Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
254 posty 4512 komentarzy

Najpierw sprawiedliwość

miarka - ...nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość; Do nas należy dać im moc i zbroję, By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. http://www.youtube.com/watch?v=1Tw0_BtJ3as

Potrzeba antysemityzmu.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kiedyś stwierdziłem, że niedobrze się stało, iż kopalnie siarki w Tarnobrzegu zostały zamknięte. Odpowiedziano mi na to że nie szkodzi, bo siarki w świecie jest dość, a nam się lepiej kalkuluje kupować.

Trochę żałowałem później, że nie nie odpowiedziałem gościowi na to żartem, składając mu wyrazy współczucia, że niedobrze się stało, iż żona go zdradziła. Ciekawe czy by odpowiedział, że nie szkodzi, bo ważne żeby dzieci były?

Jakby był z trzeźwo myślących, roztropnych chłopów, to tak by nie myślał. – Tylko czy był?

I odwrotnie - jakby był globalistą i korporacjonistą, a także syjonistą w jednym to myślał by właśnie tak.

Gdzie się podział nasz szlachetny chłopski etos,że ludzie dzisiejszych elit go nie przejęli? Etos często sarmacki, szlachecki, jako że w swoim czasienasi przodkowie Sarmaci podzielili się na wojowników i rolników.

 

W etosie chłopskim jest tu właśnie wielka nauka, gdyż zawsze było tak, że chłop na swoje potrzeby produkował na ceny nie patrząc.Był dumny, że jada z godnością swoje, nawet „na skorupach” (a nie na porcelanie jak mieszczuchy, jak mówił głośny kiedyś wierszyk), a i tak przeżył, mnożył się a dzieci dobrze, zdrowo i moralnie wychowywał.

 

Mój rozmówca wyraźnie już musiał dać się ponieść ku myśleniu abstrakcyjnemu, odległemu od realiów twardego gruntu.

Ktoś się musiał napracować aby tacy jak on zaczęlimyśleć po syjonistycznemu. Że skusił ich interes, grosikowyi krótkowzrocznyinteres, do tegojakaśkorupcja możliwościami pracy i działania, władzy i przyjemności, czy nimbu bezkarnych nadludzi mających znajomości wyglądające na trwałe – jak nomenklatura za komuny nie-do-odspawania od koryta, podobnie jak dziś KOD.

 

To było trochę po głośnej sprawie jak okazało się, że czosnek do Polski lepiej sprowadzać, bo jak policzyć koszty uprawy, nawozów, oprysków, materiału siewnego i sprzedaży to trzeba dopłacać. Wielu było takich co udowadniali, że się powinno opłacić, ... bo musi, skoro innym się opłaca. Nie opłacało się.

Nie opłacało, bo ekonomia była już zniewolona przez ideologię, a sprawiedliwość i moralność przez prawo stanowione.Polski chłop mógł sobie ręce urobić po łokcie, a i tak musiał tracić.

 

I nie tylko o dotacje i dumpingi, podatki, ubezpieczenia i kursy walut chodziło, o ceny sprzętu i energii, nawozów i oprysków, o normy zdrowotne, biologiczne i jakościowe czy kryteria handlowe. To wszystko stawało się nieważne wobec powszechnie, odgórnie stanowionych zmów cenowych. Zmowa cenowa to już to co może być najgorsze dla ekonomistów producentów i handlowców którzy próbują funkcjonować jako ludzie uczciwi.

Przy zmowie cenowej nie istnieje wolny rynek, nie istnieje kapitalizm.

Przy zmowie cenowej jest dyktat tego, kto ustawia ceny – zwykle na wielkich giełdach. Jeszcze niedawno słyszało się o rynku producenta i rynku konsumenta. – Tu któraś strona stawała się dyktatorem. Teraz też jest dyktatura, ale dyktatura pozbawiona wszelkiej logiki i konsekwencji, wszelkiej służebności, odpowiedzialności i moralności. To już rynek regulowany i korporacjonizm.

Wiele zawieranych dziś umów ma charakter zmowy cenowej. Najbardziej znaną taką zbrodniczą zmową jest funkcjonująca na próbę umowa CETA.

 

Przy zmowie cenowej obowiązujące umowy od razu określają prawo do zysku. Określają więc mafijny haracz, który już bezwzględnie wyegzekwuje później armia wysoko opłacanych skrajnie niemoralnych prawników na usługach korporacji. Prawnictwo już panuje praktycznie po Trybunały Konstytucyjne, Sądy Najwyższe, kancelarie polityków, media, ustawodawców, po organizacje międzynarodowe i faktycznie ponadnarodowe, bandycko-mafijno-uzurpatorskie, korporacjonistyczno-syjonistyczno-globalistyczne z ONZ i jej agendami na czele.

