Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
254 posty 4512 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Wybrani

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Popularna tu definicja wybraństwa żydów brzmi, że żydzi zostali wybrani przez Boga aby doprowadzili świat do Chrystusa. I doprowadzili, tylko że od razu sami poszli w przeciwnym kierunku.

 

Jeden z blogerów w wyraźnie poprawnopolitycznym celu zalinkował ostatnio w dyskusji cały rozdział 11. „Listu do Rzymian” według Biblii Tysiąclecia. Wokół tego tekstu krążą liczne przekłamania. Na kilka punktów zaczepienia chciałem zwrócić uwagę.

 

 

„5. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. 6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską”.

 

Tu wyraźnie wykreślono zaznaczenie iż chodzi o „uczynki wymagane przez Prawo”, bo uczynki związane ze współpracą z łaskawcą na całej drodze do celu łaski są już konieczne.

 

 

„11. Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa.”

 

Nie wiadomo po co tu jest dopisane: „by ich pobudzić do współzawodnictwa”? Przecież po 2 tysiącach lat widać że żadnego współzawodnictwa nie ma. Utracili priorytet i wybranie z własnej woli – woleli pójść za sektą faryzeuszy. Teraz zamiast rywalizować w dobru, moralności, czy dojrzałości w człowieczeństwie i czynieniu pokoju, wolą szkodzić chrześcijaństwu.

 

 

25... „zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan”

 

– Trzymając się logiki tłumaczenia mamy iż tylko część Izraela nie pozostanie w zatwardziałości do czasu aż wszyscy poganie staną się chrześcijanami. Inaczej mówiąc – kiedy poganie nawrócą się na chrześcijaństwo, wtedy już wszyscy żydzi staną się zatwardziałymi antychrześcijanami zbuntowanymi i nieposłusznymi Bogu. W tle tego stwierdzenia widać polaryzację żydzi-goje.

Bezpośrednio dalej jest: „26. I tak cały Izrael będzie zbawiony”, choć logicznego powiązania nie ma.

 

Jeszcze dalej jest „ jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba”.

Tu trzeba się zatrzymać, bo typowy człowiek nieprawy znajduje jakieś prawnicze preteksty żeby pozbawiać drugiego np. jego tożsamości, własności, czy mądrości.

Tak więc to zapowiadane „odwrócenie” z pewnością ma znaczyć że ci, co tych czasów dożyją oddadzą rodzinom skrzywdzonych wszystko co nieuczciwie przejęli ich kochani przodkowie, albo zniszczyli. - Jak naprawią złe skutki wszelkiego zła którego się dopuszczali.

Jak wszystko przywrócą do stanu człowieczeństwa dojrzałego, moralności z górnej półki, a naturę do jej czystości, a także sprawiedliwość, zaufanie, miłość i wolność, jak już zaczną być odpowiedzialnymi za wszystkich braci w Bogu jedynym Ojcu wszystkich ludzi, to już będą mogli dostąpić zbawienia.

 

„ 28 ... gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców przedmiotem miłości”.

- To tyle, co by święty Paweł o żydach powiedział: „dopóki trwają w wierze przodków których Pan sobie wybrał żeby Mu służyli wiernie, jest w nich coś dobrego ku czemu kieruje się Boża miłość”. Pytanie więc komu służą, bo skądinąd wiemy iż „nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie kocha się człowieka, którego się widzi”.

 

„28...gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na praojców przedmiotem miłości”.

- Tu trzeba jeszcze rozumieć słowa „miłość” i „wybranie”. Judasz też był wybranym przez Jezusa. Wybranie jest łaską, wolnym wyborem, niezbędnym elementem łaski miłości. Jezus Judaszowi nawet nogi umył przed Ostatnią Wieczerzą. Judasz nawet smakowity kęs namoczony przez samego Jezusa zjadł zanim wyszedł... zdradzić Jezusa.

Dewiza Judasza (po wejściu w niego diabła): Ślepa nienawiść ku dobru. Judasza trzeba by spytać: „Co ja ci dobrego zrobiłem, że mnie tak nienawidzisz?”. Ostatnie żydostwo dowiedziało się o starym zwyczaju paleniu kukły Judasza ... i stanęło murem w jego obronie.

