze tańszą siłę roboczą). Przewiduje się grube pieniądze z naszych podatków. Ustawa liczy 200 stron a rząd, że żaden poseł jej nie przeczyta. Warto posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=rWFrxDJkhjg
 • Moje podejrzenia okazały się słuszne:
  W tym miesiącu rząd wniósł projekt ustawy zmieniającej tę o "afrykańskim pomorze" a to w celu zagospodarowania ubitych świń.
  Pod poz. 4
  http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST
  Prawdopodobnie usankcjonowania tego zagospodarowania.
 • @trojanka 12:02:15
  Nie mogę się połączyć z tą stroną. Czy mogłabyś streścić - cóż to stanęło na przeszkodzie?
 • Pprzyjaciele elyt pod parasolem
  czerpią prywatne korzyści z czego się da. Elyty przymykają oko: http://natemat.pl/73183,forbes-oskarza-tak-elita-polskich-zydow-zeruje-na-oddanym-im-majatku
 • @wercia 12:06:19
  (Pod pojęciem „zachodnie korporacje” należy rozumieć żydowskie korporacje).

  I tak, obok imigrantów z Uzbekistanu (wylęgarni terrorystów), w ramach umów międzyrządowych, sprowadzą do Polski 3 miliony imigrantów z Wietnamu i Tajlandii.

  A więc ulgi podatkowe, świadczenia od państwa, czyli z kieszeni Polaków i zyski z taniej siły roboczej dla korporacji, wysokie zarobki dla poprawy bytu rodzin w kraju pochodzenia dla imigrantów, a dla Polski jeszcze większe zadłużenie, bezrobocie, nędza i przepotwarzanie Polski w kraj multi -kulti ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami.

  Brawo, dobra zmiana!
 • @Lotna 12:54:36
  Faktycznie nie ma połączenia!!
  http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/rosyjskie-dyskonty-mere-nie-pojawia-sie-w-polsce,161752.html

  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/svetofor-wycofuje-sie-z-polski-rosyjski-dyskont-rezygnuje/f419315

  Ponoć wystraszyli się Lidla i Biedry!!i tego,że Polacy chcą niskich cen ale wysokiej jakości towarów/???/
  Jakoś nie wierzę, że nie zrobili badania rynku przed rejestracją spółki w Polsce!
  Może wobec tego wystraszyli się 3 mln ukraińskich patriotów w Polszy,w związku z przemytem broni do nas .......wspartych polskimi z gazety niepolskiej i redachtora wilde steina???oraz rebe reja z Dobczyc??
 • @Lotna 12:54:36
  No albo dlatego, że Kneset i Werchowana Rada Ukrainy NIE wyraziły zgody!!
  https://www.youtube.com/watch?v=PUwvqVCFz5Q

  Ja nie kupuję i nie będe u nich kupować, dbam o zdrowie więc głównie ze względów higieniczno sanitarnych!
  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ukrainskie-biznesy-w-polsce,168,0,2405800.html

  https://www.forbes.pl/przywodztwo/zydowskie-biznesy-w-polsce-jak-izraelski-kapital-radzi-sobie-w-polsce/x422c3l

  https://youtu.be/Mjf1ScXmkWM
 • @Lotna 13:11:02
  Ponadto ten projekt ustawy, o którym mówi Pani Izabela Litwin ma na celu przyznanie statusu bezrobotnych tym nachodżcom oraz członkom ich rodzin oraz przyznaje dodatkowe granty bezrobotnym a także tworzy dodatkową machinę urzędniczą włącznie z pośrednikami finansowymi, którzy będą stanowili pomost między dyrektorami urzędów pracy a Bankiem Krajowym decydującym o przyznawanych środkach finansowych.
  Trzeba czytać początkowe przepisy ustaw zawierające definicje.
  Ta ustawa ma zastąpić dotychczasową o bezrobociu zwaną o promocji zatrudnienia...., której jednolity tekst ukazał się niedawno.
  Zatem rząd zamiast umożliwiać Polakom zatrudnienie i podejmowanie działalności gospodarczej, będzie się zajmował finansowaniem i umożliwianiem podejmowanie takiej działalności (pożyczki, szkolenia, zasiłki itp.) sprowadzanych nachodżców.
  Śmiem podejrzewać, że te pińset plus nie zostało wprowadzone z myślą o Polakach ale właśnie wielodzietnych nachodżcach. To perspektywa.
 • Konserwa+.Latające dziki. Tajemnice ASF
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/08/latajace-dziki-tajemnice-asf/

  https://wolnemedia.net/usa-testuja-bron-biologiczna-we-wschodniej-europie/
 • @trojanka 15:34:40
  Trudno sie dostać na stronę Klubu Inteligencji Polskiej, dlatego przytoczę obszerniejsze fragmenty artykułu:

