Sataniści do władzy dochodzą zbrodnią i kłamstwem. Szatan to ojciec kłamstwa

Ostatnio Rebeliantka przedstawiła na Neon24 szczególny list.

„List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia”

https://www.gov.pl/web/zdrowie/list-ministra-zdrowia-do-dyrektorow-szkol-pedagogow-rodzicow-w-sprawie-wykonywania-szczepienia-przeciwko-sars-cov-2-wsrod-nieletnich-uczniow-w-wieku-od-12-do-15-roku-zycia

Szczególny, bo Niedzielski w swoim urzędowym liście dopuścił się niesamowitej tyrady kłamstw w sprawie „szczepionek przeciw covid-19” dla dzieci.

 

W notce Rebeliantka dołączyła 2 wypowiedzi naukowców, i lekarzy, ale nie załączyła wnioskowanej przeze mnie odpowiedzi demaskatorskiej na każde z kłamstw. Moim zdaniem takie zestawienie, kiedy będzie w punktach – odpowiednio każde z kłamstw Niedzielskiego i od razu jego obalenie, to już każdym wstrząśnie. – Kim nie, ten otrzymuje w jej notce linki do źródeł.

Ja tam jakimś tu autorytetem nie jestem, więc zapewne ich wszystkich nie widzę (a w jednym zdaniu potrafił ich mieć cztery), ale co zdołałem rozpoznać, to przedstawiam.

Mam nadzieję że czytelnicy Neon24 uzupełnią to moje zestawienie, czy przeredagują żeby było krócej, i przedstawimy Rebeliantce kompletną wersję do dalszego kolportażu przez nią, choćby jako aneks do jej wcześniejszej notki już kolportowanej w wielu miejscach.

Mam nadzieję że to zestawienie dotrze do szkół i rodziców i pomoże przeciwstawić się zapędom satanistów.

 

„Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację…”

Pełna informacja to tyle co wiedza, prawda, bez opinii, subiektywizmu, interesowności i propagandy.

Okazuje się że to co poda to dezinformacja, kłamstwa i wroga ludziom, w tym zwłaszcza dzieciom manipulacja.

 

„Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje”.

Inaczej mówiąc Niedzielski zapowiada że poda ścisłą informację NAUKOWĄ. Zapowiada że rozwieje obawy sceptyków. – I to i to jest kłamstwem, bo jak się okaże nie zamierza zrealizować zapowiedzi.

 

„Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie”.

Kłamstwo. – „Najbardziej skutecznym i efektywnym działaniem profilaktycznym” jest ochrona sprawności naturalnego układu immunologicznego zwłaszcza przez zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia w wymiarze cielesnym, społecznym i duchowym.

To tylko Niedzielskiego propaganda szczepionek.

- Nadto kłamstwo, bo tutaj nie jest to szczepionka, gdyż nie daje odporności, a odporność częściową „przyczyna choroby” szybko uczy się omijać zwłaszcza w środowisku dużej ilości jednocześnie „szczepionych”, co jest źródłem nowych, dzikich mutacji ”przyczyny choroby” typu delta i dalszych. Jest to więc tylko preparat genetyczny z dodatkami o nieznanym przeznaczeniu i ze skutkami nieprzewidzialnymi.

- Faktycznie mamy tu do czynienia z „ryzykowną, słabo przebadaną i kontrowersyjnąj profilaktyką opartą na inżynierii genetycznej, którą po raz pierwszy stosuje się na masową skalę”.

 

„Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków”.

Nieprawda, bo tylko warunkowo i na określony czas.

Na stronie WHO można znaleźć rekomendacje:

- „na chwilę obecną dzieci nie powinny być szczepione”.

- „Nie ma jeszcze wystarczających dowodów na stosowanie szczepionek przeciw COVID-19 u dzieci, aby sformułować w tej sprawie zalecenia. Dzieci i młodzież mają tendencję do łagodniejszych chorób w porównaniu do dorosłych.”

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice)

 

„Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym”.