Tak jak z czosnkiem i siarką, tak i ze wszystkim. To syjonizm w zglobalizowanym i skorporacjonizowanym świecie chce stanowić, kto ma "prawo do zysku", a kto nie ma go nawet do życia.

 

To ideologie idą dziś przed prawodawstwem, a prawo idzie przed moralnością. Przed deklaracją „to mój wkład do dobra wspólnego” idzie dziś żądanie „należy mi się”. To przed sprawiedliwością idzie praworządność wyprana z celów jakie ma sprawiedliwość, a poddana interpretacjom przez prawników. Prawnik zawsze znajdzie lukę, „prawo alibo pozór” tam gdzie jemu to się opłaci. Bij zabij, „sprawiedliwość sprawiedliwością, a prawo musi być po naszej stronie”. Prawo przed sprawiedliwością, prawo przed moralnością. To wszystko patologie. To odczłowieczenie. To wszystko regres do pogaństwa.

A na ideologie odpowiedzią normalnych ludzi jest tylko zwarcie szeregów wokół idei, zaczynając od sprawiedliwości, czy nawet od prawdy jedynej na której stoi sprawiedliwość i wszystko co jest realne i uczciwe, na czym można ufać i budować relacje międzyludzkie. - Prawdy jedynej niezawodnie prowadzącej ludzi do wszystkiego co jest konstruktywne i dalekowzroczne.

Zaczynając od sprawiedliwości, której bardzo ważnym składnikiem jest miłość, a „Kto kocha, już wypełnił prawo”, ten już może powiedzieć, że sprawiedliwość jest jego normalnością. - Kto kocha, ten nigdy nie da pracy prawnikowi, dla tego jego interes nigdy nie będzie ważniejszy jak dobro osoby kochanej.

 

Dzisiejszy świat przerasta patologiami z największymi jakimi są ideologie globalizmu i korporacjonizmu. – Zwłaszcza szczególne niebezpieczną korporacjonizmu prywatnego, boskrajnie niemoralną, oddaną pod praktycznie niemoralne władanie praktycznie niemoralnych i niekontrolowalnych przez narody prawników zmierzających do ustanowienia zamkniętych korporacji zawodowych poza wszelkąkontrolą.

To, co się dzieje w światku prawniczym to przedsmak tego, co globaliści szykują ludzkości – rząd światowy podległy ONZ nad którą miałyby być jeszcze te korporacje prywatne, czyli w praktyce ... prawnicy. W tych warunkach to prawnicy zdolni do uchwalania dowolnego prawodawstwa, a więc władza absolutna a niemoralna. Niech świadczy o tym planowana, i już częściowo realizowana, depopulacja (ludobójstwo) na masową skalę.

Nie trzeba być człowiekiem wierzącym, aby zrozumieć, żetaka absolutna a niemoralna władza to tyle co władza szatana w piekle. Władza, której poddani by byli wszyscy ludzie już za życia.

 

Krytyka globalizmu i korporacjonizmu jest mocno wyhamowana i przez świat polityki i przez media będące dziś przeważnie własnością korporacji prywatnych i kierowane przez siły globalistyczne, a siły polityczne siedzą tu cicho zastraszone lub skorumpowane, choć to media nadające na rynek publiczny, a więc do przestrzeni medialnej narodów. Ta przestrzeń jest dobrem wspólnym i własnością niezbywalną tych narodów. Narody tu się muszą obudzić i odzyskać swoje albo zginą, bojednym z zamiarów korporacjonistów-syjonistów-globalistów jest likwidacja narodów i zawłaszczenie ich dóbr wspólnych – a one są w całości niezbywalne. One są oddawane przez narody tylko pod zarząd bieżący władz państwowych.

Likwidacja narodów to główny cel podejmowanego ostatnio masowego mieszania narodów z imigrantami z planowanym nadawaniem im praw i obywatelstw.

 

Te ideologie globalizmu i korporacjonizmu mają swoją ideologię-matkę – syjonizm.

Ona do niedawna podlegała ostrym osądom w świecie filozofii, polityki i mediów. Każdy dobrze widział, że to ideologia zbrodnicza, szowinistyczna i nikt nie chciał być łączony z Protokołami Mędrów Syjonu, które ona realizuje.

 

Ostatnio coraz głośniej rozlegają się pomruki, że syjonizm to to samo co semityzm pi antysyjonizm to to samo co antysemityzm.

 

 

Co trochę pojawiają się informacje o ukaraniu różnych osób przez sądy za krytykę syjonizmu. I nie pomagają tłumaczenia, że to co innego. (Podobnie zresztą Episkopat Polski „pomylił” szowinizm z nacjonalizmem i potępił nacjonalizm).