  1. "W 2013 r. Polska ulokowała się na trzecim miejscu w rankingu największych w Unii Europejskiej eksporterów wieprzowego mięsa. Więcej od naszego kraju na rynki spoza UE sprzedawały tylko Niemcy i Dania. Ponad połowa żywca i wieprzowiny z UE trafiła na rynki azjatyckie. Wśród krajów, do których eksport wieprzowiny z UE rósł najszybciej, były Chiny. Niestety już w lutym 2014 r. eksport wieprzowiny z Polski okazał się o 14 proc. mniejszy niż przed rokiem. Powód? Wykrycie na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń. Zakaz importu polskiej wieprzowiny wprowadziła Unia Celna (Białoruś, Rosja i Kazachstan). Z powodu wirusa zmniejszył się również wywóz na Ukrainę (o 89 proc.), do Japonii (o 41 proc.), Korei Południowej (o 31 proc.) i Chin (o 19 proc.). Polski rząd z udziałem PSL jednak nie poddał się tylko podjął efektywne działania zaradcze zakończone sukcesem. Nawet w ocenie NIK, działania organów państwa podejmowane w celu zabezpieczenia Polski przed wystąpieniem ASF, ostatecznie zmniejszyły ryzyko rozprzestrzeniania się tej choroby.

  Stwierdzono wówczas, że sytuacja epizootyczna w zakresie ASF na terytorium Polski wyraźnie pokazuje, że przyjęta strategia okazała się skuteczna. Dzięki działaniom MRiRW, Inspekcji Weterynaryjnej, jak i innych zaangażowanych w zwalczanie ASF służb, instytucji i organizacji oraz producentów rolnych, udało się ograniczyć występowanie tej choroby jedynie do małej części województwa podlaskiego. Niezależnie, jak bardzo ktoś chciałby skrytykować rząd PO i PSL, obiektywnie trzeba przyznać: dobrze poradził on sobie z problemem ASF.

  Za „dobrej zmiany” wirus rozlał się po kraju

  Opozycja, wśród której brylowało PiS nie szczędziła mu wtedy zajadłej krytyki. Dziś jako rządzący zupełnie sobie nie radzą w ASF, o czym dobitnie świadczą zastraszające liczby nowych ognisk pomoru. Za ministra Jurgiela zamiast gasnąć – pomór świń rozlał się po kraju Nowe przypadki wstrzymują negocjacje i utrudniają dostęp do światowych rynków.

  Z powodu pojawienia się ASF w Polsce, wiele krajów pozaunijnych wstrzymało import polskiej wieprzowiny, m.in. Chiny, które były jednym z najbardziej obiecujących rynków. Tylko w 2016 do Chin z państw UE sprzedano 1,86 mln ton wieprzowiny, czyli prawie 63 proc. więcej niż w 2015 r.

  Nowe przypadki oddalają perspektywę wznowienia polskiego eksportu. Przepisy Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) mówią, że wznowienie handlu może nastąpić nie wcześniej niż po roku od zwalczenia choroby".


  2. "Dalsze rozprzestrzenianie się w kraju choroby u świń domowych spowoduje nie tylko straty dla producentów wieprzowiny. Importerzy z innych krajów będą prawdopodobnie na wszelki wypadek rezygnowali także ze sprowadzania polskiego drobiu, mięsa wołowego i cielęcego. Zła sława może również zaciążyć także na innych produktach jak owoce i warzywa, nawet jeśli dziś komuś te obawy wydają się na wyrost, czy pachną absurdem. To wszystko spowoduje wielki wyłom w polskiej gospodarce i wielomiliardowe straty. Nie wolno dopuścić, by polski przemysł rolno-spożywczy, który jest sercem polskiej gospodarki został pokonany przez ASF, gdyż wszyscy na tym stracimy".