Problem z miłością jest w tym że dary tej łaski są darami serca – one zawsze są ojcowskie: „Ojciec daje dobre dary swoim dzieciom”. – Są dobre, ale dobre z punktu widzenia dobrego serca darczyńcy, niekoniecznie są chciane przez obdarowanego. – Tu dość często jest rozbieżność.

Samo wybranie nic nie przesądza. Wybranie to łaska, a łaska choć jest darmowa, czyli nie wymaga zasługi ani odwdzięczania się łaskawcy, to jednak aby wydała dobry owoc wymaga konsekwentnej współpracy z łaskawcą dla osiągnięcia jej celu, celu zgodnego i wspólnego dla łaskawcy i przyjmującego łaskę.

 

„30.  Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia”

 

Nie „z powodu ich nieposłuszeństwa”, bo wystarczającym powodem dla udzielenia komuś łaski miłosierdzia jest jego pozostawanie w opresji. Miłosierdzie to wyciągnięta dłoń ku ratowaniu kogoś potrzebującego, któremu można pomóc. Aktem miłosierdzia jest również modlitwa wstawiennicza za tych który pomóc się nie może. (znamienne że żydzi ostatnio protestują gdy Kościół modli się za nich”).

 

 

31 „tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami ¡w czasie obecnym¿ mogli dostąpić miłosierdzia”.

 

Przecież to „usprawiedliwianie” po czasie. Przede wszystkim to jednak najpierw byli nieposłuszni Bogu, bo odrzucili nauczanie Jezusa. – I w tym stanie są, więc trudno nawet sobie wyobrazić ich nawrócenie i przyjmowanie łaski miłosierdzia.

 

 

„ 32. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”.

 

Tutaj są głęboko zaawansowane błędy w tłumaczeniach, czy znaczeniach definicji użytych słów i zwrotów.

 

- „Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu...” – raczej „dając ludziom wolną wolę dopuścił ich nieposłuszeństwo”

 

„...aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” – raczej: „aby wszystkim potrzebującym ratunku móc okazać swoje miłosierdzie”. Przecież miłosierdzie to łaska, a łaski można nie przyjąć, albo można odmówić zmierzania ku jej celowi. Miłosierdzie „na siłę”, to jak totalitarna władza robiąca rzeczy dla nas szkodliwe  „dla naszego dobra”.

 

 

Rz 11, 17-24 - ... gdy Żydzi z przysługującego im prawa pierwszeństwa nie skorzystali, ich miejsce zajęli poganie, nie niwecząc jednak pozostającego w mocy ich przywileju (J 4,22)”.

Do komentarza też wdarły się przekłamania. Pierwszeństwo, czyli priorytet został zrównany z przywilejem.

Pierwszeństwo/priorytet nie przeszkadza realizować ich celów tym, którzy go nie mają. Trochę później, ale to co zamierzyli, czego potrzebują, zrobią czy dostaną. Priorytet jest przyznawany oddolnie i dobrowolnie i ma ważne funkcje w życiu społeczności.

Inaczej z przywilejem. On jest realizowany kosztem tych, którzy go nie mają. Ci zostają automatycznie dyskryminowanymi. Przywilej jest przyznawany odgórnie i realizowany z wymuszeniem i krzywdą na dyskryminowanych. Odmianą przywileju są „prawa” nadawane przez kogoś kto dzierży władzę, ale „nie ze swego”. Im bardziej psychopatyczne władze, tym bardziej  bandyckie, uzurpatorskie wymuszane groźbą skrzywdzenia, czyli terrorem „prawa” (czy raczej już rzadko dosłownie nazywane „przywileje”). „Prawa”/przywileje są aspołeczne.

Druga groźna sprawa to nazwanie pierwszeństwa, czyli priorytetu prawem („prawo priorytetu”). To nie żadne prawo, tylko ... łaska. Zabieg manipulatorski, bo zaraz po wpuszczeniu tu „prawa” nastąpiło jego oszukańcze zrównanie z przywilejem.