Kłamstwo. – Jest bo jeszcze nie zakończyły się badania preparatów żadnego producenta. Trzecia z 4 faz badań ma się kończyć – jednego produktu najwcześniej za ponad rok, innych później, a to jeszcze nie znaczy że badania potwierdzą bezpieczeństwo preparatów. „Promowanie szczepień u dzieci jest więc w istocie zachęcaniem, a w pewnych okolicznościach może być zmuszaniem do uczestnictwa w eksperymencie medycznym, co jest niedopuszczalne”.

Jest to eksperyment, a ponadto „Spodziewane korzyści ze szczepienia małoletnich są nikłe, natomiast ryzyko duże, co bezwzględnie uniemożliwia przeprowadzenie eksperymentu.

Nikłość korzyści wyraża się przede wszystkim w tym, że małoletni nie muszą być uodparniani przeciwko COVID-19, ponieważ nie są oni zagrożeni tą chorobą. Zakażenie wirusem Sars-Cov2 jest bardzo rzadkie w populacji dziecięcej, zwykle przebiega łagodnie, a wskaźnik wyzdrowienia wynosi 99,97%. Dzieci transmitują wirusa w minimalnym stopniu”.

„Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na niemożność wyrażenia świadomej zgody na szczepienia będące eksperymentem medycznym.”

 

„Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2”.

Kłamstwo, bo o ile chorobę można różnie opisywać, to jej przyczyna w postaci wirusa SARS CoV-2” nie jest udowodniona. Wszystko to tylko propaganda i spekulacje, bo żadne laboratorium na świecie nie zidentyfikowało takiego wirusa. „Nie ma Sars-Cov-19, bo nikt nie przedstawił jego podobizny...

... w postaci zarówno fotografii z mikroskopu elektronowego wyizolowanej molekuły wirusa wraz z kompletna mapą jego genomu RNA. Wszystko opiera się na fragmentarycznych kleconych w całość obrazkach białek i opisowych objawach”. Tu można ludziom wmawiać dowolne kłamstwo… bo tego nie ma (a jak są skutki zachorowań, to i niektórzy uwierzą w cokolwiek).

 

„Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski”.

Kłamstwo. – W tej „pozytywnej ocenie” nie ma śladu dowodu naukowego.

– I nawet nie może być, bo badania nie są zakończone, i wciąż nie można powiedzieć że to potwierdzą.

Poza tym „pozytywnie” to słowo wieloznaczne i wcale nie znaczy że „dobrze”, czy że to „prawda”.

 

„Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze”.

Nieprawda. Procedury zostały skrócone. Proces badań nie jest weryfikowany przez zewnętrznych, nie skorumpowanych…

… nie będących w konflikcie interesów lekarzy i naukowców.

– Wręcz zabrania się w tym przypadku takich badań, a samodzielnych badaczy prześladuje.

 

„Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek”.

Niby skąd ta konieczność skoro covid-19 nie jest groźniejszy od zwykłej grypy sezonowej? Śmiertelność i komplikacje mają tu inne powody jak choroba wirusowa. Dotyczy w szczególności skutków tych „szczepionek” i procedur administracyjnych i medycznych.

Poza tym jest tu kłamstwo że takie „badania wykonano”, bo ich jeszcze nie wykonano.

W tych okolicznościach te „najwyższe standardy bezpieczeństwa” są niczym nie potwierdzone - to wymysł, urojenie i kłamstwo.

- „mamy do czynienia z preparatami genetycznymi, które nie są klasycznymi szczepionkami i zostały dopuszczone jedynie w trybie warunkowym, co oznacza, że nie są dostępne pełne dane dotyczące ich bezpieczeństwa, zwłaszcza średnio i długoterminowych negatywnych skutków poszczepiennych, w tym zgonów. Fazy badań rzeczonych preparatów genetycznych zostały drastycznie skrócone (tzw. teleskopowanie), co oznacza, że nie były one prowadzone zgodnie z dotychczasowymi, rygorystycznymi regułami, które stosowano wobec klasycznych szczepionek”.