  3. "W całym kraju wprowadzono obowiązkową bioasekurację. Od 28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF. Wprowadziło ono wiele obowiązków dla hodowców trzody chlewnej w całym kraju.

  Wśród obowiązków znalazł się m.in. nakaz karmienia świń wyłącznie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących, prowadzenie rejestru pojazdów i przyczep służących do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa.

  Rolnik musi również w taki sposób zabezpieczyć chlewnię, aby uniemożliwić dostęp do niej zarówno zwierzętom wolno żyjącym, jak i domowym, w tym psom i kotom.

  Jeżeli trzoda chlewna utrzymywana jest w systemie otwartym, wówczas rolnik musi zabezpieczyć wybieg dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem (na podmurówce lub z wkopanymi w ziemię krawężnikami).

  Czy to wszystko wystarczy, żeby pokonać ASF? Wątpliwe, a potwierdza to historia i geografia".

  4. "Według oficjalnych źródeł choroba został odkryta w 1903 r. w RPA. Po raz pierwszy opisano ją, gdy w 1921 r. pojawiła się w Kenii. Później na długi czas zniknęła.

  Nagle pojawiła się w 1957 r. w Portugalii, a następnie w Hiszpanii i we Francji.

  Po 50 latach w 2007 r. pomór pojawił się w Rosji na Kaukazie.

  Jak i dlaczego po tak długiej przerwie. Podobno do granicznego portu Poti wpłynął statek wiozący ładunek z Afryki. Odpadki z okrętowej kuchni trafiły do tuczarni trzody na stałym lądzie niedaleko portu i jak się przypuszcza wśród nich musiał być kawałek zainfekowanego mięsa lub wędliny.

  10 lat temu zidentyfikowano wirusa w Gruzji i w Armenii. Później kolejne przypadki odnotowywano w Rosji, w krajach nadbałtyckich, na Ukrainie i na Białorusi.

  Biorąc pod uwagę, że wieprzowina jest jednym z podstawowych produktów na całym świecie, a świat nie jest objęty bioasekuracją – zadziwia to nagłe okresowe zanikanie i pojawianie się wirusa w różnych częściach świata.

  Zadziwia, że jak dotąd nie znaleziono nań antidotum. A może niedobory żywności w różnych częściach świata, to zbyt dobry biznes, by poświęcać go w imię dobra człowieka".


  5."W każdym razie hodowcy z Europy Zachodniej zacierają już ręce. Tylko w 2016 r. cały polski eksport wieprzowiny wyniósł 697,9 tys. ton (w tym mięsa – 433,6 tys. ton), a w roku kolejnym szacunki mówiły o poziomie 722 tys. ton (w tym mięsa – 456 tys. ton).

  Podobno Duńczycy na targach rolnych w Rosji, czyli dwa tygodnie przed znalezieniem pierwszego padłego dzika w Polsce, wiedzieli że w naszym kraju jest ASF.

  A 23 lutego 2014 roku, czyli trzy dni po ogłoszeniu faktu „znalezienia” w Podlaskiem martwego dzika: Francja, Holandia i Dania, rozpoczęły rozmowy indywidualne z Rosją. Zapewne skuteczne, bo już 14 marca pierwsze transporty ze świniami z Polski, pod papierami innego państwa, pojechały do Moskwy.

  Na Białorusi walka z afrykańskim pomorem świń ma wagę państwową, gdyż białoruskie chlewnie żywią Rosję, izolowaną przez sankcje UE.

  Tymczasem w naszym kraju władze zdają się bardziej przyzwyczajać społeczeństwo do obecności ASF niż jak się wydaje skutecznie z nim walczyć.

  Na spadku polskiej hodowli świń najbardziej skorzystają rolnicy z Niemiec, Belgii, Holandii i Danii. Od nich najwięcej importujemy wieprzowiny. W 2017 roku import wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei eksport jest dwa razy mniejszy w stosunku do importu".


  Dzięki z a to polecenie, bo moim zdaniem dowodzi, że to nie przypadkowo zaplątany wirus, a z premedytacja przygotowana wroga akcja z jednej strony biznesowa zachodnich korporacji, a z drugiej akcja wojenna przeciw własnemu narodowi państwa terrorystycznego, państwa PiS, wojna zmierzająca do podkopania podstaw bytu Narodu Polskiego.