 

KOMENTARZE

 • definicja wybraństwa żydów brzmi, że żydzi zostali wybrani przez Boga...
  ...aby doprowadzili świat do Chrystusa

  Ci, którzy przemawiają w imieniu Boga, powinni pokazać listy uwierzytelniające.
 • @SZS 15:07:22
  Byłby z tym kłopot, bo jeżeli królestwo Boże jest "nie z tego świata", to i te "listy" można oglądać tylko "na tamtym świecie".
  "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
 • Dołączam swój komentarz w temacie
  ... zamieszczony pod notką:
  https://krzysztofjaw.neon24.pl/post/148794,nie-da-sie-zrozumiec-czesci-zydow-bez-ich-talmudu-cz-4

  "Poza końcówką w której zakładasz możliwość utrzymywania z żydami pewnych relacji politycznych, a ja nie widzę takiej możliwości, widzę iż nasze notki dosyć mocno się uzupełniają.
  Jeden fragment z którym się zgadzam, nawet mógłbym rozwinąć. Piszesz:

  "przyjęcie faktu, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, by zbawić wszystkich ludzi musiałoby spowodować całkowite odrzucenie Talmudu i koniec żydostwa w formie przezeń określonej.
  Rozumując tym tokiem żydowskiego spojrzenia na rolę Jezusa Chrystusa. .. Jego przyjęcie jako Boga i Syna oznaczałoby też dla Żydów konieczność uznania faktu, że Bóg wcale nie uważa ich (lub przestał uważać) za „naród wybrany”, ale po to posłał Syna Swego, aby całą ludzkość uznać za „wybraną”. W takim sensie Żydzi muszą albo Jezusa odrzucić, albo przyjąć, że jest Bogiem".

  Wybranie jest istotą łaski miłości. W tym sensie cała ludzkość jest wybrana.
  Każde udzielenie łaski jest w pełni wolną, suwerenną decyzją łaskawcy.

  Wybranie jest łaską poprzedzoną łaską wezwania, czy powołania.

  Każda łaska musi być przyjęta i musi następować współpraca z łaskawcą dla osiągnięcia celu łaski (po osiągnięciu tego celu mogą być następne łaski i następne cele zmierzające do realizacji dzieł Bożych).

  Jest wielkie zróżnicowanie możliwych łask Bożych. - Pełną łaski, a więc tą, której udzielono wszystkich jest Maryja. Inni ludzie mają co prawda otwartą drogę do wszelkich łask, ale i tak są w stanie korzystać tylko z niektórych z nich, i zmierzać tylko do niektórych celów zgodnych z celami Bożego Łaskawcy".

  Dodam, że to "Poza końcówką w której zakładasz możliwość utrzymywania z żydami pewnych relacji politycznych, a ja nie widzę takiej możliwości" oznacza że realność relacji politycznych zależy od ich służebności relacjom międzyludzkim. Te zaś mogą być co prawda zróżnicowane na poziomie uznawanych świętości, ale nie mogą się różnić na poziomie pojmowania człowieczeństwa, a w szczególności ludzkiej godności osobowej, sumienia i pokoju. Za tym już idzie i konieczność jednakowego pojmowania moralności i prawości. oraz sprawiedliwości.
  Polityka jest dopiero od nich pochodną.
 • Stosowne drzwi już dawno otworzył sam Jezus Chrystus:
  "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego".
  ---------------------
  Może i oni są wybrani - ale niekoniecznie przez Boga - chociaż Bóg ich do tej pory - toleruje.
  Wniosek?
  Bez dzieci diabła na Ziemi ludzie stworzeni przez Boga mieliby jak w Raju - a przecież Bóg jednak dał szlaban Adamowi i Ewie na ów Raj.
 • Inne tłumaczenia
  Poszukiwać innych tłumaczeń warto. Przekonałem się o tym przed chwilą, gdy zajrzałem do Biblii Pierwszego Kościoła.
  List do Rzymian 11, 32:

  „Zamknął bowiem Bóg wszystkich w krnąbrności, aby wszystkim okazać miłosierdzie”

  To tłumaczenie jest z kolei sensowne. Nie „poddanie wszystkich nieposłuszeństwu” (BT), nie „osaczenie wszystkich na nieposłuszeństwie” (BG), które widziały winę indywidualną, a wskazanie na ich zamknięcie, czyli stworzenie zamkniętego grona ludzi złej woli („krnąbrnych”).
  „Krnąbrny” to co innego jak „nieposłuszny”.
  - Nieposłusznym jest się indywidualnie, krnąbrny stawia opór ciągły, krnąbrny organizuje się w grupę stawiających opór, a taka grupa buduje już więzi społecznościowe, buduje wzajemną presję, układ zamknięty, który trudno opuścić, a nawet opuścić się nie daje, bo inni nie pozwolą nawet pod groźbą pozbawienia życia.