 

Najwyraźniej aby od teraz zwalczać syjonizm trzeba nam antysemityzmu.

KOMENTARZE

 • Ważny tekst...
  B.ciekawy tekst.
  Wiele cennych myśli.

  PS Jeśli chodzi o ostatnie zdanie, to czy mógłby je Pan trochę mniej zwięźle połączyć z całą resztą tekstu? Ciekawi mnie jak Pan łączy te tematy.

  Pozdrawiam Pana
 • @
  Znowu podniosę temat... powinna powstać "gdzieś w Internecie", POZA zasięgiem czosnkowych,
  LISTA ŻYDÓW "POLSKICH" (i powiązanych rodzinnie z żydami),
  DOBRZE udokumentowana (!!), nie "jakieś pomówienia" tylko "twarde dokumenty".

  I niech wtedy NARÓD zdecyduje, czy mogą pozostać w Polsce, czy SZKODZĄ Polakom na tyle, że trzeba ich choćby... deportować do Izraela.

  Ale do tego trzeba właśnie WIEDZY, jak choćby o tym, że P.A.D. to MĄŻ żydówki... (tego nikt nie ukrywa, wręcz odwrotnie).
 • @wawel 06:32:42
  "... Ciekawi mnie jak Pan łączy te tematy".

  Myślałem, że to już czytelnicy jakoś odczytają :-)
  No ale jak trzeba ...

  Człowiek rozmnaża się w społeczności, potrzebuje dobrych relacji międzyludzkich. Tak trafia na sprawiedliwość.
  Podstawę do wszelkiej sprawiedliwości jako bazy relacji międzyludzkich stanowi miłość bliźniego, ale nie każda tylko "jak siebie samego".
  Trzeba mu więc samoświadomości, oraz świadomości otoczenia które jest jego przestrzenią życiową w której jest sobą i u siebie, nad którą musi panować, czynić "sobie poddaną", żyć w odpowiedzialności, wolności i samostanowieniu.
  Tu też chodzi więc o samoobronę tożsamości - naszej ludzkiej, bo Bóg nas powołał do naszych zadań jako ludzi i naszej polskiej, bo Bóg postawił nas właśnie na tym odcinku Jego dzieła.

  Druga sprawa to żeby iść naprzód, trzeba odcinać się od wszelkich patologii, które zatrzymują nas w naszej drodze, skupiają na tematach jałowych, pozbawiają nas bazy spójności duchowej, organizacyjnej i materialnej, pozbawiają nas naszej własności materialnej jako bazy dla naszej władzy na powierzonych nam odcinkach, a nawet są względem nas agresją.

  Obronić się trzeba. Kiedy nas atakuje wróg, on już poczuł się mocniejszy, a nadto w swojej krótkowzrocznej wizji pasożyta zdecydował, że "albo my, albo on".
  Nie daje się żyć, gospodarować mądrze, odpowiedzialnie i dalekowzrocznie mając wroga na karku. Zwłaszcza wroga wewnętrznego, bo "Nie ostoi się dom skłócony".
  To też wielki krzyk za tożsamością, bo to od niej zaczyna się rozróżnianie kto jest przeciwko nam, a kto może być z nami.


  Nie trzeba więc jakiegoś specjalnego wysiłku, żeby łączyć jakieś tematy z tematem syjonizmu, bo to on nas znalazł, to on nas sobie wybrał na wroga jako ludzi i jako Polaków.

  Kiedy zaczynamy od tego kim jesteśmy i co nam grozi to zawsze trafimy na ideologię szowinizmu z jej skrajnym wynaturzeniem ideologii syjonizmu.
  Ideologię która łączy tych, którzy chcą nas ograbić i wywłaszczyć z tożsamości, pozabijać najlepszych, najzdolniejszych z nas, rozproszyć na emigracji, abyśmy zatracali swoją samoorganizację odpowiadającą naszej specyfice i naszym odmiennościom.
  Ideologię, która chce nas zepchnąć do pozycji niewolników, by na nas pasożytować, czy "zdepopulować" jako ludzi i narody do poziomu na jakim zostać byśmy mieli zwierzętami użytkowymi syjonistów.


  W tej notce zaczyna się od stwierdzenia demoralizacji, od "nie opłaca się", od wmówienia nam wartości i ceny narzucanych na wszystko, pragnienia zysku, a więc pragnienia życia pasożytniczego.
  Od najgłębszego zdemoralizowania naszych wrogów zaczyna się i nasza demoralizacja, na krórej oni już jako doświadczeni cwaniaczkowie mogą bazować aby osiągnąć swoje cele, a przecież pasożytnictwo, rabunek i zniewolenie mają na celu uniemożliwienie nam osiągania naszych celów.
  Konflikt od razu jest.
  Problem tylko kiedy go zauważymy i czy zdążymy podjąć samoobronę na tyle wcześnie, aby była skuteczna.