  Można się też domyślać, że groźba zniiszczenia polskiej narodowej gospodarki (bo nie idzie tu tylko o rolnictwo) może być w każdej chwili przerwana, bo w dzisiejszych czasach zaawansowanych broni biologicznych muszą już od dawna istnieć antidita na ASF.

  Może by tak metodą pana Tokarskiego?
  Jakby tak przypiec pięty (albo i co inne) szefostwu tajnych służb to zapewne szybko byśmy się dowiedzieli gdzie te antidota są.
 • @trojanka 15:34:40
  Jeśli chodzi o drugi polecany tekst to już się wypowiadałem, ale powtórzę:

  "Co do artykułu to nie zgadzam się że to są testy. Testów się nie robi na ludziach bez ich śwadomej i w dobrej oraz wolnej woli wyrażonej zgody.
  To nie Auschwitz że hitlerowcy dysponowali niewolnikami.

  To już może i próby ale w warunkach realnie odbywającej się wojny. Wojny w państwie terrorystycznym, wojny z aktywnym udziałem terrorystycznych władz państwowych - władz nie tylko zdradzieckich, ale i antynarodowych i ludobójczych.

  To że odbywa się to i w innych krajach znaczy tylko tyle że i one są ofiarami agresji wojennej, i ich władze też są zdradzieckie i ludobójcze".
 • @miarka 18:29:17
  Od kilku dni "niewygodne " artykuły są blokowane!
  Początkowo był normalny dostęp do strony "klubu inteligencji polskiej".Po krótkim czasie jest blokada, widocznie odpowiednie służby i miejscowe trolle "zawiadomiły" kogo trzeba o niewygodnym tekście!~!
 • good job @ Five
  Panie Miarka- dobra robota, tak samo jak i dobra robota wszystkich komentatorów dzieki którym wiedza się poszerza. Wiedza o dramatycznej sytuacji żywnościowej kraju.

  Nie jest źle, jest tragicznie. Pamietacie jak przed upadkiem tak zwanej komuny i narodzeniem solidarności zaczęło brakowac jedzenia. To brakiem żywności zmanipulowano Polaków, ale wtedy na polskiej wsi było żywności po uszy i miastowi zaopatrywali sie u chłopów. Teraz chłopskie gospodarstwa upadły, oni już nie produkują żywności, oni ją kupują. Już jest bardzo mała ilość gospodarstw na których było wszystko: wędliny , jarzyny, owoce, nabiał - wystarczyło tam sie udać mieć jakiś grosz i kupić . Wierzcie mi moi przyjaciele teraz w razie tragedii nawet za złoto tam nic nie kupicie, bo oni też nie mają. Co moge wam poradzić, to róbcie sobie zapasy żywności takiej z biedronek, lidlów, itp. Może uda sie Wam przeżyć jakiś czas . Pamiętać tez o lekach, środkach czystości i kontaktach na wsi.