  Tu już może być że kiedy taka grupa błądzi, wchodzi na drogę samozatracenia, giną wszyscy. - Nawet pożerają się wzajemnie, ale nie pozwolą nikomu na opuszczenie swojego „kotła ze smołą w której się gotują”.
  Łaska miłosierdzia okazana takiej ginące grupie jest tu podaniem ratującej ręki wszystkim którzy będą chcieli wyjść.
  Obawiać się jednak trzeba, że wielu nie będzie chciało wychodzić pozostawiając wszystkie swoje skarby, ale możliwość w tym przypadku mają.
 • @demonkracja 18:31:32
  "Może i oni są wybrani - ale niekoniecznie przez Boga"

  Teraz to nie wiemy przez kogo. W każdym razie jeżeli zostali wybrani przez Boga aby doprowadzili świat do Chrystusa, to doprowadzili, więc wybranie swój cel, a zarazem kres osiągnęło. - Są wolni. - Sami ponoszą konsekwencje decyzji swojej wolnej woli.
  Czy Bóg może mieć dla nich inne wybrania - a kto to wie?
 • Ja krótko.
  Dzisiaj Żydzi często odrzucają Boga, a zastąpili ją wiarą w panowanie nad gojami. Czyli obecnie wybraństwo rozumieją podobnie jak inna nacja rasę panów.
  A czy Żydzi odrzucają Mesjasza? Wg mnie, obecnie wierzą w Mesjasza. Ale w takiego Mesjasza wspólnotowego, czyli w samych siebie. Wg tego, Mesjaszem wspólnotowym są Żydzi. Takie coś mi do głowy przyszło i zdaję sobie sprawę z tego, że to generalizacja.
 • @Wican 21:42:24
  "Dzisiaj Żydzi często odrzucają Boga, a zastąpili ją wiarą w panowanie nad gojami. Czyli obecnie wybraństwo rozumieją podobnie jak inna nacja rasę panów".

  Tak. Niemiec też jak wsiadał do tramwaju to za bilet nie płacił. "Wybraństwo" które żydzi teraz sobie tylko uzurpują to żądza przywilejów na koszt faktycznie dyskryminowanych.


  "A czy Żydzi odrzucają Mesjasza? Wg mnie, obecnie wierzą w Mesjasza. Ale w takiego Mesjasza wspólnotowego, czyli w samych siebie. Wg tego, Mesjaszem wspólnotowym są Żydzi".

  Chyba nawet sami o tym swoim "mesjaniźmie" mówią - i teraz i od dawna. Było to i u półżyda Mickiewicza.

  Oglądałem niedawno film "Mojżesz". W jednej ze scen tłumaczył innym dlaczego muszą chodzić po pustyni a nie wejdą od razu do Kanaan. W odpowiedzi usłyszeli głównie że nie nawykli do życia ludzi wolnych i nie umieli by żyć jako wolni gdyby mieli taką możliwość. Słyszeli też że muszą się nauczyć braterstwa (to druga wielka cecha ludzi wolnych). Nie wyszło (może na chwilę - musieli się jakoś zorganizować).
  - Jednak to było na pozór, bo wciąż wszystko chcą regulować prawem, czyli na krzyk, groźbę bezpośrednią wojny i wymuszanie terrorem, zbrodnią i hierarchią osobową idealną pod dalsze zbrodnie korupcji i zdrady.

  Tłumaczenie że są Mesjaszem owszem łechce ich pychę, ale nic poza tym.
  - Tak naprawdę to niewola egipska nigdy z nich nie wyszła. Owszem, usiłują żyć jak ich egipscy panowie otaczając się ludźmi zniewolonymi, ale to wciąż tylko niewolnicy którzy na chwilę mogą sobie po-rządzić. - O wszystko zazdrośni, wszystko chcący kontrolować, wszystkim ręcznie sterować, co do wszystkiego ustanawiać prawa, a więc tyranię i faszyzm oraz zniewolenie i uzależnienie.

  W Palestynie mieli ostatnio swoje 5 minut, i wszystko spieprzyli. I co - pójdą gdzie indziej to będzie inaczej? Ależ skąd - z nich Egipt nie wyszedł i nie wyjdzie bo im posmakował.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031