  Wielkim opóźniaczem dla naszej świadomości groźby stwarzanej przez syjonizm okazała się ideologia anty-anty-semityzmu, znajdująca oparcie w religii holokaustu.
  Połączyła ona słuszną obronę Żydów, obronę ich semityzmu jako nacjonalizmu żydowskiego, z niesłuszną "obroną" przed naszą słuszną obroną przed syjonizmem (który jest znaznie szerszy jak semityzm i wynaturzony, a nadto "nie trzeba być Żydem, aby być syjonistą" (Joe Biden - wiceprezydent USA)), który jest skrajnie niesłusznym i skrajnie zbrodniczym, który od razu wyciąga ręce po wszystko co jest na świecie, a więc i po absolutną, totalną władzę nad zniewolonymi wszystkimi ludźmi.

  To wyrafinowana manipulacja. Stawia się nas po środku. Stawia zarzut bycia "złymi antysemitami" i od razu atakuje z niby dobrych pozycji anty-anty-semickich.
  Żeby się bronić przed tą nową ideologią za którą kryje się syjonizm, trzeba nam uznać się antysemitami, ale potraktować antysemityzm jako ideę, która ma chronić naszą tożsamość ludzi i Polaków przed ideologią powstałą z połączenia idei syjonizmu z ideologią anty-anty-semityzmu.
 • Upadek górnictwa siarkowego
  Przyczyną upadku górnictwa siarkowego w Polsce są trzy:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na siarkę w przemyśle;
  - nadprodukcje siarki, przez przemysł petrochemiczny i inny, gdzie siarka jest odpadem produkcyjnym;
  - zarządzanie przez rząd kopalniami, czyli przez osoby nie mające kompetencji do zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale mające odpowiednie znajomości.
 • @laurentp 09:38:30
  "... LISTA ŻYDÓW "POLSKICH" (i powiązanych rodzinnie z żydami),
  DOBRZE udokumentowana (!!), nie "jakieś pomówienia" tylko "twarde dokumenty""

  Duda zainstalował w Polsce ADL. Widzę, że chcesz czegoś podobnego.

  „Słynna amerykańska Liga Przeciw Zniesławieniu (ADL), która przejmuje się wszystkim, co złego można powiedzieć o Żydach, opublikowała swój Światowy Ranking Antysemityzmu, prawdziwy almanach ” http://www.bibula.com/?p=74719

  ADL ma ogromne fundusze - to bodajże poad 200 mln $ rocznie. Nie poszalejesz.
  No, ale coś trzeba robić, bo nas zakłamią.
 • @Daro 12:11:24
  "Przyczyną upadku górnictwa siarkowego w Polsce są trzy:
  - zmniejszenie zapotrzebowania na siarkę w przemyśle;...|

  A niby czym by miała być zastąpiona? - Zwłaszcza w motoryzacji, produkcji nawozów i chemii?


  "... - nadprodukcje siarki, przez przemysł petrochemiczny i inny, gdzie siarka jest odpadem produkcyjnym;..."

  Tak, tylko że chodzi o ilość.
  W Polsce tego nie ma tak dużo jak trzeba, więc duże ilości trzeba kupować za granicą i to w sytuacji, kiedy swoje kopalnie były nowe i dochodowe. Nawet kredyty za część nowych były jeszcze nie spłacone.


  " - zarządzanie przez rząd kopalniami, czyli przez osoby nie mające kompetencji do zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale mające odpowiednie znajomości".

  Zupełny wymysł. Z tego co wiem, to było to zarządzane bardzo fachowo.


  Zgodnie z logiką calej notki siarka upadła, bo korporacjoniści-syjoniści globaliści tak ustalili żeby mieć zbyt na swoje "odpady produkcyjne.
  To po to wcześniej postawiono na głowie ekonomię, ze nagle "się nie opłaciło".

  Cała dyskusja była w związku z tym, że kiedy zamykali to "się nie opłaciło", ale bardzo szybko później światowe ceny siarki wzrosły tak bardzo, że znów byłby to bardzo dochodowy interes.

  Jasne, że producenci siarki z odpadów "mieli odpowiednie znajomości" w światku korporacjonistów-syjonistów-globalistów.
  Problem, że to oni dyktują ceny. Dyktowali kiedy chcieli zamknąć, dyktują kiedy zamknęli.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031