  pozdrawiam
 • @wercia 12:06:19
  Wercia , przestań z tymi imigrantami. Dzisiaj słyszałem w TV , że następne dwie polskie rodziny ze wschodu będą mogły osiedlić się w Polsce...
 • @trojanka 18:44:54
  Tę blokadę można bardzo łatwo pokonać.
  Kiedy pojawia się informacja, że otwierana strona nie jest bezpieczna pod spodem można jednak znaleźć link, do otworzenia tej strony...
 • @Robik 01:34:35
  Ja to tak obszedłem ale jak otworzyć link podany przez wercię w pierwszym komentarzu?
 • @miarka 02:58:54
  Na to już nie ma mądrych. Youtube usunął ten film.
 • @Robik 13:20:50
  Faktycznie usunął, co jest śmieszne, bo pewnie nie zadał sobie nawet trudu obejrzenia. Pewnie dostał cynk i niewykluczone, że od osobnika grasującego tutaj i pałującego wpisy.
  Ja sobie ten film ściągnęłam na dysk, bo od razu nie mogłam obejrzeć. Jest to rozmowa Rafała Mossakowskiego (CEPowiśle) z Tomaszem Gryguciem Panem Nikt przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Zagórnej w W-wie. Ciekawa rozmowa.
  Rafał wspomina historię kościoła oraz spotkania studenckie w salce znajdującej się w podziemiach w okresie stanu wojennego. W roku 1979 kamień węgielny pod jego budowę został położony przez kar.Wyszyńskiego. Wówczas proboszczem był ks.prałat Tymieniecki -rodzina Grzzegorza Brauna, który wywodzi się z tej szlachty. Wtedy przy kościele działali narodowcy, patriotyczni studenci Wcześniej podczas budowy kościoła-w latach 80-tych) naczelnym architektem został prof. Nażyński (Talenbaum),ponieważ w tym czasie Prymasowska Rada Budowy Kościołów zrzeszająca architektów została zdominowana przez środowiska modernistyczno-żydowwskie. Rafał wspomina rozmowę z proboszczem Tymienieckim, który pokazując mu przybudówkę wystającą poza obręb kościoła stwierdził, że to typowa żydowska kuczka. Proboszcz w niej urządził miejsce poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym, wraz z tablicą.
  Teraz jest nowy proboszcz, który pod rządami EP i ab-a Nycza nie chce się wysilać i przy kościele nie dzieje się nic. T.Gryguć twierdzi, że chcą mieć święty spokój, co oznacza wygaszanie kościoła. To jego parafia, ktoś ze znajomych kazał mu zwrócić uwagę na witraż nad ołtarzem obrazujący Gwiazdę Dawida, w niej odwrócony krzyż. Kościół nie miał dobrze w PRL-u, a po 89r.,nastąpiło antykatolickie obrabianie narodu. Proboszczowie nie chcą się narażać ze względów społeczno-bytowych, boją się swoich poglądów. W kościele w podzimiach są duże sale (jedna na 500 osób), to potencjał do wykorzystania, ale trzeba go uruchomić. W idealnym świecie kościół mógłby być liderem dobrych zmian dla rozwoju cywilizacji
  chrześcijańskiej. W ocenie Tomasza Grygucia ten kościół jest przykładem tego, w jaki sposób przechwycono katolików i zmieniono ich myślenie.
  Do kościoła tego chodzą m.i. szef Opus Dei na Polskę, Komorowski, Brudziński, a wkrótce zapewne zawita na wspólne modły chytry, cwany
  grubasek Daniels, który trzepie kasę w Polsce (Magierowski po spotkaniu z wnuczką Szewacha Weissa powiedział, że będzie ona robiła film o Polakach ratujących Żydów (kasa niemała do wzięcia-kom.mój). Pan T.Gryguć wspomina też J.Becka, który zmarł w Rumunii w 44r.,został pochowany na luterskim cmentarzu (przeszedł na kalwinizm dla powtórnego ożenku). To trumny włożono mu obrazek Matki Bożej Częstochowskiej i zdjęcie Piłsudskiego.

  Ps. Dość szczegółowo zrelacjonowałam na pohybel cenzora-jełopy.
 • @wercia 14:31:05
  Wielkie dzięki, temat niesamowicie ważny.

  Przy okazji to zwróciłem uwage na słowa:

  "Faktycznie usunął, co jest śmieszne, bo pewnie nie zadał sobie nawet trudu obejrzenia. Pewnie dostał cynk i niewykluczone, że od osobnika grasującego tutaj i pałującego wpisy".

  To pałowanie jest też uzasadnone ideologicznie. Piszę sporo wcześniej jak na Neonie na Niepoprawnych. Staczałem tam z nimi boje o to pałowanie. Teraz się z tym troche uspokoli, ale za to właśnie donoszą do wyszukiwarek internetowych co blokować.

  Niedawno jeden się wygadał że obserwuje słowa i frazy, które zaznaczamy przy swoich postach żeby je łatwo było odnajdować w wyszukiwarkach.

  Po co normalny czytelnik notki miałby patrzeć na tagi?
  Jedyne logiczne wytłumaczenie że to płatny szpieg po wrogiej stronie.

  O ile dawniej było widać, że ludzie z internetu łatwo wchodzili do notki przez tagi, to od jakiegoś czasu tego nie widzę. Nawet portale przedrukowują notkę, a po tytule nie idzie znaleźć które, a więc za udziałem takich trolli mamy i cenzurę tytułów.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031