 

„Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi”.

Kłamstwo - Jeszcze nie wykonano i nie przeprowadzono.

Po drugie, jeśli te badania skrócono to na pewno kosztem tych „najbardziej rygorystycznych zasad, standardów i kryteriów etycznych”. – Nie ma innej możliwości.

Po trzecie, jeśli badania nie są zakończone to nikt ich nie mógł ocenić.

 

„Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych.

Nieprawda. To nie oznacza „bezpieczeństwa i skuteczności”. I to z trzech powodów

– dopuszczenie jest warunkowe i czasowe oraz nie obejmuje dzieci (tu jest tylko warunkowe zwolnienie z przekazywania wyników badań);

- po drugie „jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego” tylko powinna „zostać udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych”, a te nie zostały zakończone;

- po trzecie sami producenci jeszcze nie dają żadnej gwarancji jakości. – A jak tak, to o udowadnianie czego chodzi?

 

„Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:

Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech

Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.”

Półprawda, czyli całe kłamstwo. To tylko producenci dopuszczają (w sensie przypuszczają), z tym że zaznaczają iż badania trwają.

Bo „Europejska Agencja Leków wstrzymała obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego Comirnaty w populacji dzieci i młodzieży w zapobieganiu COVID-19 (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

- Znaczy to że ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia warunkowego.

 

„Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.

Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12 do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych.

Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane. W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny:szczepienia.pzh.gov.ploraz Europejski Portal Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: vaccinationinfo.eu/pl.”

Informacja o podstawie do tych dopuszczenia jest niepełna, bo to tylko skutek krótkotrwałej obserwacji pierwszych objawów.

Nie ma najważniejszego – długotrwałych skutków, w tym

- Nie jest wiadomym na chwilę obecną na jak długo utrzyma się odporność po podaniu szczepionek.

- nieznane są występujące później NOP

- nieznany jest wpływ preparatów na funkcjonowanie systemu odpornościowego badanych w przyszłości,

- "Nie wiadomo też jak będą one wpływać na płodność zaszczepionych dzieci. Producenci nie prowadzili badań także w tym kierunku i otwarcie zaznaczają to w ulotkach swoich produktów”.

„Podejrzewa się, że obecnie używane preparaty mogą w przyszłości wywoływać choroby neurodegeneracyjne (prionowe), autoimmunologiczne oraz choroby nowotworowe”.

- „Czy więc polskie dzieci po szczepieniu tymi preparatami będą miały własne dzieci?”.

„Jaką kondycję zdrowotną będzie miało to kolejne pokolenie Polaków?”

- Nie wiadomo jakie będą skutki „szczepienia” dla potomstwa badanych (przecież jeżeli mRNA miesza ludziom w genetyce, to na pewno przenosi się na potomstwo. W tych warunkach trzeba i spytać

- Czy „zaszczepieni”, nawet gdy będą mogli mieć dzieci, zechcą je mieć?.

Nie badano też jaki byłby wpływ społeczny masowych „szczepień”. Wszak „akcje promujące szczepienia przyczynią się do niedopuszczalnej segregacji uczniów. Nie wszyscy mogą się zaszczepić i nie wszyscy będą chcieli, co jest oczywiście dopuszczalne”. Propagujący szczepienia przyczyniają się do pojawienia się dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży”.

 

Sprostowania do kłamstw Niedzielskiego głównie na podstawie

1. List Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców z 24 czerwca do opinii publicznej.

https://ordomedicus.org/list-psnlin-do-dyrektorow-szkol-pedagogow-i-rodzicow-w-sprawie-szczepien-na-covid-19/

Do Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Rodzice

2. OświadczenieInstytutu Ordo Medicus:

Sprzeciw wobec szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19.

Oświadczenie Instytutu Ordo Medicus

https://ordomedicus.org/sprzeciw-wobec-szczepien-dzieci-i-mlodziezy-przeciwko-covid-19-oswiadczenie-instytutu-ordo-medicus/